Begränsa invandringen till Sverige

Vissa kulturer kan inte fungera tillsammans

Under kursen i Socialantropologi fick jag lära mig om kulturella skillnader och hur svårt det kan vara att bedöma en annan kultur utan att vara färgad av sin egen kultur och tankesätt. Där fick jag lära mig, att svensk och muslimsk kultur är de kulturer som står allra längst ifrån varandra.

Enda sättet att undvika att eskalerade konflikter uppstår i det läget, är att ursprungsbefolkningen avkräver av de nyinflyttade SKA anpassa sig till den rådande kultur och samhällsnormer som gäller i det land immigranter kommer till.

kulturkrockar
Detta diagram visar hur olika kulturer står i relation till varandra. Ju närmare origo, desto hårdare är den enskilda individen knuten till sin familj och släkt och ju starkare värderingar har man. Ju längre från origo – desto mer individualistiskt samhälle och mer frisinnad är man.

Nu ska jag förklara varför det inte kommer att fungera, med det mångkulturella projektet i nuvarande form!

 

Sveriges långa historik med både immigration och emigration

Redan under 1600-talet invandrade många holländare och tyskar till Sverige och de bidrog mycket till vår metall- och gruvindustri såväl som handel.

Under 1800-talets slut och början av 1900-talet utvandrade många svenskar till USA, Ryssland och Australien. Främst USA. Jag berättar i denna film lite om de PUSH- och PULL-faktorer som är vanliga vid migration samt om vilka konsekvenser migration kan få för ett land:

 

Egna hem-rörelsen i Sverige

Egnahemstanken florerade som starkast från slutet av 1800-talet och fram till miljonprogrammen började byggas runt 1960-70-talet. Många förknippar egnahemsrörelsen med den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson. Men rörelsen i sig uppkom redan under 1890-talet. Tanken var att så många som möjligt skulle ha råd att äga sin egen bostad. Man skulle uppmuntra även de mindre bemedlade att köpa eller bygga sina egna hem.

I början handlade det oftast om småjordbruk. Senare togs idén vidare in till städerna och i förorter byggdes billigare, mindre villor med samma tanke. Vi ser tydliga sådana spår i vissa av Brommas områden i Stockholm. Små pitterska, men likadana småvillor som står uppradade gata upp och gata ner.

Sverige släppte igenom tyskarna till Norge

Många känner till att Sverige släppte igenom tyskarna via tåg till Norge under Andra Världskriget. Norrmän har ännu djupa sår runt detta i relation till Sverige. Vissa tolkar detta som att svenskarna var konflikträdda och fega, men situationen var en helt annan.

Vid detta tillfälle satt den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson vid makten. När tyskarna gjorde sin förfrågan till Sverige om de kunde få resa genom Sverige till Norge, bjöd Per Albin Hansson hem de viktigaste politikerna till sitt hem i radhuset på Ålstensgatan i Bromma. Där satt de och spelade kort och drack whisky samtidigt som de skulle fatta sitt beslut den natten.

Man ville skona så många människor som möjligt

Man kom fram till att svenskarna och norrmännen var mest skyddade av om Sverige gick med på att släppa igenom tyskarna per tåg till Norge. Annars skulle både Sverige och Norge förmodligen ha blivit ockuperade och människor skulle förlora sina liv. Samtidigt som man släppte igenom tyskar genom Sverige per tåg, evakuerade Sverige så många judar de kunde från Norge till Sverige. Judarna fick bland annat bo på Johannebergs Slott. De politiker som satt vid makten, fattade sina beslut utifrån bästa strategi. Man ville skona så många människor som möjligt av sin egen befolkning och av befolkningen i Norge.

Europeiska kvinnorna blev mer jämställda männen

I samband med andra världskriget, kallades männen in i militärtjänstgöring. Kvinnorna fick överta männens arbete inom industrin. När kriget tog slut, ville inte kvinnorna förlora den självständighet de fått av att förtjäna sitt eget levebröd. Män och kvinnor kom alltmer att jobba sida vid sida. En reglering av lönerna skedde; männens löner hade tidigare försörjt en hel familj. När både kvinnor och män började jobba, kom två makars löner att tillsammans motsvara ungefär detsamma som mannen ensam tjänat medan kvinnan skötte hemmet.

När båda föräldrarna jobbade, behövde de ha barnpassning. Dagmammor, barnflickor och dagis började växa fram. Industrierna växte snabbt. Nya jobb skapades därmed.

Snabbt föränderlig status i Sverige

I efterkrigstidens spår såg vi en uppgång i produktion och konsumtion. Man utvecklade radioapparater, stereos, tv, kyl och frys, elspisar….. Kameror och mycket annan teknik. Det fanns en status i att ha dessa prylar. Samtidigt kunde man se att det mest privata flyttades alltmer in i våra sovrum. Vardagsrummet kom alltmer att bli ett representationsrum för familjerna. Där fanns den ”bild” man ville visa utåt mot andra om vilka man var. Det var där man skulle visa sin status. Och all denna teknik som utvecklades, sågs som statusprylar. Industrin behövde mer arbetare, som kunde producera dessa statusprylar. Det rådde då brist på arbetskraft i Sverige.

 

 

Italienare och turkar kom till Sverige under 1960- och 1970-talet

Under 1960-talet började vi rekrytera arbetare från främst Italien och Turkiet. Dessa härliga, ihärdigt jobbande människor som ville göra rätt för sig! Det kom många invandrare som ville försörja sig och som bidrog till det svenska samhället på många positiva sätt. De jobbade hårt, smälte in i våra samhällen och de betalade sina skatter. Vårt kulinariska kök berikades med en mängd spännande och goda maträtter och livsmedel. Vi fick pasta, pizza och kebab. Pizzerior. Vi fick det asiatiska köket. Frukter och grönsaker som vi aldrig tidigare smakat. Läderväskor av hög kvalitet från Italien.

