Utvecklande skrivande

Sedan 10 års ålder ungefär, har jag drömt om att bli författare, journalist och poet. Men när någon vuxen frågade mig vad jag ville bli och jag talade om detta då jag var barn, fick jag veta av min mor att det kan jag inte bli. ”Det är ju bara idioter som blir det”, menade min mor. Och så radade hon upp Strindberg & Co som haft psykisk sjukdom.

Trots detta har alltid skrivandet följt mig som en röd tråd genom mitt liv, vilket inte minst min hemsida vittnar om. Här kommer jag därför att samla en del av mitt skrivande. Mitt fiktiva såväl som då jag berättar om något jag har varit med om.