Skulder, Kronofogden och ekonomisk hjälp

Skulder vid Kronofogden kan undvikas med rätt stöd

skulder
Skatterna är på väg i höjden, alla levnadskostnader ökar – men ersättningarna till de sjuka och arbetslösa står stilla sedan många år. Sedan jag blev sjuk 2007 har a-kassan höjts vid bara ett enda tillfälle. Samtidigt blir allt annat dyrare, det blir allt svårare att få det att gå runt.

Jag vet att de flesta håller tyst med om de hamnat med skulder vid Kronofogden. Samtidigt hamnar alltfler med skulder just där. Att ha skulder vid Kronofogden håller på att normaliseras, bli det normala. Mycket beror det på att alla levnadsomkostnader ständigt stigit samtidigt som ersättningsnivåerna för sjuka och arbetslösa står stilla. Men det beror också på att det blir allt svårare att få hjälp, när det väl krisar.

Skuldfällan uppkommer ofta av det system som finns vid Soc

Över hälften av alla långtidsarbetslösa hamnar i beroendeställning till Soc o får försörjningsstöd. Soc kräver av förstagångsbesökare att man under 3 månaders tid ska avveckla allt av värde. Människor därför nekas akut hjälp. Många arbetslösa hamnar i den hemska sitsen att de tvingas ta snabbkrediter för att kunna betala sina levnadskostnader under de 3 månaderna. Dessa krediter hamnar ofta som långsiktiga skulder vid kronofogden. Dessa skulder räknas inte in i normen för existensminimum vid Soc när dessa personer ber om ekonomisk hjälp. De där krediterna blir således latenta skulder vid Kronofogden. De kan inte avbetalas så länge den skuldsatta lever på eller under existensminimum. Eftersom det oftast rör sig om privata kreditgivare, avskrivs aldrig dessa skulder förrän de avbetalats till fullo. Dessa skulder belastar redan hårt belastade och utsatta människor.

 

Skuldsaneringar

Detta är en av anledningarna till att antalet skuldsaneringar ökar – vilket kostar staten pengar. Vilket i sin tur innebär ett högre skattetryck för alla. Alla måste vara med och betala dessa skulder så länge de enskilda drabbade inte kan göra det själva.

 

Ge akut ekonomisk hjälp!

Reglerna vid det Sociala borde göras om. En akut ekonomiskt sökande borde kunna få akut hjälp för att inte hamna vid Kronofogden för sin överlevnads skull. Man borde inte från sochåll kräva att redan utsatta människor ska sälja av allt de har av värde innan de kan få hjälp. Det ger följdeffekter på så många andra sätt för den som hamnat i utsatthet. Skuldsaneringarna borde kunna minskas om hjälpen gavs tidigare. Människor som hamnat i trångmål för att att de blivit sjuka och arbetslösa och därför dränerade ekonomiskt, skulle inte behöva ta snabba krediter för att rädda upp sitt boende och situation. Dessa skulle inte tvingas hamna med skulder vid Kronofogden.

 

Undvik att långtidsarbetslösa får skulder vid Kronofogden

Om samhället skulle kunna erbjuda bättre stöttning och åtgärdsprogram för dessa utblottade arbetslösa, skulle fler arbetslösa ha fortsatt ork att aktivt söka arbete. Nu är det många som ger upp och resignerar i sin utsatthet. Denna utsatthet innebär att de dräneras totalt ekonomiskt. Många orkar inte längre kämpa och de kan inte se något slut på eländet de hamnat i. Ofta följer en utsatthet i form av att de inte har råd att äta sig mätta varje dag. De blir trötta och sjuka men har oftast inte råd att söka hjälp från läkare och tandläkare. De har svårt att söka jobb på längre distanser eftersom de inte har råd med resorna. Hela deras liv blir kringskurna och de kan inte heller bidraga med skatter och konsumtion som den som har ett jobb och stadig ekonomi. De kan inte flytta för att inga fastighetsägare godkänner dem som hyresgäster. De hamnar i ett mycket kringskuret liv. De fastnar i sin situation.

 

Arbetsgivare kan hjälpa långtidsarbetslösa in bättre ekonomi

En del av arbetsmarknaden stänger också dörrarna för att de arbetssökande har blivit prickade vid kreditinstituten och hamnat med skulder vid Kronofogden. Men den bästa och mest pålitliga individen kan idag hamna vid Kronofogden. Det borde därför inte vara något som man blir ratad för på arbetsmarknaden. Här skulle arbetsmarknaden kunna ändra förhållningssätt.