Charterindustrin

I ungefär samma veva blommade en charterindustri upp. Semesterparadis byggdes upp på Kanarieöarna, Mallorca, Ibiza, Italien, Grekland. Fler svenskar började åka på solsemestrar. Hela vår statsekonomi hade ett uppsving. Byråkratin utvecklades och cementerades i vårt land. Vi hade turen att vi inte hade undkommit den massförstörelse som många andra länder kämpade med i Europa efter andra världskriget.

 

Assimilering av invandrare

Vi försökte oss först på en assimilering av invandrare och detta fungerade bra. Det fungerade nog bra för att de flesta som kom till oss, var uppfostrade i kristen anda. Vi hade likheter och kunde förstå varandra lättare på grund av det. Immigranter från Latinamerika blev en viktig del av Sverige. Med latinamerikanerna kom också de roliga danserna samba och salsa. Under Jugoslavienkriget på 1990-talet kom många immigranter därifrån. Vissa var kriminella, men merparten smälte in i den svenska kulturen och blev en del av oss. Så länge det har rört sig om kristna invandrare har vi kunnat leva och samspela sida vid sida. Assimileringen har fungerat. Likaså har asiater anpassat sig till vårat samhälle.

 

Problem att assimilera muslimer

Under 1980-talet började muslimer invandra från bland annat Marocko, Egypten och Iran. Vissa anpassade sig, vissa klarade inte av att anpassa sig.

Miljonprogrammen

Miljonprogrammen, dvs byggen av höghus med lägenheter såsom Tensta/Rinkeby och Blåkulla i Solna byggdes under 1960-70-talet. De fylldes med invandrare från olika kulturer, konflikterna började märkas av. Segregeringen mellan svenskar och invandrade var ett faktum. Få svenskar ville bo där på grund av de problem som uppstod i dessa bostadsområden. Det blev tydligt, att vi inte alltid fungerar och kan samspela med varandra.

 

Ta tillvara på kunskapen och erfarenheten!

Vad har dagens politiker lärt sig om dessa miljonprojekt? Vad har de lärt sig av följderna och konsekvenserna av att blanda många olika kulturella grupper på liten yta? Har man tagit tillvara på den kunskapen? Har man tagit hänsyn till de problem som uppstått på lokal nivå? Nej. Man vill fortsätta med det mångkulturella projektet i Sverige, där vi allesammans är något av försökskaniner. Vi har blivit – försökskaniner för ett projekt som är dömt att misslyckas. Vem tar ansvaret för det misslyckandet?

Sverigedemokraterna Sverige Jelina Marianne Jordhén
Många svenskar kan aldrig förstå den värld som immigrerade har sina livserfarenheter i. Vi har varit förskonade och levt i något av en skydda verkstad och vi har inte sedan flera århundranden någon egentlig erfarenhet från krig. Därför är vi inte heller tränade på att klara av en sådan värld, som immigranter kan ta med sig in i vårt samhälle. Vi förstår inte det förtryck som extremister utövar mot boende i våra utanförskapsområden, trots att vi har starka, modiga invandrarkvinnor som försöker be om hjälp och vittnar om det. Vi har svårt för att förstå att sådana världar kan existera. Där skulle jag personligen vilja räcka fram en hand till de Vänsterpartistiska kvinnor som kämpar så för att bli hörda i dessa frågor. Vi vill egentligen samma sak; vi vill få bort förtrycket, få bort extremism och hotbilden. Där har vi något som förenar oss trots de meningsskiljaktigheter som i övrigt kan finnas mellan SD och V. Kanske att det är dags att vi börjar lyssna på varandra och gör gemensam sak i detta? Jag ser gärna en konstruktiv dialog om detta.

Fördelningen av kristna och muslimer i världen

Muslimerna är många till antalet i världen. Förvisso dominerar ännu andelen kristna i världen, men muslimer förökar sig mycket snabbare än vad kristna gör. Det finns ca 2,8 miljarder kristna i världen, dvs ungefär 1/3 av världens befolkning är kristna. Det finns ca 1,6 miljarder muslimer i världen, dvs ca 23 % av världens befolkning är idag muslimer.

Islam

Islam är mycket sekulariserat med många olika inriktningar. I många muslimska länder är födelsetalen mycket högre än vad vi i den industrialiserade världen har. I vissa länder är det tillåtet med månggifte, varför en enda man kan ha flera fruar som har flera barn med samma man.

Brister i islamska statsstrukturerna

Samtidigt har de i sina egna hemländer bristande utbildningssystem, bristande rättssystem varför man mycket utspritt använder hederskulturen som rättssystem och familjer hämnas i hederns namn, både inom den egna familjen och externt mot andra familjer. Det är inte alla som vet om begreppet ”hederskultur” och det system de följer är normaliserat, det enda de vet av.

Inavelsgrad bland muslimer

Inavelsgraden kan vara ganska hög, då kusingifte är vanligt förekommande. Forskare vet idag, att med ökad inavelsgrad, sjunker IQ-förmågan liksom att sjukdomar, missbildningar och mentala störningar kan öka.

Klantänkande bland muslimer

Klantänkandet kan vara mycket starkt. Liksom fattigdomen kan vara utbredd. Missnöje över statsskicken kan vara stor.

Kontroll och förtryck av befolkningen

För att statsskicket ska kunna bevaras måste staten i sig också ha ett starkt kontrollorgan som förtrycker de som vill göra uppror. Gerillor såsom Talibanerna får fäste för att människor är missnöjda och klansystemet har slagits sönder av en större statsmakt. Ju mer gerillakrigföring och extremism, desto mer kontroll behöver statsmakten utöva över folket. Det finns ett misstroende från båda håll i konflikten. Våld föder våld. Konflikterna har orsaker i många olika anledningar.

