Chefen som agerade hemskt

Chefen man får kan ibland vara svåra att ha göra med När man söker och får en ny tjänst vet man egentligen inte alls hur det kommer att bli på den nya arbetsplatsen. Jag måste säga att jag normalt sett har haft otrolig tur med mina chefer, att jag oftast har fått riktigt bra chefer att jobba för. Både under mina konsultår och under mina övriga anställningar. Oftast har det funnits en ömsesidig uppskattning av varandra. Men ibland kan chefen bara bli för mycket. Som i detta fall.

chefen
Chefen var en specialistläkare som betedde sig mycket illa mot sina underanställda.

 

Detta är min erfarenhet från sommarhalvåret 2015. En merit jag kan nämna när jag söker jobb, men där jag aldrig ger kliniken ifråga marknadsföring i mina egna CV:n. Aldrig att jag skulle låta denna klinik fläcka mitt CV!!!

Läkarsekreterare

Våren 2015 nämnde jag för min handläggare på Arbetsförmedlingen, att jag hade jobbat som läkarsekreterare. Det visade sig att en privat klinik just sökte en ersättare till den läkarsekreterare som hade sagt upp sig. Handläggaren på Arbetsförmedlingen sade att kliniken inte hade fått tag på någon läkarsekreterare att anställa. Jag hade sökt andra läkarsekreterartjänster under den våren men inte ens kommit till intervju. Det måste således ha funnits läkarsekreterare som sökte jobb. Jag borde ha reagerat mer på detta men jag gjorde det inte då. Men det var ju egentligen en första varningssignal om att något inte stod rätt till på den arbetsplatsen.

Handläggaren kunde ordna så att jag kunde få komma på en intervju och träffa chefen. Handläggaren skulle också underligt nog följa med på detta möte. Det hade jag aldrig varit med om tidigare.

Chefen för kliniken ifråga

Redan under den intervjun, visade sig chefen vara arrogant, självcentrerad, nedvärderande mot andra och mycket grandios. Han var hal och öppet otrevlig. Chefen visade mig förakt när jag sade, att jag var högre kvalificerad sekreterare än vad läkarsekreterarjobb innebär men att jag hade erfarenhet av att både ha jobbat som läkarsekreterare och advokatsekreterare under mina år såsom konsult i Stockholm, varför jag ansåg att jag helt klart kunde kvala in till detta jobb. Chefen menade på att det gör detsamma om jag så vore astronaut, så var jag ändå inte läkarsekreterare. Han ville egentligen ha någon som var läkarsekreterarutbildad.

Läkarsekreterarutbildningen relativt ny

Grejen är den att läkarsekreterarutbildningarna som finns idag, är relativt nya. De brukar tillhandahållas av Yrkeshögskolorna och brukar vara runt året långa. Jag tänkte därför i den situation jag befann mig i, att hur skulle chefen kunna rekrytera en läkarsekreterare som verkligen hade gått den utbildningen, om det var svårt överlag att rekrytera läkarsekreterare? Dessutom undrade jag hur chefen skulle ställa sig till alla de läkarsekreterare som tjänstgjort i många år som läkarsekreterare utan att i botten ha just den nya läkarsekreterarutbildningen?

 

 

Läkarsekreterare ./. advokatsekreterare

Min bild är att det i regel inte är så avancerat att jobba som just läkarsekreterare, inte i jämförelse med andra mer kvalificerade chefssekreterarjobb, VD-sekreterarjobb och jobb som assistent till ledningsgrupper som jag haft tidigare. Visst måste man vara duktig på att hålla ordning och reda och hålla på rutiner. Man måste kunna sjukvårdens datasystem och veta hur man lägger remisser. Men jobbet påminner mycket om advokatsekreterarjobb. I båda fallen går det mesta arbetet ut på att renskriva texter av olika slag genom diktat som advokater eller läkare har talat in på diktafoner. I båda fallen måste man också vara noggrann med sekretessen.