Dessutom kan vi lyfta frågan om organisationers värdegrunder. Är man verkligen i organisationen humanistiska om man ratar arbetssökande för att de hamnat i en skuldfälla under sin utsatthet? Hur krockar värdegrunderna med att organisationer inte hjälper utsatta in i anställning igen vilket skulle kunna innebära att de kan avbetala sina skulder? Vore inte det något att skriva in i organisationernas värdegrunder, att viss procent av deras humanistiska och sociala engagemang, ska vara att hjälpa långtidsarbetslösa in i arbete för att hjälpa dem på fötter och göra dem skuldfria. Ge hjälp till självhjälp!

 

A-kassa på lägsta nivå

Har du varit företagare och får det kärvt ekonomiskt varmed du tvingas lägga ner verksamheten, ska du naturligtvis söka a-kassa. Men var beredd på att du får den allra lägsta grundersättningen. Grundersättningen ligger just nu på 365 kr/dag, 5 dagar per vecka. Det är också den grundersättningen man kan få om man varit med i A-kassan mindre än 12 månader.

Har du rätt till bostadsbidrag och bostadstillägg?

Om du sitter i ekonomisk knipa, vänd dig inte i första hand till Soc för att be om hjälp. Vänd dig istället till Försäkringskassan för att kontrollera om du har rätt till bostadsbidrag och bostadstillägg för att nå upp till existensminimum. Har Försäkringskassan återkrävt bostadsbidrag som du fått utbetalat tidigare, kan du göra upp om avbetalningsplan där de ofta drar av ett visst belopp på bostadsbidraget eller bostadstillägget du fått besked om att de ska utbetala till dig. Skulder till Försäkringskassan avbetalas alltid före skulderna vid Kronofogden.

Ingen SGI när man lagt ner företag

Om man drivit företag en tid, och man tvingas att lägga ner verksamheten, har man ofta förlorat sin ”SGI”, den sjukpenninggrundande inkomsten vid Försäkringskassan. Det innebär att man inte har rätt till någon sjukpenning om man blir sjuk.

Ekonomiskt bistånd från Soc

Många lever i den falska tryggheten i att vi alltid kan vända oss till Soc för att få ekonomiskt bistånd om det krisar. Så är inte alltid fallet. Vi går också mot ett samhälle, där alltfler kommuner går med röda siffror och det kan på sikt bli svårt att förlita sig på att Soc kommer att stötta enskilda individer vid ekonomiskt trångmål. Är du företagare och det inte går runt, är det definitivt inte möjligt att erhålla akut ekonomisk hjälp från det Sociala, det är bara bortkastad tid att brottas med Soc i det läget. Detta föranleder också att alltfler kvinnliga företagare tvingas att prostituera sig för att kunna försörja sig.

 

Att handla kläder på second hand

Det har blivit mode att handla kläder på second hand-butiker. Priserna ligger också mycket lägre än om man skulle köpa alla kläder nya. Man kan göra många fynd. Det är ett sätt att hålla nere klädkostnaderna. Man kan också hitta hushållssaker och möbler i dessa butiker och som är fullt funktionsdugliga. Det går också att göra fynd på köp- och säljgrupper på Facebook eller att leta begagnade varor på Blocket. Allt behöver inte köpas nytt. Det är hippt att bära second hand-kläder!

 

Fråga vänner om de har kläder att skänka!

Om du har barn, kan det vara läge att fråga vänner om de har barnkläder att skänka dig. Detsamma kan du efterfråga i vissa av köp- och säljgrupperna på Facebook. Det finns privata som engagerat sig i att samla in kläder och hushållssaker åt krissatta.

 

Sök hjälp ur fonder!

Ofta presenterar kommunerna på sina hemsidor lokala fonder som man kan söka hjälp från utifrån vissa ändamål. Speciellt om man är funktionsnedsatt kan man hitta en del fonder att ansöka om medel från. Det finns också många andra fonder som det går att söka hjälp från.

 

Sök hjälp från diakonerna i Svenska Kyrkan

Är du medlem i Svenska Kyrkan kan du söka råd och stöttning från deras diakonala verksamhet. De vet ofta också vilka fonder som är bra att söka ekonomisk stöttning ur. Vänd dig till den församling du tillhör.

 

Ekonomisk hjälp

Man kan boka tid hos ekonomisk rådgivare vid kommunerna. Ofta sitter de i stadsbiblioteken för att få en mer neutral plats att mötas på. De är anställda av soc men har ingen rapporteringsskyldighet till soc om hur enskilda har det ställt. Det som sägs i rummet, stannar således mellan de som möts. Dessa ekonomiska rådgivare kan snabbt avgöra om du t ex betalar för mycket i försäkringar och om det finns något smart sätt att dra ner på några av dina kostnader.

Man kan också själv använda sig av Konsumentverkets budgetkalkyl för att få en överblick över sina kostnader. Där finns också normer för hur mycket t ex barn förväntas kosta genomsnittligt per månad. Det kan vara bra att beräkna hur mycket som får spenderas på mat/vecka för att man ska kunna hålla sig inom sina ramar.