 

Religionen blir viktig för människor i utsatthet

Människor som lever i utsatthet, tar ofta till sin religiösa tro för att mäkta med situationen. Det kan vara så illa, att när man skils åt på morgonen för att gå till jobb och skola, vet man inte om alla i familjen kommer att återses på kvällen. Man vet inte alltid heller om man for sova en natt i fred, eller om man kommer att bli avrättad i sömnen. Därför lever många sitt liv i resignation. Många lägger sina liv i Guds händer och säger ”om gud vill” (…kommer jag att överleva).

 

Ingen idé att möblera sitt hem

Det finns muslimska familjer som anser att det är ingen idé att skaffa möbler och dyra föremål till sina hem. Man gör det inte för att man kan förlora dem mycket snabbt. Många får fly från sina hem, när t ex talibanerna går in och röjer i byarna. Många får gömma sig en tid innan de kan återvända. Deras packning måste således vara lätt och snabb att samla ihop. Därför sover många familjer direkt på en ullmatta, som de rullar ut på kvällen på golvet. Alla har inte möbler såsom vi har i våra hem här i Sverige.

Hur lätt det blir att rekrytera in i extremistorganisationer

I en sådan här miljö, är det därför mycket lätt att ta makten över andra. Många kan inte och har aldrig läst koranen. Berättelserna går i muntlig tradition och görs om över tid. Det är svårt för de fattiga och icke utbildade att kunna kontrollera vad som står och inte står i Koranen. Detta utnyttjar extremister när de säger sig ha stöd i koranen för de våldshandlingar de begår.

Rekryteringen in i extremistiska organisationer kan således vara enkel, för folk kan inte kontrollera om den information de får är sann eller ej.

I interaktion med muslimer har jag många gånger reagerat på den starka skuldbeläggning som sker mellan individer i muslimsk kultur. Stark anklagelser av andra är vanligt.

Lögn- och skuldsystem bland muslimer

Det finns ett utbrett och djupt rotat sskuldsystem i muslimsk kultur som vi inte är vana med bland icke-muslimer här i Sverige. Ett system där många muslimer lägger skuld på andra vad de själva har orsakat – lögner – och starka anklagelser. Återkommande lögner om vem man är och varför man egentligen har tagit sig till Sverige.

Utbredd rädsla bland muslimer

Muslimer som ännu lever i sina hemländer har uttryckt sig vara rädda för repressalier om de tar ställning i någon fråga i sina hemländer. Muslimer som beskrivit att man kan inte ens lita på sin närmaste arbetskollega för det kan vara en ISIS-anhängare eller Al Quaida-anhängare. Jag personligen har i mitt arbete med muslimer blivit mer lurad än vad jag någonsin har blivit av alla andra människor jag mött under mitt dryga 50-åriga liv. Dessa år har lärt mig att inte lita på människor som i början är överdrivet inställsamma och säger att de vill mig väl.

Farkhundas öde som exempel på detta skuld- och anklagelsesystem bland muslimer

Jag komponerade för några år sedan en låt för den sorg jag kände när jag fick höra talas om om Farhundas hemska öde. Jag ville tillägna henne en pianokomposition för att visa min medmänslighet och att jag kände sorg över hennes öde.

Farkhunda studerade islam på universitetsnivå och var en hängiven muslim. När jag senare gick in och hjälpte muslimska kvinnan Nasrin från Afghanistan, berättade hon att Farkhunda är inte den enda som dödats på det sättet i Afghanistan. Det var bara det att just Farkhundas öde blev filmat och råkade nå västvärlden.

Farkhundas anklagades falskt för att ha bränt en koran

Farkhunda var en ung muslimsk kvinna i Afghanistans huvudstad Kabul och som lemlästades av en stor grupp muslimska män på öppen gata i Kabul för att någon anklagat henne för att ha bränt en koran. Det system jag beskrivit om att stark skuldbeläggning och anklagelse av andra och som återfinns i muslimsk kultur kommer här till starkt uttryck.

Farkhunda dödsmisshandlades

Farkhunda sparkades och stampades till döds av runt 150 muslimska män för att hon falskt anklagades och skuldbelagdes för något hon inte gjort. Farkhunda släpades ca 200 meter efter en bil. Man släpade sedan ner henne till floden. Där försökte de tända eld på henne, men hon var för blodig för att börja brinna. Några män ur mobben tog då av sig sina skjortor och lade dem på Farkhunda för att få fyr på branden.

De flesta som dödsmisshandlade Farkhunda frikändes

De flesta av männen som anklagades för dödsmobben av Farkhunda, friades senare i den afghanska rätten. Närvarande polis som såg händelsen, skyddade henne inte.

 

 

Ytterligare reportage om detta skuld- och våldssystem

Ett annat exempel på detta lögn- och skuldsystem bland muslimer återfinns här: Kvinnor avrättas offentligt genom att anklagas för något de inte gjort. Man ljuger om att det står skrivet i koran att hon därför ska avrättas. Det är män som avrättar kvinnor, endast män som är åskådare. Australiska nyhetskanalen SBS har dokumenterat detta:

Muslimsk invandring till Sverige

När muslimer började invandra till Sverige, började problemen komma även här. Inte med alla. Det finns de som har blivit en del av vårt samhälle och som gör goda samhällsinsatser. Men mitt ibland dem som kom, kom också de som har starka värderingar och som är extremister i någon form. Människor som inte ville och vill anpassa sig till sitt nya land. Människor som är och var starkt påverkade av vad de har blivit indoktrinerade med över lång tid. De är påverkade av de erfarenheter de har från sina egna hemländer. Många har inte läst koranen men har fått lära sig påhittade profetior. De har fått lära sig om påhittade rättfärdiganden av bestraffningar som ibland leder till döden. Och det hävdas alltså att det står i Koranen att det våldet ska utövas som bestraffning.

Många av de som kom hade svårt för att lita på myndigheter och de var vana att de måste försvara sig från faror.