Praktiken börjar

Jag började min praktik. Ganska snart därefter började också snälla och lite äldre Louise sin timanställning. Hon var precis som jag sjuk, men man hade aldrig ringat in vad som gjorde henne sjuk. Hon hade påverkan på sin balans och kände sig allmänt svag och trött. Vi båda hade 75 % arbetsutbud medan den kommande lediga tjänsten var på 100 %.

Min konkurrent

Jag tyckte om Louise såsom person även om hon var min konkurrent om det jobb som skulle bli ledigt. Louise var en otroligt fin människa och det var ju inte hon som orsakat att vi blivit konkurrenter. Hon var snäll, försiktig och trevlig men lite förvirrad och ringrostig. Eller också var hon sådan, som jobbade mycket sakta och behövde tid på sig för att lära sig rutinerna. Trots flera veckors upplärning, hade hon svårt för att lära sig hur man såsom extern utförare lade remisser i Region Östergötlands datasystem Cosmic.

När Louise skrev diktaten, jobbade hon så sakta att högarna hopade sig. Därför fick jag alltid jobba undan då det var min tur att sitta dubbelt med den avgående läkarsekreteraren.  Jag var tacksam för att jag är så snabb i det jag gör och att jag så snabbt kan sätta mig in i nya arbetsuppgifter. Vilket är en gåva jag fått av att ha jobbat såsom konsult under några års tid.

 

Avtalet med Arbetsförmedlingen

Vi kunde bara läras upp en åt gången i läkarsekreterarens rum, det fanns bara en dator och digitalt diktafonprogram i just den datorn. Chefen ifråga sade därför åt mig att medan Louise lärdes upp kunde jag stanna hemma. Jag protesterade och sade att det kunde jag inte göra, för det var avtalat med Arbetsförmedlingen om att jag skulle finnas på plats hos dem 75 % och att inga försäkringar skulle gälla om jag inte fanns där.

 

Receptionsarbete

Jag föreslog därför själv att jag kunde avlasta de två sköterskorna genom att jobba i receptionen där jag kunde checka in patienter, ta betalt och stämpla i patienternas dåvarande högkostnadskort. Chefen var inte glad över mitt förslag, men sköterskorna jublade. Därför kom jag att jobba även i receptionen på denna lilla klinik.

Jag har ju alltid trivs mycket bra att jobba i receptioner, då jag tycker om att ge god service och att möta mycket folk. Därför passade det mig bra att jobba även i denna reception när jag inte kunde läras upp såsom läkarsekreterare just på denna enhet. Jag ville visa hur flexibel jag kan vara.

 

Latinska termer

Normalt sett ska man aldrig skriva latinska termer i läkarjournaler längre, för att patienterna ska kunna gå in och läsa allt som står i läkarjournalen och då förstå det som skrivits. Men just denna chef var ju grandios och han ville svänga sig med en mängd olika latinska termer i sina diktat. Medan jag satt i receptionen pluggade jag därför in de speciella latinska termerna som användes inom hans specialistområde. Detta för att jag skulle kunna skriva dem rätt när jag skrev rent diktaten.

Louise å sin sida, hade jobbat på en liknande klinik fast inom Region Östergötland, men hon hade aldrig lärt sig de latinska termerna som hennes läkare hade slutat att använda sig av. Hon hade därför mycket svårt att uppfatta vad chefen sade på diktaten och det blev många fel. Jag fick korrigera mycket av det som Louise hade skrivit.

Diktaten

Det räckte inte bara med att chefen svängde sig med många latinska termer i sina diktat. Han slöddrade och pratade också mycket fort. Normalt sett kan man vid utskrift av diktat sänka eller höja hastigheten medan man skriver och man kan även spola framåt och bakåt i diktaten för att lyssna om. Men genom att chefen slarvade så mycket med hur han talade in dessa diktat, blev det mycket merarbete för oss alla.

Merarbete

Jag har varit med om en liknande situation under mina konsultår. En advokat på en advokatbyrå i Stockholm hade kasserat 6 konsulter innan min dåvarande konsultchef skickade mig till denna advokatbyrå. Hon sade åt mig att jag fick reda upp situationen, annars skulle konsultfirman förlora denna kund. När jag kom dit, insåg jag vad som var problemet.

