Muslimer som inte vill anpassa sig

Muslimer har kontaktat mig mycket under de sista åren. Jag har satsat mitt eget sparande på att försöka minska konflikterna mellan muslimer och icke-muslimer i Sverige och utomlands. Jag försöker här lyfta fram lösningar på de problem vi ser mellan muslimer och icke-muslimer. Och jag försöker förklara varför det mångkulturella projektet är dömt att misslyckas, när vi nu släppt in på tok för många muslimer i vårt samhälle.

Mitt geografiska arbetsfält såsom företagare 2016-19

Mitt arbete fick en oväntad spridning utomlands. Jag publicerades i Marockos största onlinetidning Hespress. Denna artikel fick spridning i hela Nordafrika och en bit in i Mellanöstern. Mängder med muslimska män började höra av sig till mig. Mitt geografiska arbetsfält blev således främst hela Europa, Nordafrika, enstaka länder i södra Afrika, Mellanöstern, Afghanistan, Pakistan, Indien, Turkiet samt Ryssland och merparten av kommunikationen skedde över Messenger.

Min humanitära, godhjärtade sida

Jag hjälpte flera muslimska individer då de hamnat i trångmål, däribland en muslimsk afghansk kvinna som var hotad till livet av talibaner. Jag hjälpte en irakisk man som senare tvingades bli jihadist. Jag mötte en pakistansk man som flytt undan dödshot från både Pakistanska staten och från talibanerna. Jag mötte en muslimsk fundamentalist som brutalt avrättat sin farbror och sina kusiner genom halalslakt.

Jag har alltså gått in i detta med gott hjärta, men har gjort fruktansvärda erfarenheter under den tid jag bedrev den verksamheten och det har fått mig att ta ställning mot ytterligare muslimsk invandring till Sverige och Europa. Riskerna är alldeles för stora.

Åsiktssplittringen i Sverige

BBC har gjort ett reportage om de splittringar som finns runt immigrationsfrågor här i Sverige:

Nu sker Taharrush-lekar med unga flickor i Sverige.

 

Haram – det som är förbjudet

I muslimsk kultur finns det vissa saker som anses vara förbjudna att göra. Det kan vara att man inte får äta viss typ av mat (såsom griskött eller konserverad mat) men det kan också handla om sex. Det är t ex förbjudet att ha sex med en ogift, ung, muslimsk kvinna. Trots det är våldtäkterna utspridda och vanliga i den muslimska världen. Många kvinnor anses efter att de våldtagits som att de är en stor skam för sin familj. Därför mördas de av någon anhörig, oftast sin far eller bror. Alternativt att de förskjuts från familjen, varför de ofta inte har någon annan möjlighet att försörja sig än att bli horor. Men våldtäkterna i den muslimska världen är också mycket utspridd bland unga pojkar som utsätts. Det finns ingen ”haram” om att man inte får ha sex med pojkar.

 

muslimer
I interaktion med muslimer har jag många gånger reagerat på den starka skuldbeläggning som sker mellan individer i muslimsk kultur. Stark anklagelser av andra är vanligt.

Lögn- och skuldsystem bland muslimer

Därutöver fanns också ett skuldsystem som vi inte är vana med bland icke-muslimer här i Sverige. Ett system där många muslimer lägger skuld på andra vad de själva har orsakat. I detta system finns det många lögner – och starka anklagelser. Återkommande lögner om vem man är och varför man egentligen har tagit sig till Sverige, t ex. Muslimer har beskrivit för mig att man inte kan ens lita på sin närmaste arbetskollega. Närmaste arbetskollega kan vara en ISIS-anhängare eller Al Quaida-anhängare, t ex.

Jag personligen har i mitt arbete med muslimer blivit mer lurad än vad jag någonsin har blivit av alla andra människor jag mött under mitt dryga 50-åriga liv. Dessa år har lärt mig att inte lita på människor som i början är överdrivet inställsamma och säger att de vill mig väl. Muslimer är i regel mycket inställsamma så länge de har något att tjäna på det.

Farkhundas öde som exempel på detta skuld- och anklagelsesystem bland muslimer

Jag komponerade för några år sedan en låt för den sorg jag kände när jag fick höra talas om om Farhundas hemska öde. Jag ville tillägna henne en pianokomposition för att visa min sympati. Jag kände en stark sorg över hennes öde och förfasades över det våld hon utsattes för.