Assimilering av muslimer fungerade inte

Assimilering fungerade plötsligt inte. Dvs att de som invandrade skulle anamma svensk kultur och samhällsnormer och bli försvenskade. Vi försökte därför frångå assimilering (vilket var vårt största misstag!) och försökte gå muslimer tillmötes genom att istället anamma integrering. Dvs att både invandrare och svenskar skulle gå varandra tillmötes och försöka acceptera varandra. Vi skulle gå halva vägen var, i princip.

Detta var ett stort misstag. Istället för att lätta på kraven om assimilering och införa integrering som modell, skulle Sverige istället ha krävt hårdare krav på assimilering. När två kulturer som står så långt ifrån varandra kom att mötas, krävs det att ena kulturen får ge vika. I detta fall är det rimligt att den kultur som flyttar in i en annan kultur, får ge vika.

Hur får man djur att anpassa sig?

Vad gör man med ett djur som brallar runt och beter sig illa? Ett djur som inte vill foga sig? En hästägare skulle aldrig tillåta en häst att få ett sådant övertag. Man tämjer hästen och tar till högre krav för att hästen ska lära sig att foga sig och bli hanterbar. Samma sak med en hund som inte vill lyda sin ägare. Som hundförare kräver man då MER från djuret, tills dess att djuret lyder och blir följsamt.

På samma sätt bör vi göra med människor som inte vill lyda och foga sig i samhällets normer. Vi bör kräva MER och INTE MINDRE! Man ska inte släppa dem ännu längre i sin olydnad och låta situationen spåra ur. Man ska inte fjäska för dem och låta dem hållas. Man ska in i grupperna och söndra och härska, tills dess att de lyder och följer våra lagar och regler. Sära på de som grupperar sig för att den vägen bli starkare i det de utövar. Söndra och härska med morot – och ”piska”!

 

Kräv mer av dem som inte vill assimileras!

De som trott på integrering som modell har missat att två kulturer som står långt från varandra, kan aldrig integreras. De som kommer hit från en helt annan typ av kultur än vår egen, behöver assimileras. Om de inte vill det, måste man ta till hårdare tag för att få dem assimilerade alternativt att de själva välja att  lämna Sverige igen för att de inte vill acceptera de krav de får på sig. Men tänj aldrig på de krav som skyddar svensk kultur och samhälle från uppblossande konflikter och våld! Tänj aldrig på sådant, som gör att resten av befolkningen känner sig rädda och otrygga!

Det är här som vi i Sverige har misslyckats fatalt. Det är här vi har orsaken till varför det gått så snett i Sverige. Vi har varit för snälla och gjort precis tvärtom mot vad vi borde ha gjort.

Integrering av muslimer har inte fungerat

Utanförskapsområden uppstod för att vi inte lyckades kommunicera och integrera oss med varandra. Integreringen var (och är) ett totalt misslyckat projekt. Nu står vi med konsekvenserna av detta. Extremismen har fått fäste. Radikalism och fundamentalism har slagit rot i vårt land. Våld och kriminalitet har ökat. Bilbränder har blivit normaliserade i vårt land. Invandrarkvinnor rapporterar och vittnar om hur de förtrycks i förorter och no-go-zoner.

 

De 65 no-go-zonerna

Vi har idag 65 no-go-zoner där blåljuspersonal och deras fordon kan komma till skada och förstöras. I vårt land finns ISIS-anhängare, talibaner och Al Quaidanhängare, Boko Haram…. Som krigat genom att brutalt avrätta oskyldiga.  Hederskulturen och hedersvåldet verkar öka. Antalet mord har ökat. Detta fick grogrund i och med att alltfler muslimer började flytta in i vårt land. Sverige är idag ett av de länder där flest rekryteras till ISIS:

 

Till och med Dalai Lama anser att det har släppts in alldeles för många muslimer i Europa och han har också sagt att muslimer bör lösa sina egna problem på muslimsk mark:

 

Människors livssituation på plantage i norra Brasilien

Jag fick också lära mig om de mer udda kulturerna som finns i vår värld vilket också gav mig perspektiv på vår egen svenska kultur. I boken ”Death Without Weaping” fick vi berättat om levnadsförhållanden för plantagearbetarna på plantage i norra Brasilien, där föräldrar inte vågar börja älska sina barn förrän de har passerat 12 års ålder.

Barnadödligheten var hög bland arbetarna vid dessa kaffeplantage, orsakad av svält och miserabla förhållanden. Arbetarna på plantagen medicinerades med antidepressivt för att inte känna sina hungerkänslor. Mina kunskaper på området är något som växt fram över mycket lång tid. Det handlar om kunskaper jag samlat på mig under ca 25 års tid. Det är bara att inse, att jag börjar bli gammal nu.

Vi är alla färgade av den miljö vi växer upp i

Man färgas av den miljö man växer upp i och hade jag växt upp där på plantagen i norra Brasilien, skulle jag ha varit vänsterpartist och kämpat för att förändra folks levnadsvillkor. Men nu bor jag i Sverige och vi har ett helt annat samhälle.

Det sker en snabb förändring i våra samhällen både nationellt och internationellt på grund av den immigrationsvåg som pågår. Vi påverkas också av att världen knyts samman alltmer av ökade möjligheter att resa och genom utvecklad internetkommunikation. Med globalisering sprids också korruption, människohandel, narkotika och penningtvätt, internationella kriminella nätverk. Något som bland annat Europol försöker motarbeta. Men med denna globalisering följer en migration där extremism och fundamentalism sprids.

Vad globaliseringen leder till

‘OM du är intresserad av hur globaliseringen påverkar oss, kan du få mer information hos Utrikespolitiska institutet. Om du vill veta vilken utrikespolitik Sverige idag utövar, kan du följa denna länk.

Krigszoner och farliga områden att vistas i

Genom den avrådan om resor som ambassader lämnar till Utrikesdepartementet och regeringen, kan vi bilda oss en uppfattning av vilka områden som återkommande är farligast att vistas i.