Advokaten slöddrade och slarvade vid dikteringen av diktaten. Jag gick därför in till advokaten och bad honom lyssna på hur det lät för mig i andra sidan av diktaten. Han insåg att det inte gick att höra vad han sade. Jag bad honom därefter att göra om och göra rätt så att vi skulle slippa merarbete båda två.

Advokaten kröp till korset

Advokaten ifråga tyckte om att jag hade så mycket skinn på näsan och att jag talade om vad som var problemet. Han ringde till min konsultchef och bad om ursäkt för att han kasserat de tidigare 6 konsulterna och erkände att felet låg hos honom själv och inte hos konsulterna ifråga. Konsultfirman förlorade inte kunden och jag kunde slutföra jobbet till kundens belåtenhet.

Bra underlag

Nu stod jag alltså år 2015 med en läkare, som gjorde samma misstag. Jag gick därför in för att prata med honom om just detta. Och jag bad honom att göra om och göra rätt för att vi båda skulle få mindre merarbete. Förutsättningen för att jag såsom sekreterare ska kunna utföra ett bra jobb som är till belåtenhet för min chef, är ju också att jag får ett bra underlag att utgå ifrån.

Chefen uppskattade naturligtvis inte att jag påvisade att det var han som var den felande länken och inte vi sekreterare och sköterskor. För chefen hade ju anklagat oss allesammans för att vara inkompetenta i våra respektive roller just på grund av att vi inte kunde höra vad chefen sade på diktaten.

 

Identitetshandlingen

När Louise börjat sin timanställning, beställde en av sköterskorna en inloggningsdosa med tillhörande inloggningskort utställt på Louise. Men de beställde inget inloggningskort utfärdat på mig. Eftersom jag har jobbat inom vården såsom läkarsekreterare vet jag ju att det där är en personlig ID-handling och jag bad därför att få mitt eget inloggningskort. Men jag fick till svar, att de kostade 150 eller 300 kr/månad att hyra varför jag fick finna mig i att använda Louise kort och dosa. Jag tog upp att det var olagligt, men fick inget gehör.

Jag tvingades således till att använda Louise’s inloggningskort och kod.

Chefens val

2 dagar innan gamla sekreteraren skulle sluta sin tjänst, kallade chefen in mig på sitt rum. Han berättade att han tänkte välja att anställa Louise på 75 % men att jag kunde få timanställning på 25 % på denna klinik med urdålig lön. Jag förklarade för chefen att jag behövde mer anställning än 25 % för att jag annars skulle komma att förlora min rätt till A-kassa på övriga del efter 3 månader varför jag inte kunde tacka ja till det erbjudande han gav mig.

Såsom gammal konsult brukar jag ganska snabbt kunna sätta mig in i vad som inte fungerar rent administrativt. Det hade jag gjort även på denna klinik.

chefen
Att ständigt rensa upp och rädda upp situationen åt den läkarsekreterare som var min konkurrent om tjänsten, kunde ibland bli stressigt. Men jag grejade det. Om och om igen. Men chefen förstod inte att det var jag som räddade upp situationen.

 

Jag försökte också påtala att Louise ännu inte kunde jobba undan i det tempo som chefen producerade arbete till den som innehade läkarsekreterartjänsten men att jag kunde matcha det. Och jag talade om att Louise ännu hade svårigheter att förstå hur hon såsom externt inloggad i Cosmicsystemet skulle lägga remisser. Det skulle komma att bli problem om chefen valde henne istället för mig. Jag var bättre lämpad för den tjänsten, helt enkelt.

Chefen höll fast vid att han tänkte anställa Louise och inte mig. Sköterskorna var oroliga över hur det skulle gå. Alla vi andra såg att Louise inte klarade av jobbet ifråga.

 

Louise slutade

När jag kom ut från mötet och gick in i läkarsekreterarens rum, frågade både den avgående läkarsekreteraren och Louise om hur det gått och om jag hade fått jobbet. De såg uppriktigt förväntansfulla ut och trodde att jag skulle få chansen.

