Möjligheter som tar oss framåt i livet

Möjligheter i livet kan ibland vara många men ändå svåra att välja mellan. När livet känns tungt är det bra att lyssna till denna kille, som kan väcka styrka att gå vidare. Kanske bara ett steg i taget när det är som värst, men varje steg är ändå ett steg framåt. Det viktiga är att inte ge upp.

Vissa människor har lyckats hitta sina copingstrategier för att klara sig vidare i en situation då många andra skulle ge upp. Som denna kille, som filmklippet ovan handlar om.

Copingstrategier

Vissa menar att copingstrategier bara handlar om stresshantering. Jag skulle vilja säga att vi kan använda oss av copingstrategier i det mesta vi gör i vår vardag. Det handlar egentligen om att anpassa sig efter den situation vi hamnar i och att hitta sätt att hantera det som sker.

Copingstrategier brukar delas upp i 2 delar:

  1. Känslofokuserad coping, t ex att ta till missbruk då vi inte mäktar med en krissituation vi hamnar i.
  2. Lösningsfokuserad coping, hur vi t ex tar oss igenom en kris

 

 

Se möjligheter

Möjligheter
Ibland kan grupptrycket få oss att våga mer än vi annars skulle göra. Vilket kan leda till en positiv förändring att vår självrespekt och självbild växer.

Den största bromsklossen till förändring finns oftast inom oss själva. Vi människor är vanemänniskor. Eller också är det omständigheterna runtomkring oss som bromsar oss, t ex att vi har åtaganden gentemot familj och vänner. Vågar vi ge oss därhän och kan se möjligheter? Vågar vi ge oss ut och prova sådant vi inte gjort tidigare? I så fall kan vi samtidigt vinna lite självrespekt och därmed växa som människor. Kanske även bryta dåliga tankemönster som bakbinder oss på vår färd genom livet.Ibland kan ett litet steg kännas oerhört stort. Glöm då inte att berömma dig själv om du vågar ta det steget!

Håll fast vid hoppet och dina mål

Vi kan alla hamna i faser av låsning. När det känns som om vi står och trampar vatten och inte vet hur vi ska komma vidare i vår utveckling. När det är svårt att se några rimliga möjligheter. Det är då viktigt att hålla fast vid hoppet och de mål man satt upp. Kanske leta nya vägar att gå.

Allting är föränderligt, allting är en rörelse, och i denna rörelse och förändring finns vi, som också alltid förändras. I förändring finns utveckling – och nya möjligheter kan växa fram.