Våldet är som mest koncentrerat i muslimska världen

Om du vill bilda dig en tydligare bild av läget, rekommenderar jag att se på den geografiska kartan som publiceras på Säkerhetspolitiks hemsida. Där framkommer en tydlig bild av att krig och konflikter har en kraftig centrering. Sverige tillåter massiv invandring från dessa konflikthärdar. Det innebär att det kommer både offer och förövare till vårt land, människor som stridit på båda sidorna av en konflikthärd. Vi kan inte blunda för var våldet utspelar sig som värst i denna värld. Och att det våldet har pågått i många herrans årtionden nu. Vilka är det som utgör majoriteten av befolkningen i de områdena? Ska vi då låta dem bli majoritet i vårt eget geografiska område? Ska vi låta dem komma hit och diktera sina egna villkor? Utan krav på att anpassa sig efter vårt samhällssystem och kultur?

Mitt geografiska arbetsfält såsom företagare 2016-19

Jag har bedrivit företag i närapå 3 års tid och där jag försökte gå ut som medlare mellan främst muslimer och svenskar/européer. Mitt arbete fick en oväntad spridning utomlands. Jag publicerades i Marockos största onlinetidning Hespress. Denna artikel fick spridning i hela Nordafrika och en bit in i Mellanöstern. Mängder med muslimska män började höra av sig till mig. Mitt geografiska arbetsfält blev således främst hela Europa, Nordafrika, enstaka länder i södra Afrika, Mellanöstern, Afghanistan, Pakistan, Indien, Turkiet samt Ryssland. Merparten av kommunikationen skedde över Facebook och Messenger.

Mina egna insatser

Jag hjälpte flera muslimska individer då de hamnat i trångmål. Däribland en muslimsk afghansk kvinna som var hotad till livet av talibaner. Jag hjälpte en irakisk man som senare tvingades bli jihadist. Jag mötte en pakistansk man som flytt undan dödshot från både Pakistanska staten och från talibanerna. Jag mötte en muslimsk fundamentalist som brutalt avrättat sin farbror och sina kusiner genom halalslakt.

 

Godhjärtad humanist

Jag har alltså gått in i detta med gott hjärta från början. Men jag har gjort fruktansvärda erfarenheter under den tid jag bedrev den verksamheten. Det har fått mig att ta ställning att vi MÅSTE hämma ytterligare muslimsk invandring till Sverige och Europa. Riskerna med att släppa in så många muslimer i vår världsdel är alldeles för stora. Och när jag säger detta, gör jag det för att jag vill SKYDDA SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT I VÅRT LAND! Jag utgår således fortfarande från min humanismen. Jag är fortfarande GODHJÄRTAD.

Sverigedemokraterna har rätt; vi måste börja ställa hårdare krav på de som invandrar

I de flesta fall härrör sig detta ökade samhällsvåld av att vi inte har ställt några krav på de som invandrar till oss och att vi har frångått kraven på assimilering. Vi har inte heller haft tillräckligt vattentäta system för att avvisa extremister, som ljugit om sin bakgrund och om vilka de är.

Utfärda endast tillfälliga uppehållstillstånd

Det lättaste sättet att förändra situationen, är att fortsättningsvis endast utfärda tillfälliga uppehållstillstånd med krav på återvandring om konflikterna tar slut i de immigrerades hemländer. Det är bättre att låta människor över en längre tid ha tillfälliga uppehållstillstånd för att vi lättare ska kunna utvisa dem om de begår brottslig handling eller inte respekterar svenskt samhällssystem och svensk kultur.

Om någon immigrant döms vara kriminell, ska det tillfälliga uppehållstillståndet omedelbart vara förverkat och immigranten ska därmed omedelbart avvisas till sitt hemland, med kommunicerad information till det landets myndigheter om det brott den kriminella har gjort sig skyldig till i vårt land. Skulle vi sätta sådana hårdare krav, skulle de som kommer hit kanske dra sig för att begå kriminella handlingar och vara mer benägna att anpassa sig till vårt samhälle.

Kräv att alla muslimer ansvarar för vad enskilda muslimer gör

Vi skulle också kunna kräva mer över muslimer såsom hel grupp; Samtliga muslimer har ansvar för att se till att alla muslimer sköter sig i vårt samhälle. Om inte muslimer såsom grupp tar ansvar för de som begår kriminella handlingar och inte vill anpassa sig, skulle följden kunna vara att vi stoppar all ytterligare muslimsk invandring till vårt land. Om enskildas dåliga uppförande och kriminella handlingar kan drabba samtliga, kommer det att bli självreglerande, för alla muslimer vill inte drabbas av vad grupper av muslimer orsakar.

Kräv ansvarstagande för vad de orsakar

Sätt hårt mot hårt, våga kräv ansvar för de handlingar muslimer (eller andra immigranter som har svårigheter att anpassa sig till vårt samhälle) begår i vårt land! Vi måste börja våga vara mycket hårdare i vad vi kräver för att man ska få bosätta sig i vårt land. Vi har inte haft krig i Sverige på 300 års tid och åtminstone jag vill gärna att vi fortsätter leva i fred. Det vill väl du också?

 

Utökning av vårt civilförsvar

Vi behöver också en utökning och uppbyggnad av både vårt civila och militära försvar, vilket är en satsning vi nu gör i Sverige. Poliskåren ska rekrytera 10.000 medarbetare inom de närmaste åren varav 7.000 nya poliser. Idag består poliskåren av 30.000 anställda varav ca 20.000 poliser, så en ökning med ytterligare 7.000 poliser visar hur allvarligt läget är i Sverige.

Vi har också återinfört lumpen och frivilligorganisationerna rekryterar också fler medlemmar. Man organiserar upp en verksamhet med samarbete mellan frivilligorganisationer, länsstyrelser, kommuner, polis och militär. Således bör vi ta denna utveckling på ytterst allvar.

Jag personligen är tacksam för att vårt försvar åter upprustas och byggs ut. Vi kommer att behöva det!