Jag talade om att chefen skulle komma att välja Louise och jag sade till Louise att ”nu har du två dagar på dig att lära dig alla rutiner, sedan sitter du själv med allt”. Louise hade trott, att om hon skulle få tjänsten, skulle även jag finnas kvar och stötta henne. Men jag talade om att jag skulle komma att sluta praktiken om 2 dagar.

Louise gick mycket orolig in till chefen och meddelade, att hon villa sluta samma dag som detta hände. 2 dagar innan gamla läkarsekreteraren skulle sluta. Hon lämnade arbetsplatsen omedelbart efter mötet med chefen.

Chefen och jag förhandlade

Chefen kallade på nytt in mig till sitt rum. Han skrek ”Var det verkligen nödvändigt att spela ut er mot varandra så?” Jag svarade, att det egentligen inte var jag som hade spelat ut mig och Louise mot varandra, utan han.

Blir erbjuden tjänst

Chefen var förbannad på mig, men insåg att han var tvungen att erbjuda mig tjänsten och han fräste att jag kunde få jobba hur mycket jag ville. Jag svarade att jag bara har 75 % utbud varför jag inte kan arbeta mer än det. Chefen ifråga hade tidigare erbjudit mig 25 % anställning med 25 % av 18.000 i lön brutto, dvs 4.500 kr innan skatt. Utan att förstå att jag behövde få in mer än det för att kunna försörja mig och min son.

 

Löneförhandling

Nu frågade jag vad chefen hade tänkt sig för lön. Han skruvade sig. Jag frågade vad läkarsekreterare brukar få i genomsnittslön. Han svarade 21-22.000 för heltidsjobb. ”Ok”, svarade jag till chefen, ”Ge mig 75 % av 21.000 och jag jobbar 75% tills dess du hunnit rekrytera en annan sekreterare. För jag ska inte jobba kvar här hos er, jag stannar bara över sommaren för sköterskornas skull.” Trumpet fick chefen ge sig, han insåg att han var tvungen att acceptera mitt villkor. Och jag krävde ju inte någon skyhög lön trots att han var inmålad i ett hörn i den situation han befann sig i, utan jag fortsatte att bete mig hederligt.

 

Löneutbetalning

När semestern började närma sig och kliniken skulle stänga, hade jag fortfarande inte fått inloggning till Praktikertjänst för att kunna tidsredovisa mina arbetstimmar. Chefen påstod att han fixat det och att Praktikertjänst skulle återkomma till mig när han hade gått på semester. Jag kontaktade lönekontoret på Praktikertjänst och frågade hur det gick med mitt ärende. Det visade sig att chefen INTE hade inkommit med uppgifter om att jag timanställts.

Jag fick därför ligga på chefen om detta igen innan han skulle gå på semester. Han påstod återigen att han fixat det. Jag kontaktade Praktikertjänst och det visade att läkaren fortfarande inte hade åtgärdat detta.

Då gick jag in till chefen när han var ledig och sade, att han skulle inte få gå hem från kliniken förrän han fixat detta åt mig. (Hahaha!)

Jag markerade helt enkelt min gräns för honom. Jag behövde kunna få in en lön för att kunna betala mina räkningar och uppehälle medan han var på semester. Chefen var nu rejält tjurig på mig. Jag å min sida hade all anledning att vara förbannad på att han strulade så mycket som han gjorde.

 

Insläppt en bakväg i Praktikertjänsts system

En tjej från lönekontoret på Praktikertjänst ringde efter ett tag upp mig. Hon stönade och sade att chefen ifråga inte förstått vad han skulle göra. De hade därför beslutat att släppa in mig en bakväg i deras datorsystem, så att jag kunde tidredovisa mina timmar. Jag sade åt chefen, att ”Du går inte härifrån, förrän du godkänt min inknappade tidsrapport!” 😀 Rätt ska vara rätt!