Farkhunda är inte den enda kvinnan som dödats offentligt

Farkhunda studerade islam på universitetsnivå och var en hängiven muslim. När jag senare gick in och hjälpte muslimska kvinnan Nasrin från Afghanistan, berättade hon att Farkhunda är inte den enda som dödats på det sätt i Afghanistan. Det var bara det att just Farkhundas öde blev filmat och råkade nå västvärlden.

Orsaken till att Farkhunda dödades

Farkhunda var en ung muslimsk kvinna i Afghanistans huvudstad Kabul och som lemlästades av en stor grupp muslimska män. På öppen gata i Kabul där en man anklagade henne för att ha bränt en koran:

Våldet som Farkhunda utsattes för

Farkhunda sparkades och stampades till döds av runt 150 muslimska män för att hon falskt anklagades för att ha bränt en koran. Det system jag beskrivit om att stark skuldbeläggning och anklagelse av andra och som återfinns i muslimsk kultur kommer här till starkt uttryck. Farkhunda släpades ca 200 meter efter en bil, släpades ner till floden. De försökte elda upp henne, men hon var för blodig varför män ur mobben tog av sig sina skjortor för att få fyr på branden.

De flesta av förövarna friades

Närvarande polis som såg händelsen, skyddade henne inte. De flesta av männen som anklagades för mobben och att ha sparkat henne till döds, friades senare i den afghanska rätten.

Skillnader jag ser i muslimska samhällen i jämförelse med svenskt samhälle

Många gånger uppvisar också dessa samhällen stora brister i sin samhällsstruktur. Med bristande trygghet, samhällsservice och rättssystem. Eftersom rättssystemen brister tar släkter och klaner ofta till hederskulturen såsom rättssystem och uppfostringsmedel. WHO saknar statistik ifrån den muslimska världen hur många som faktiskt avrättas på grund av hedersvåldsutövning. Man har inte heller någon statistik över hur många som förskjuts ur sina släkter och därför får svårt att försörja sig. Liksom det saknas statistik på hur många som våldtas.

Bristerna är många och därmed brister också säkerheten och tryggheten för de enskilda individerna. Det blir därför oerhört viktigt inom muslimsk kultur att släkter och klaner håller ihop. Medan vi i Sverige ger barnen alltmer självständighet och ansvar med stigande ålder, förtrycks ofta barn i muslimsk kultur alltmer med stigande ålder. Detta är viktigt för att släkten ska kunna hålla samman och skydda varandra från yttre påkommande hot i samhället.

I Sverige har vi utvecklat ett samhälle där var och en kan göra individualistiska val och gå sin egen väg. I muslimska länder ses det ofta som respektlöst att inte lyda de äldre släktingarna. Ungdomar gör i regel inte uppror för det kan vara detsamma som att bli utstött ur släkten och därmed få svårigheter att överleva på egen hand. De som inte följer släktens eller klanens regler, äventyrar också hela släktens och klanens säkerhet.

 

Parallellt monetärt system

Jag har också fått inblick i det parallella internationella monetära system som växer sig allt starkare av muslimers migration runtom i världen. Man har inte samma monetära system som vi är vana vid, där vi kan gå till banken för att låna till en bil eller en bostad. Man lånar istället av sin släkt. Släkten är i regel idag utspridd i många olika länder. En muslimsk immigrant här i Sverige, nyttjar ofta Western Union för att överföra en del av de bidrag de erhåller från svenska staten till sina anhöriga i andra länder. Det är MYCKET pengar som konstant flödar ut från Sverige denna väg.

Svensk valuta försvagas av varje utlandstransaktion

För varje transaktion som sker till utlandet på detta sätt, försvagas vår svenska krona i vårt internationella monetära system medan mottagarlandets valuta stärks. Det blir alltså en indirekt omfördelning av tillgångar mellan i regel Sverige och fattigare länder. Där fattigare länder tjänar på dessa transaktioner – medan Sverige blir allt fattigare. Detta är ett växande problem med växande antal muslimer som sprider sig över stora geografiska områden. Och detta är något jag kommer att fortsätta flagga för. Vi är farligt ute när vårt internationella monetära system rubbas på det sättet.