Ta hjälp från den expertis som finns

Den främsta expertis vi har i varför inte integreringen har fungerat i de sekulariserade områdena, är de som bor och verkar i området. Jag är förvånad över att svenska politiker inte har tagit reda på den expertis som finns. Om vi kan fokusera på sakfrågorna och bortse från de olika politiska riktningar vi har i detta land, skulle vi just på detta område kunna se ett starkt samarbete mellan V, M, KD och SD för att motverka sekularisering och extremism. Anledningen till att så mycket konflikter och pajkastning har uppstått är ju just att man inte längre har fokus på sakfrågorna!

Fokusera på sakfrågorna och vi kommer att kunna ringa in orsakerna till problemen och hitta lösningar!

 

 

Ett exempel på hur olika vi kan vara

När jag 1993 studerade en intensivkurs i engelska i Cambridge, UK, bodde jag i ett mångkulturellt boende.Värdinnan var katolik från Sydafrika men med engelska rötter, värden var ateist från Irland. Vi studenter som hyrde in oss hos dem kom från Japan, Frankrike, Sverige och Kuwait. Kvinnan från Kuwait hörde till en muslimsk sekt som förbjöd henne att leva med män men hon fick inte prata med kvinnor. Således skulle hon leva med bara kvinnor som hon inte kunde prata med. Den enda hon fick tilltala, var landladyn.

De gick runt problemen med att kvinnan inte fick leva med män genom att att landladyn och landlorden fick se sig som den kvinnans föräldrar under de studiemånaderna. Det var mycket märkligt att varje dag sitta och äta frukost och middag med en kvinna som jag i flera månaders tid inte kunde prata med.

 

Det finns faror med att inkludera alla i gemenskapen

Många som är för den muslimska invandringen tänker i religiösa banor att vi har religionsfrihet i Sverige. Vi är färgade av den protestantiska uppfostran vi har fått att alla ska välkomnas in i gemenskapen och att alla har lika värde. Det är egentligen fina egenskaper, men också idealistiska om de tas till sin spets. Och dessa tankegångar kan också göra oss så naiva, att vi glömmer bort att skydda oss från faror. Vi ser helt enkelt inte farorna.

 

Muslimska extremister är mycket farliga

Muslimska extremister vill aldrig bli en bland alla, utan de vill förgöra demokratin och ta över makten. De vill inte icke-muslimer väl. De handlar inte utifrån religion utan det handlar om starkt indoktrinerade kulturella tankesätt och att i slutändan utöva ett våld för att överta makt. Man rekryterar in nya i sina extremistiska organisationer genom massiv hjärntvätt, vissa växer upp med detta enda från barnsben.

Religionen är bara en dimridå för vad som sker

Men de använder religionen och ett manipulerande lögnsystem för att rättfärdiga sina övergrepp. Detta har inte något att göra med religion. Det är kulturella sedvänjor och mönster, det är extremistiska och ideologiskt starka grupper som missbrukar religionen. De använder ett starkt hat med vi-mot-dem-tänkande.

Normaliserat dödande

Man lär t ex 3-4 åriga barn under festliga tillställningar att halalslakta djur medan de vuxna klappar händerna. Man har riter med bara män närvarande och där pojkar i spädbarnsåldern hålls i famnen av sina pappor. Samtidigt får barnen slag mot sina huvuden och man snittar dem i huvudet med stora knivar så att de blöder. Varför då??? Man grundlägger barbari genom att härda barnen vid blod, slag och våld i mycket tidig ålder. Människoliv blir inte lika mycket värda. Att se någon dödas blir normaliserat. Att döda någon normaliseras. Men det ger förövaren möjlighet att njuta av den makt denne besitter över någon annans liv och död.

 

BBCs reportage om Sverigedemokraterna och splittringarna i Sverige

BBC har gjort en dokumentär om den splittring som uppkommit i Sverige runt migrationsvågen:

 

Kvinnosynen skiljer sig markant åt i muslimsk kultur kontra den skandinaviska

Kvinnosynen bland muslimer äventyrar det långa politiska och idoga arbete som kvinnor gjort i Sverige. Kvinnors och mäns jämställdhet äventyras. Kvinnors rätt att rösta, driva företag, arbeta, tjäna egna pengar, att kunna klä sig som de vill och simma i simhallar äventyras. Vår socialdemokratiska regering hävdar sig vara den första feministiska regering. Men i hela sin immigrationspolitik motverkar de just feminism.

 

Våldtäkter och sexuella övergrepp

 

 

Våldtäkterna och övergreppen har ökat för att kvinnor inte respekteras av dessa immigranter. Och inte bara våldtäkter utan även gruppvåldtäkter, som är ett utbrett kulturellt fenomen just inom muslimska kulturen. Det kallas Taharrush.

Taharrush – Egyptenfallet

För några år sedan var det ett uppmärksammat fall då en västerländsk kvinnlig journalist utsattes för Taharrush på öppen gata i Egypten.

 

Andra rapporter om Taharrush:

 

Taharrush har nått Sverige

Nu sker muslimska Taharrush-lekar med unga flickor i Sverige.

När man ändrade Brottsbalken runt våldtäkter, skulle man samtidigt ha kunnat infört en paragraf som totalförbjuder Taharrush-lekar i Sverige. Man hade kunnat sätta en hög straffsats på det. Men det gjorde inte våra svenska politiker. Man blundar för den våldsutsatthet unga kvinnor hamnar i – och vilka konsekvenser det våldet får för de som utsätts.

 

 

Bosniskt vittnesmål

Jag talade med en bosnisk kvinna för någon vecka sedan. Hon berättade att innan Jugoslavienkriget bröt ut, kunde de se många muslimer invandra från Mellanöstern till Bosnien. Alltfler kvinnor gick med skylda kroppar och huvuden. Till slut började muslimska män avrätta bosniska män. De sparkade fotboll med deras huvuden. Den bosniska kvinnan och hennes familj flydde till Sverige precis i samband med att kriget bröt ut. Nu är de rädda här i Sverige, för de ser samma utveckling i Sverige som de tidigare hade i Bosnien. De vet inte vart de ska fly denna gång.