Läkarens påbörjade semester

Chefen gick tjurigt på semester när han godkänt min tidrapport. Jag hade blivit tillsagd av chefen att jobba undan de sista diktaten innan jag själv gick på semester. Den tidigare anställda läkarsekreteraren hade berättat att hon brukade behöva 2 veckor på sig för att jobba undan det sista efter att chefen gått på semester. Jag jobbade undan allt under bara 1 veckas tid. Trots att jag gjorde mitt jobb och visade att jag klarade av mina arbetsuppgifter såsom läkarsekreterare, var chefen hela tiden avigt inställd till mig. Och han klarade ju uppenbarligen inte av att bli tillrättavisad och åtsagd när han strulade.

Anställningsavtalet

Det tog således tid innan jag fick mitt anställningssavtalet från chefen. Jag hann nästan sluta min timtjänstgöring. Vi hann komma tillbaka en bit in i augusti efter semestertiden. När jag väl fick anställningsbeskedet, visade det sig att chefen konstrat igen. Han hade skrivit in en lägre timlön än den vi kommit överens om.

När man har göra med en sådan här människa, blir man uppmärksam på sådant. Man checkar av vad för trix människan kan hitta på. Chefen hade ju visat sin oärlighet på flera olika sätt under den tid jag varit där och han hade ju hela tiden tvingat mig att använda Louise koddosa och inloggningskort, fastän hon hade slutat där redan i början av juni.

Jag ringde därför till Praktikertjänst för att stämma av vilket avtal jag hörde till. Mycket riktigt var timlönen lägre satt än vad jag och läkaren kommit överens om. Han kom inte heller in med anställningsavtalet till mig, utan jag hittade det mitt i högen av massor med journalhandlingar för olika patienter och som jag hade som underlag till att jag skrev ut diktaten, som oftast bestod av remisser till Region Östergötland, journalanteckningar samt kallelser och brev med patienter.

 

Chefen och jag konfronteras

Jag tog mitt anställningsavtal och gick in till läkaren och sade, att han fick korrigera lönen på det avtalet. Han skrek åt mig att det där visst var rätt lön. Jag berättade vilket avtal jag hörde till och att timlönen därför skulle vara högre än den han specat. Han såg tjurig ut, tog pappret och slängde det överst på en massa journalhandlingar som låg öppna för alla patienter att läsa på. Någon vidare sekretess hade de inte på den kliniken. Och han skrek att han skulle åtgärda det där senare.

 

Den korrigerade timlönen

Efter ett tag, fick jag åter in anställningsavtalet med en med bläck korrigerad timlön och chefens initialer skrivna ute i högra marginalen på avtalet. Jag ringde återigen Praktikertjänst och frågade om den korrigeringen kunde räknas såsom juridiskt giltig. Det var som jag misstänkte. De sade att den kråkan kunde lika gärna vara gjord av mig varför de inte skulle godkänna den. Jag suckade och tänkte att chefen är ju totalt omöjlig att ha göra med. Jag lade anställningsavtalet åt sidan för att lugna ner mig innan jag tog nästa diskussion om det med chefen. Man ska aldrig ta en sådan strid när man är förbannad.

 

 

Louise’s inloggningskort

Första arbetsdagen efter semestern, var ännu sköterskorna på semester. Det var bara jag och chefen som jobbade. Han hade varit inne några dagar innan och talat in mängder med diktat som jag hade att skriva rent.

Rödmarkerade diktat

Brådskande diktat var rödmarkerade, vilket innebar att jag skulle försöka få dem åtgärdade snarast möjligt.

Ett av de röda diktaten handlade om en patient som hade en knöl som kunde vara cancer. Därför ville chefen att jag skulle skicka en remiss till cytologen för provtagning.

När jag skulle lägga remissen i Cosmic-systemet, fungerade det inte. Jag försökte på flera sätt, men det slog stopp. Eftersom jag var ensam på kliniken med chefen och chefen hade tummen mitt i handen, ringde jag därför till Region Östergötlands IT-support.

Jag har själv under mina konsultår i Stockholm varit inhyrd som IT-koordinator vid Regeringskansliet under 2 månaders tid och jag är ganska duktig på att jobba med datorer och vet skapligt bra hur de fungerar. Men jag gick bet på hur jag skulle få iväg den där remissen och behövde därför IT-supportens hjälp.