Många muslimer och immigranter använder sig av Western Union för att överföra pengar både till sina anhöriga och i vissa fall till extremistiska eller rebelliska grupper i utlandet. Western Union brukar normalt sett inte användas då svenska företag importerar och exporterar varor, dvs B2B. Då använder man betalningssystem kopplade till de svenska banker som företagen har avtal med. Genom att titta på Western Unions omsättning kan vi därför bilda oss en uppfattning om hur mycket pengar det rör sig om som flödar genom just Western Union:

2018: 51.538.000 SEK

2017: 51.373.000 SEK

2016: 54.926.000 SEK

2015: 56.905.000 SEK

2014: 52.817.000 SEK

2013: 59.840.000 SEK

2012: 65.812.000 SEK

2011: 75.576.000 SEK

2010: 80.278.000 SEK

2009: 85.869.000 SEK

Totalt för åren 2009–18: 578.085.905 SEK på en 9-årsperiod. (Källa: https://www.allabolag.se/5566164538/bokslut)

 

Ju mer muslimer sprider ut sig i världen

Ju mer muslimer sprider ut sig i världen, desto svårare blir det för alla oss andra att kunna söka en fristad om det uppstår konflikter mellan muslimer och icke-muslimer i framtiden. Vi har inte heller på något sätt satt krav på återvandring till deras hemländer när konflikterna tagit slut i deras hemländer. Vi ser också samtidigt 65 utanförskapsområden här i Sverige som i mångt och mycket är dominerade av muslimer och där inte ens blåljus kan ta sig in utan att riskera att bli skadade. Såsom utbildad i internationell säkerhetspolitik och strategi, ser jag detta som ytterst farlig utveckling både på lokal och internationell nivå.

 

Perser

Det finns en grupp muslimer som jag alltid har haft stor respekt för. De har försökt att smälta in i vårt samhälle, är mycket intelligenta och ofta högutbildade och de jobbar i regel mycket hårt. Människor som man ofta kan föra en mycket intellektuell diskussion med. En grupp som också ofta är egna företagare, betalar skatter – och sköter sig bra i vårt samhälle. De vill vara en del av vårt svenska samhälle. Oftast lär de sig vårt svenska språk bra. Det är perserna.

Jag har mycket gott att säga om dessa individer och jag har alltid uppskattat dem högt i de möten jag har gjort t ex i arbetslivet. Det är perserna som oftast tillskrivs som den avancerade matematikens grundare och de är ofta mycket duktiga såsom lärare, i t ex teknik och arkitektur och såsom företagare.

Jag vill lyfta fram denna muslimska grupp för att visa att jag absolut inte fördömer alla muslimer för att ha svårt för att smälta in i det svenska samhället. Sköter man sig, jobbar på och försöker komma in i vårt svenska samhälle och bidrar med sin del av kakan, då ska man också vara välkommen.

 

Skippa religionsfriheten!

Kanske att vi måste börja fundera på om vi ska gå ifrån vår lagstadgade rätt till religionsfrihet. Kanske är det dags att stifta en lag som säger, att endast kristendom är den religion som får utövas i detta land? Kristna protestantism är trots allt den religion som är vår huvudreligion. Genom att ta bort religionsfriheten och besluta att kristendomen är den enda religion som får utövas, skulle vi få bort många av de problem vi ser förknippade med religionsfriheten. Vi skulle också säkra upp att regeringsanslag inte når till kriminella verksamheter och rekryteringar av extremister genom moskéer som får statliga anslag för sin verksamhet. Som det är nu, finns ingen kvalitetssäkring på det området och det har framkommit att anslag givits till muslimska samfund där extremistisk aktivitet pågår.

Just nu missbrukas vår lag om religionsfrihet för guerillakrigföring på distans till hemländer. Rekrytering till IS, ihopsamlande av pengar och vapenarsenal, förtryck av människor som lever i Sverige för att få dem att foga sig in i extremistiska miljöer. Det handlar inte längre om religion. Det handlar om guerillakrigföring under täckmantel av moskéer och islam. Hävdad till sin rätt genom vår religionsfrihet.