 

Fängelsebeläggning

Våra fängelser är till 65 % belagda med kriminella med utländskt medborgarskap. 87 % av de kriminella i våra fängelser har utländsk bakgrund, dvs att de antingen är födda i utlandet eller är 2:a och 3:e generationens invandrare. Många av de kriminella gängen utgörs av – invandrare från muslimska världen eller 2-a och 3-e generationens invandrare. Det skjuts på öppen gata med illegala vapen. Narkotikahandeln har ökat.

Vi har fått vägpirater. Rån och stölder har ökat. Vad gäller våldtäkter är offren oftast 13-23 år gamla.

Alltfler svenskar och tidigare immigrerade börjar bli rädda för att röra sig ute på öppen gata. Detta kan vi inte längre blunda för. Vi behöver jobba hårdare för att fler ska kunna känna sig trygga.

 

Rasism och hets mot folkgrupp

Är det rasism och hets mot folkgrupp att resonera kring den problematik som finns runt invandring till Sveri. ge? Nej, inte så länge man rationellt beskriver den samhällsproblematik man ser runt detta. Vi har också yttrandefrihet som måste vägas mot vad som kan ses som rasism och hets mot folkgrupp. Här är ytterligare ett reportage som BBC gjort om samhällsutvecklingen i Sverige:

 

Vi mot dem-tänkande

Har även jag har ett vi mot dem-tänkande? Ja, det har jag. Det har de flesta av oss men vi-mot-dem-tänkandet behöver inte alltid vara av ondo. Det har en viktig funktion för varje enskild individ för att kunna identifiera oss och känna tillhörighet till olika grupper. Det har också till uppgift att skydda oss själva och andra. Det är först när vi-mot-demtänkandet är helt grundat på rädslor som vi måste börja fråga oss, varför vi är så rädslestyrda. Eller om vi-mot-dem-tänkandet är skapat i ett mer fanatiskt och ideologiskt sammanhang.

 

Ett vi-mot-dem-tänkande som kan ena Sverige

I mitt vi-mot-dem-tänkande gör jag det mycket utifrån ett humanistiskt perspektiv att hålla våldsverkare borta från de som vill kunna känna sig trygga. Jag vill rädda så många som möjligt från att komma till skada. Jag vill se till helheten. För mig är det viktigt att så många som möjligt i vårt land (både svenskar och invandrade), ska kunna hålla våld, övergrepp och krig borta från vårt samhälle. Ska vi göra det, måste vi utesluta dem som vill bruka våld mot andra. Annars blir vi till slut våldsutsatta på något sätt.

Ena Sverige genom högre krav

För att kunna ena och trygga Sverige, kan vi samtidigt behöva bli hårdare på att utesluta dem vi misstänker kan skada oss. Alternativt kräva att vissa grupper har ett kollektivt ansvar för vad medlemmar i gruppen gör. Det är ett system som muslimer uppväxta i hederskultur känner väl igen och kan anamma. Utnyttja det!

 

MSB varnar för ökad extremism även i små orter

MSB har i augusti 2019 åter gått ut och talat om, att även mindre kommuner måste utveckla ett civilt försvar då det finns en ökad risk för extremistiskt våld i Sverige. Vi har haft förhöjd beredskap sedan 2011 och det pågår en kraftig satsning på att bygga upp både det militära och civila försvaret just nu. Om du känner att du vill engagera dig i detta, finns det ca 15 olika frivilligorganisationer som du kan bli medlem i. Följ i så fall denna länk.

 

Skillnader jag ser i muslimska samhällen i jämförelse med svenskt samhälle

Många gånger uppvisar också dessa samhällen stora brister i sin samhällsstruktur med bristande trygghet, samhällsservice och rättssystem. Eftersom rättssystemen brister tar släkter och klaner ofta till hederskulturen såsom rättssystem. WHO saknar statistik ifrån den muslimska världen hur många som faktiskt avrättas på grund av hedersvåldsutövning. Man har inte heller någon statistik över hur många som förskjuts ur sina släkter och därför får svårt att försörja sig, liksom hur många som faktiskt våldtas. Bristerna är många och därmed brister också säkerheten och tryggheten för de enskilda individerna. Det blir därför oerhört viktigt inom muslimsk kultur att släkter och klaner håller ihop. Hederskulturen får ett starkt fäste som inte bryr sig om geografiska avstånd samt nationella lagar och regler.

 

Svenska barn ges mer ansvar med stigande ålder – muslimska barn hämmas alltmer med stigande ålder

I Sverige ger vi barnen alltmer självständighet och ansvar med stigande ålder. I muslimsk kultur får ofta barnen vara vilda och otämjda som små men med stigande ålder förtrycks de och inlemmas i familjen och klanens regelverk. Detta är viktigt för att släkten ska kunna hålla samman och skydda varandra från yttre påkommande hot i ett samhälle som upplevs som ytterst osäkert att leva i. I Sverige har vi utvecklat ett samhälle där var och en kan göra individualistiska val och gå sin egen väg.

I muslimska länder ses det som respektlöst att inte lyda de äldre släktingarna. Ungdomar gör i regel därför inte uppror för det kan vara detsamma som att bli utstött ur släkten och därmed få svårigheter att överleva på egen hand. Det kan också äventyra hela släktens säkerhet, om någon enskild i släkten gör uppror eller inte följer de strikta regler som satts upp.

 

Parallellt monetärt system

Jag har också fått inblick i det parallella internationella monetära system som växer sig allt starkare av muslimers migration runtom i världen. Man har inte samma monetära system som vi är vana vid, där vi kan gå till banken för att låna till en bil eller en bostad. Man lånar istället av sin släkt. Släkten är i regel idag utspridd i många olika länder. En muslimsk immigrant här i Sverige, nyttjar ofta Western Union för att överföra en del av de bidrag de erhåller från svenska staten till sina anhöriga i andra länder.