”Vänta, sade du att du heter Marianne Jordhén?”

”Ja…?”, svarade jag.

”Och du är inloggad som Louise X?”

”….Ja-a….”.

”Det är olagligt! Jag måste upprätta anmälningar både på kliniken och dig!”

 

Aaaagh!!!!

 

Chefen förminskade händelsen

Jag tog upp detta med chefen vid fikarasten på förmiddagen. Han blev urförbannad och skrek att jag skulle ha väntat med att skicka remissen tills sköterskorna hade kommit tillbaka. Jag kontrade med att diktatet var ju rödmarkerat och måste åtgärdas snarast. Med tanke på att patienten hade en knöl som kunde vara cancer, kunde vi ju inte fördröja remissen i flera dagar.

 

Prickad vid polisen

Jag förklarade att deras strul nu skulle resultera i att jag blev prickad vid polisen för första gången i mitt liv och att det i sin tur kunde sätta käppar i hjulet för mig när jag både sökte jobb och om jag t ex ville ta upp mitt tidigare pistolskytte. Man får inte vara prickad vid polisen om man vill få igenom vapenlicens. Chefen lämnade irriterat köket utan att svara upp på det jag sade. Himla förbannade människa, som utsatt mig för detta!

 

Sköterskans agerande

Dagen därpå när jag kom till jobbet, var ena sköterskan tillbaka. Jag gick in till henne och sade att jag behövde prata med henne. Hon sade att hon redan visste om anmälningarna men att hon visste hur det fungerade inom Region Östergötland och att hon skulle fixa det där. Jag ställde mig undrande och frågade hur hon skulle göra det, men fick inget svar på det.

 

Pratat bort anmälningarna

Senare samma dag kom hon in på mitt rum och berättade att hon pratat bort anmälningarna. Jag frågade hur hon lyckats med det. Hon hade sagt till Region Östergötland att jag hyrts in som konsult en period för att ersätta en annan anställd, som blivit akut sjuk och att jag därför hade fått använda den andra anställdas inloggningskort den tiden.

Jag häpnade. Och jag blev förbannad. Och jag sade åt henne att de är verkligen inte kloka. Sekretessen brast på flera sätt. Det var strul på flera sätt. T ex kunde chefen gå på lunch utan att låsa sitt undersökningsrum. När vi satt och åt i köket, kunde i princip vem som helst knata rakt in i läkarens rum för att hämta en bibba med journalhandlingar för de patienter som var aktuella vid kliniken. Och så detta. Utöver anställningsavtalet som chefen strulade med.

Sköterskan lämnade rummet och straxt efter kom chefen in på mitt rum. Han sade, att alltsammans var mitt fel. Om de skulle förlora intäkter på grund av det där, var det mitt fel. Om patienten skulle hinna dö för att vi skulle utredas för detta, var det mitt fel. Jag, som var den enda av oss som försökt att få iväg remissen så snart som möjligt för patientens skull. Jag, som var den enda ärliga och hederliga av oss.

 

Chefen tvingade mig att underteckna ett juridiskt ej korrekt avtal

Därefter tvingade chefen mig att skriva under anställningsavtalet som fanns i mitt rum, med fel timlön angiven och rättelse i bläck. Jag svalde förtreten och fick acceptera läget. Jag visste om att om jag orsakar min egen avskedning när jag fått tjänst genom Arbetsförmedlingen på detta sätt, kan jag förlora sin ersättningsrätt såsom arbetssökande. Ord skulle stå mot ord och förmodligen skulle Arbetsförmedlingen tro mer på chefen än på mig såsom arbetssökande. Man får helt enkelt välja sina strider.

 

Chefen var den enda med behörighet att lägga remisser till cytologen

Så småningom uppdagades det att jag inte hade behörighet för att lägga remisser till just cytologen. Den enda som kunde göra det var – chefen. Och chefen hade ju tummen mitt i handen. Vem var det således som lade remisser till cytologen? Det visade sig vara – sköterskorna, som använde chefens inloggningskort. Det visade sig alltså att chefen och de två sköterskorna använde samma inloggningskort, utställt i – chefens namn. De begick således konstant olagliga handlingar med andra ord runt detta.

