Kriminella och kriminalpolitik

Antalet kriminella ökar över tid. Kriminalvården har idag ungefär 90.000 transporter att klara av varje år. Då inkluderas både de kriminella och de som jobbar med kriminella.

Prioritera kriminalpolitiken

Kriminalpolitik behöver mer plats inom svensk politik och vi behöver se hur vi kan lösa de problem som finns på området. Ju fler poliser som tillträder, desto fler kan komma att dömas. För detta krävs en utbyggnad av både våra rättsinstanser såväl som kriminalvård.

Kriminalvårdens brister och överbeläggningar

Kriminalvården lider idag stora brister och man flaggar för att våra fängelseanstalter är överbelagda. Det kan leda till ökade antal konflikter bland fängelsekunderna ifråga, med risken att även personal kommer till skada. Resurserna behöver ses över och ökas. Det behövs arbeta fram nya metoder för att den dömda ska kunna avtjäna sina straff på rimligt sätt.

 

Anläggningsgraden på våra svenska fängelser

Idag består ungefär 25 % av Sveriges befolkning av invandrade, 75 % av svenskar. Idag är anläggningsgraden på våra svenska fängelser ungefär 98 % och vi har börjat fått köpa fängelseplatser i utlandet, däribland Holland. Detta kan komma att bli alltmer vanligt. Kriminalvården kan således nu komma att förändras. Man måste ta till nya sätt att lösa problemen.

Vanligare att begå brott om man har utländsk bakgrund

I kriminalvården kan vi idag se att våra svenska fängelser till 65 % är belagda med kriminella som har utländskt medborgarskap. 87 % av de kriminella i våra fängelser har utländsk bakgrund, dvs att de antingen är födda i utlandet eller är 2:a och 3:e generationens invandrare. Muslimer, kriminella från öst-Euro, Afrika och Ukraina dominerar.

Vi kan således dra slutsatsen, att det är långt mer vanligt att begå kriminella handlingar och hamna i fängelse, om man tillhör de 25 % med invandrarbakgrund eller inte ens har svenskt medborgarskap än om man är svensk och tillhör de övriga 75 % av befolkningen.

 

Brottsstatistiken för kriminella samt kostnaderna för kriminalvård

Hur brottsfördelningen ser ut i Sverige idag, kan vi se på Kriminalvårdens egen statistik. Kriminalvården kostar oss skattebetalare år 2019 – 9 346 540 miljoner kronor.

 

Gängkriminalitet

När vi tittar på de kriminella gängen, utgörs de till stor del ofta av invandrare från den muslimska världen och forna jugoslaver samt ukrainska invånare. I bråk mellan dessa kriminella gäng, skjuts det på öppen gata med illegala vapen och de som håller i vapnen har aldrig fått utbildning i säkerhet runt vapen. Narkotikahandeln har ökat i invandrartäta områden och det är ofta i uppgörelser som vapen tas fram och man skjuter varandra. Rekrytering in i extremistorganisationer förekommer. För inte så länge sedan hade vi en stor bomb som briserade vid ett bostadshus här i Linköping. Några av hyresgästerna hade högt uppsatta positioner i kriminella gäng och vi såg andra kriminella gäng som plötsligt rörde sig med sina huvtröjor ute på våra gågator. Ansiktena avslöjar om man har svenskt ursprung eller om man ser ut som en arab. Sättet att gå, avslöjar oftast detsamma. Sättet att prata och vilka attityder man uppvisar, avslöjar.

Tiggare

Vi har fått vägpirater som vad jag har hört ofta är förknippade med tiggarligorna. Rån, stölder och inbrott har ökat i och med att vi gick med i EU och började få dessa tiggare som sitter överallt. Jag har haft kontakt med tiggare och förhört mig om deras situationer och visst är deras öden hemska, men insatserna borde inte vara att låta dem sitta och tigga för att överleva. De ser tiggeriet som ett jobb, men det är ju inget jobb. Ingen har anställt dem på laglig väg och de betalar inga sociala avgifter. Det är svarta pengar det handlar om. Precis som med det parallella monetära systemet som finns bland muslimer, har vi här ett ytterligare parallellt monetärt system som försvagar vår egen svenska valuta. Pengar flödar ut ur landet.

Exempel på hur kriminella kan begå brott mitt ibland oss

Här i Linköping har vi haft fall, då äldre pensionärskvinnor ska gå av bussen. En utländsk man dyker plötsligt upp framför henne och fördröjer avstigandet, samtidigt som en kumpan till denne man ställer sig tätt bakom och rånar henne på hennes tillhörigheter i handväskan. Därefter släpper de av henne. Vad jag förstått, hör dessa rånare samman med det organiserade tiggeriet och tiggarna från Öst-Europa.

Förbjud tiggeriet

Jag personligen anser att tiggeriet borde förbjudas för Sverige ger redan bidrag till deras hemländer som hjälp för att försöka komma tillrätta med fattigdomen bland dessa grupper. Det följer med för mycket ”skit” med tiggeriet och som vi skulle kunna slippa, om vi förbjöd själva tiggeriet. Jag var till Köpenhamn i början av året. Det var otroligt skönt att kunna gå in och ut ur affärer, utan att se en enda tiggare där. Det bar så vi en gång hade det i Sverige!

 

Rånarna vid stora köpcentrum

Vid köpcentrum kan man ibland se till utseendet liknande muslimska män gå runt och spana. När någon handlat och satt in sina matkassar i bilarna och satt sig i bilen, passerar de bilen och sätter ett A4-papper på bakrutan. När föraren går ur bilen för att ta bort lappen, för att se när de ska backa bakåt ur parkeringsplatsen, hoppar någon av de invandrade männen in i bilen och stjäl bil, handväska och inhandlade varor.

 

Följder av EU och mer öppna gränser

Detta är sådant som vi aldrig varit vana med i Sverige tidigare. Det har uppkommit med öppnare gränser, EU och immigrationsvågen. Alltfler svenskar och tidigare immigrerade börjar bli rädda för att röra sig ute på öppen gata.