Svenska valutan försvagas

Det är MYCKET pengar som konstant flödar ut från Sverige denna väg. För varje transaktion som sker till utlandet på detta sätt, försvagas vår svenska valuta i vårt internationella monetära system medan mottagarlandets valuta stärks. Det blir alltså en indirekt omfördelning av tillgångar mellan i regel Sverige och fattigare länder. Där fattigare länder tjänar på dessa transaktioner – medan Sverige blir allt fattigare.

Detta är ett växande problem med växande antal muslimer som sprider sig över stora geografiska områden. Och detta är något jag kommer att fortsätta flagga för. Vi är farligt ute när vårt internationella monetära system rubbas på detta sätt. Det kan till slut rasera hela vårt monetära system. Alla vi som har fogat oss i det, kommer då att drabbas hårdast.

 

Vi kan inte avgöra vem som är offer och vem som är förövare

Jag kom i kontakt med individer som framställde sig som offer – och med förövare. I båda hänseenden beskrevs ett fruktansvärt bestialiskt utövat våld. Jag har fått grovt våld beskrivet för mig – ett våld vi aldrig någonsin har varit i närheten av här i Sverige. Utöver att jag återkommande har hört muslimska män uttala sig föraktfullt om svenska män för att svenska män låter kvinnor vara deras jämlikar.

 

Vi måste våga prata om migrationens påverkan på vårt samhälle

Vi kommer aldrig att kunna lösa konsekvenserna som blir av dagens massiva migration av människor med så radikalt annat sätt att leva och tänka, om vi inte vågar prata om problemen. Därför kliver jag nu fram alltmer för att lyfta dessa frågeställningar på ett nyanserat sätt. Vi kommer aldrig att kunna lösa problem genom att angripa varandra, utan det är först när vi börjar reflektera och lyssna in varandras åsikter och behov, som vi kommer att kunna göra skillnad. Det grundläggande för att ta oss framåt och nå en positiv förändring är att vi börjar visa varandra RESPEKT och tolerans. Respekt och tolerans är A och O i det kaos som nu råder i vårt Sverige.

Invandrare som försöker göra skillnad

Invandrade i sekulariserade områden har länge försökt larma om utvecklingen, men vi svenskar har inte riktigt lyssnat på deras vittnesmål och varningar:

 

 

Tystnadskulturen och förtryck av de som vill yttra sig

Ännu råder tystnadskultur runt detta i Sverige. Många vågar inte prata om det och många tystar de som vågar prata om det som massiv immigration för med sig. Troligen kommer vi till slut till en punkt, då det blir ok att prata om problemen öppet. När vi nått en våldskulmen och nedskärningar i olika sektorer för att kunna finansiera immigrationen, där det blir ok att prata om problemen. Ungefär som utbud- och efterfrågekurvan ser ut, där utbud och efterfråga dansar en pardans. I detta fall kommer den utsatthet människor upplever att de hamnar i på grund av massimmigration dansa pardans med hur legalt det är att prata öppet om problemen massimmigration medför.

Vändpunkt

Vi kommer säkerligen till en punkt där detta vänder. Där de som vill tysta de som vill ta upp problemen inte längre kommer att ha makt över oss som vågar. Ju fler som vågar prata om detta, desto snabbare kommer vi till den vändpunkten.

Organisationers vänstervridna värdegrunder förhindrar förändring till det bättre

En hämmande faktor är att organisationer skriver värdegrunder som förhindrar yttrandefrihet och ställningstaganden i dessa frågor. Anställda och medlemmar är därför rädda att förlora sina jobb och sin grupptillhörighet om de yttrar sig.

Hur kan det ha blivit så i Sverige? Det är först när vi öppet kan prata om problemen, som vi kan börja bli lösningsfokuserade och åtgärda det som gått galet i vårt land.

 

Är regeringens mål att skydda och skona så många som möjligt?

En fråga vi också i nutid måste ställa oss; Är nuvarande regerings mål att skona så många liv som möjligt i Sverige? Fattar de sina beslut utifrån att skydda och skona så många som möjligt i vårt land? Det verkar inte så med tanke på den utveckling vi kan se i samband med immigrationen. Antalet sprängdåd, våldtäkter, skjutningar på öppen gata ökar markant i vårt land under denna massiva immigrationsvåg.

Det finns invandrare som försöker ändra situationen. Men ska vi få bukt på detta krävs krafttag från flera håll i vårt samhälle och då måste vi göra det mer organiserat:

https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:ugcPost:6532620148531093504

Jag kliver gärna fram som ledare och medlare

Jag hoppas att kunna bli en viktig medlare och konstruktiv politisk förhandlare som kan ena Sverige igen från den splittring som uppkommit politiskt. Där hoppas jag kunna kliva in och bli en viktig nyckelperson i Sverigedemokraterna för att kunna göra skillnad för vårt Sverige. Jag vill kliva fram som en viktig ledare för alla de individer som tappat tron på politiker men som längtar efter att starka, nya ledare ska kliva fram.

Inte genom att knuffa undan Jimmie Åkesson, för han behövs såsom den ledare han är. Han är himla bra som han är och ska absolut ha kvar sin position så länge han vill ha den! Tvärtom ser jag att han borde lyftas fram som nästkommande statsminister. 

Fler pålitliga politiska ledare behövs

Men vi kommer att behöva flera nyckelpersoner för att kunna vända situationen till det bättre. Vi behöver inte fler konfliktskapande ledare utan konfliktlösande ledare. Jag kliver gärna fram som ledare och medlare och ser om jag på något sätt kan bidraga till att förändra situationen till det bättre.

Vi behöver fler verkliga ledare med pondus och vilja att ena Sverige. Precis det som Jimmie Åkesson faktiskt står för.