 

 

Jag blev sjuk

Samtidigt med detta kom många patienter efter sommaren med influensor. Jag åkte på dubbelsidig öroninflammation och dubbelsidig bihåleinflammation och fick därför sjukskriva mig. Sköterskorna hörde av sig flera gånger per dag och skrev ”Diktaten längtar efter dig! Du måste komma tillbaka nu!”.  De ringde och sade samma budskap. Jag förklarade för dem att jag var för sjuk för att jobba den veckan men att jag skulle försöka komma in tillbaka på måndagen veckan därpå.

Beskedet om Louise

På torsdagen ringde ena sköterskan till mig. Hon sade trevande att det var något hon måste berätta för mig och att det var bäst att hon gjorde det innan måndagen, så att jag inte fick höra det under fikarasten. Hon berättade att Louise var död. Hon hade dött av organsvikt.

”Ni är ju för sjutton inte riktigt kloka på någon fläck alls!, skrek jag. ”Ni har inte bara tvingat mig att använda en annan kvinnans identitet dessa månader, utan också en DÖD KVINNAS IDENTITET!”. Vilken mardröm jag hamnat i!

Jag talade om, att när jag kom tillbaka, förväntade jag mig att de fixat ett inloggningskort utställt i mitt namn, annars skulle jag bryta min tjänstgöring omedelbart.

 

Eget inloggningskort till Cosmic

När jag kom tillbaka, låg ett inloggningskort utställt i mitt eget namn samt kod på mitt skrivbord. Jag kunde därmed lägga remisserna i Cosmic när jag var inloggad som mig själv.

 

Mötet efter min sjukskrivning

Jag kom tillbaka till kliniken efter en veckas sjukfrånvaro men var fortfarande rejält sjuk. Chefen undersökte mig och konstaterade att jag fortfarande hade hög feber samt dubbelsidig bihåleinflammation såväl som dubbelsidig öroninflammation. Han skrev ut den starkaste bredspektrumantibiotikan man kan få för att jag skulle kunna jobba trots att jag ännu var sjuk.

 

Chefen kallade in oss på ett personalmöte på tredje dagen. Då bjöd kliniken på hämtmat som en av sköterskorna fixat. Under detta möte, beskyllde läkaren mig för att de hade fått avboka patienter på grund av att jag blivit sjuk och att det var mitt fel att kliniken därmed hade förlorat mycket i inkomst. Sköterskorna såg oroliga ut. Jag bara tittade på honom.

 

Ny läkarsekreterare rekryterades

Chefen förlängde mitt timvikariat till september månads slut. Samtidigt försökte han att rekrytera en annan läkarsekreterare. Hon skulle börja sista veckan i september 2015. En kvinna som tidigare hade jobbat som läkarsekreterare på en vårdcentral. Chefen bad mig att jag under en veckas tid skulle lära upp den nya läkarsekreteraren vilket jag gick med på.

Redan efter första dagen hon jobbade, kom läkaren och sade att jag kunde stanna hemma dagen därpå, på tisdagen. Jag sade att det inte är juste att lämna den nya läkarsekreteraren ensam så snart eftersom hon tidigare jobbat helt i Cosmic-systemet men nu skulle klara av att logga in som extern användare. Jag hade också sett att hon stavade mycket fel och inte uppfattade de latinska termerna. Hon behövde helt enkelt mer tid på sig för att komma in i jobbet. Men chefen stod på sig och sade att jag skulle stanna hemma på tisdagen.

Jag gjorde såsom chefen sade. Men på tisdagsmorgonen ringde sköterskan upp och bad mig komma in för att jobba. Jag sade att chefen förbjudit mig att jobba så det var inte möjligt. Sköterskan förklarade då att den läkarsekreterare som hade börjat, hade ringt och berättat att hennes mamma hade gått bort på natten. Hon orkade inte med att jobba.

 

Mitt inloggningskort till Cosmic

Jag fick således jobba resterande vecka av september. Jag tillfrågades inte om jag kunde lära upp den nya läkarsekreteraren efter det och min sista dag på jobbet. Därför gick jag demonstrativt ut under sista fikarasten och höll upp mitt inloggningskort till Region Östergötlands Cosmic-system. Jag talade om att jag personligen skulle återgälda det till Region Östergötland för att det inte skulle kunna missbrukas. Chefen såg förbannad ut men sade inget.

Avslut

chefen
Jag tror jag aldrig har varit så glad att sluta en tjänstgöring som den dag då jag slutade på denna klinik. Jag klarade av arbetsuppgifterna väl men jag fick nog av alla dessa utspel som skedde under den tjänstgöringen.  Med en chef som aldrig borde få ha personalansvar såväl som han aldrig borde få bedriva en sådan verksamhet. Ja, jag är hård i detta. Men det finns ju anledningar till det också.

 

Jag avslutade mitt jobb utan att bli avtackad av chefen. Han sade inte heller hej då till mig. Ena sköterskan var kvar och kramade om mig innan jag gick.

Jag har efter det bett att få antecknat i min journal, att jag inte vill få någon remiss skickad till just den chefen vad gäller mina egna ärenden.

Min värdighet

Jag gick därifrån med rak rygg. Den chefen var absolut inte värd mig. Jag har också valt, att inte marknadsföra den kliniken genom mitt CV. Jag har jobbat där i några månader, men de ska aldrig få fläcka mitt CV när jag söker andra jobb. De ska aldrig få åka snålskjuts på mig. Jag har min värdighet.

 

Att hålla tyst om vad som hänt

När jag senare fått coaching, har jag fått rådet att aldrig nämna det som hänt. Jag har fått veta att det inte ser bra ut att prata illa om en tidigare arbetsplats. Det kan jag förstå. Men nu handlar det om ett enda enskilt fall där jag har all rätt att ifrågasätta det som skedde. Varför ska jag då tystas ner? Varför ska en chef ha rätten att klaga på en underanställd men en underanställd inte ska ha rätten att berätta vad chefen gör och gjort?

Det läkarsekreterarjobbet är den färskaste anställning jag haft och jag borde därför få förklara vad det var som egentligen hände. Därefter startade jag ju eget företag och som jag drev i närapå 3 års tid.

 

Saknar arbetsreferens

Det tråkiga i detta är ju att jag inte kan använda den chefen som min referens. Jag gick från att ha fått mycket goda vitsord från min tjänstgöring vid Linköpings Stift år 2011 till ett råka ut för detta 2015. Min forna chef på Linköpings Stift jobbar inte kvar tyvärr. Således innebär detta tillsammans med mina 3 år såsom företagare att jag saknar aktuell arbetsreferens. Min gode vän och som har lång erfarenhet som chef och personalansvarig, ställer dock upp som min personliga referens. Han vet mycket väl vem jag är och vad jag går för.

 

Vad jag lärt mig av detta

Jag har lärt mig att om man är arbetssökande, befinner man sig alltid i underläge i relation till arbetsgivare och praktikplatser. Man kan inte protestera, man kan inte säga upp sig, man kan inte orsaka sin egen uppsägning utan att man kan förlora sin ersättningsrätt och därmed slås ut helt ur samhället. En arbetssökande som kommer in i jobb på detta sätt, har egentligen föga makt att föra sin egen talan och stå upp för sig själv. Man är totalt utelämnad i situationen.

Händelsen i sig blev också den katapult som fick mig att trots min tumörsjukdom ta steget till att starta upp eget. En resa som har varit helt fantastisk spännande, jobbig men också utvecklande. Jag har därmed gjort många insikter om mig själv och också fått klarhet i vilken arbetsmoral jag själv har. Och det har i sin tur tagit mig ut på scenerna både såsom föreläsare och såsom artist. En helt ny värld öppnade sig därmed för mig.

 

 

Vad skulle du själv ha gjort, om du råkat ut för detta??? Hur skulle du ha hanterat det?