Autentiska jaget – var ärlig och sann

Ditt autentiska jag

Ditt autentiska jag… och om att vara ärlig och pålitlig.

”Tänk på att allt du skriver på sociala media blir del av ditt personliga varumärke. Skriv bara om positiva händelser.”

 

Ytlighet

autentiska jaget
Skulle en giraff någonsin kunna förneka sin långa hals? Och vad skulle den tjäna på det? Låt oss vara det vi är och inte något som andra tycker att vi borde vara!

Detta har jag funderat mycket på. Om vi bara skriver om positiva händelser halkar vi lätt in i ytlighet & skryt. Vi kan förlora oss själva och vi förlorar förmågan att vara autentiska. Precis det som gör att människor väljer bort Facebook för. Flera har till mig beskrivit, att de inte orkar med den överdrivna perfektionism som positivitet ofta medför. Alla är nog medvetna om bilder på ”den ständigt perfekta, galanta middagstallriken”.

Möjligheter till interaktion och kommunikation

autentiska jaget
Barn är ofta mycket äkta och genuina. Men något händer med oss när vi närmar oss att bli vuxna. Vi inlemmar oss ofta i leden, testar inte gränser, utan blir alltmer likriktade och monotona. Tänk om vi skulle våga vara lite mer spontana och äkta?

Är det dit vi vill nå? Jag vill gärna se interaktion på sociala media såsom Linkedin som ett professionellt nätverkande. Där vi ges möjlighet att framhäva våra styrkor såväl som svagheter samt ge viktig information både om oss själva & de organisationer vi företräder. En möjlighet till fina kontakter & kommunikation.

Våga visa vem du är

Våga beskriv vem du är! Våga lyft djupare frågeställningar för att också kunna lyfta lösningsfokuserat tänkande & analys! Servera inte bara den där perfekt arrangerade tallriken som sällan överensstämmer med den faktiska vardagen. De flesta av oss befinner sig i en vanlig vardag. Hittar du på det perfekta gör det dig icke trovärdig och visar en projicerad förnekelse och falsk bild av vem du är. Ett perfekt yttre utan innehåll är ointressant. Ju fler som visar endast ett perfekt yttre, desto mindre syns ni i mängden.

Är vi inte autentiska både i relation till andra och oss själva, är det troligt att det till slut leder till bakslag, ohälsa och misslyckanden. Vi pressar i så fall på oss en falsk roll som ”duktiga flickor och pojkar”. Och blir inte sanna mot oss själva.Vi lever i så fall ett liv som inte var menat för oss.

De falska föreställningarna om vem vi måste vara

Vårt kollektiva samhälle fungerar som en kollektiv fostran av varje individ. Men det är inte alltid säkert att det som en enskild individ tror att de måste bete sig som och vara, är det som samhället i sig efterfrågar och vill se. Vi lever alla med föreställningsvärldar utifrån de erfarenheter vi har samlat på oss genom åren. Och detta som vi TROR att vi måste göra och vara, blir ofta också avgörande för vad vi lyckas åstadkomma i våra liv.

Hjärnan går att lura

Det finns idag ett antal gurus inom personlig utveckling, som menar att det går att påverka vår hjärna genom positiva affirmationer. Detta har i sin tur också förmodligen lett till en misstolkning om att vi alltid måste tänka och uttrycka positiva tankar för att bli accepterade. Vi visar upp den perfekta ytan utan innehåll. Vågar inte vara oss själva, vågar inte visa vår skörhet, vågar inte blotta oss.

Naturligtvis är det en självbevarelsedrift. Men är den självbevarelsedriften överensstämmande med vad andra förväntar sig av oss? Eller lurar vi oss själva på ett sätt, att vi förminskar oss själva och begränsar oss i vad vi kan göra? Vilka vi skulle kunna bli och vara?

Exempel på hur vi kan påverkas

Den fina flickan

En kvinna identifierar sig med att vara en ”fin flicka”. Hon drömmer om att ta MC-kort och köra MC, men vet att familjen och anhöriga, då skulle se ned på henne. En annan flicka vågar inte pierca sig utan att förlora sitt nya jobb. En pojke skulle vilja tatuera sig, men vet att hans föräldrar anser att det bara är forna fängelsekunder som håller på med sådant och avstår därför, fastän han känner att tatueringarna skulle vara en viktig del av hans identitet och den han egentligen är. En flicka växer upp i en släkt, där de flesta är högt utbildade akademiker, men hon själv skulle egentligen vilja bli bagare. Hon gör inte som hon själv vill utan vill att hennes föräldrar ska bli nöjda med henne så hon utbildar sig till jurist. En värld där hon egentligen känner sig helt malplacerad.

 

autentiska jaget var ärlig och sann
Autentiska jaget – var ärlig och sann! Våga visa djupet inom dig och finn dig själv och andra!

Musikern

En ung pojke sjunger. Han vill ut på scenen och söker till Idol. Han kvalar in och vinner hela tävlingen. Han har vågat följa sitt autentiska jag. Trots att alla i hans närhet har sagt, att han aldrig kommer att lyckas slå igenom med sin sång. Hans anhöriga fortsätter trots hans vinst att säga, att han kan ju inte försörja sig på det där och borde istället satsa på en utbildning. Ett vanligt hederligt jobb. Inte drömma i det blå.

Ger ut 2 skivor

Han hinner ge ut två skivor. Sedan orkar han inte längre kämpa för att få vara den han egentligen är och vill vara. Relationerna till de nära anhöriga blir ansträngda. Han blir hånad för att han vill gå en annan väg i livet än de flesta andra. Till slut ger han upp.

Han accepterar att foga sig i ledet och utbildar sig till snickare, precis som hans pappa och bröder har gjort. Han ger inte ut fler skivor, men känner att han inte är sitt sanna jag. Han känner sig malplacerad.

Slår igenom 30 år senare

Det tar 30 år innan han vågar ta upp sitt musikintresse. Musikskapandet tar fart. Plötsligt när han vågar vara i sitt autentiska jag och inte längre låter sig styras av vad andra anser slår han igenom och blir den musiker han från början var ämnad att bli. Men det tog 30 år innan han kom dithän. Just för att andra talade om för honom hur de förväntade sig att han skulle vara och inte accepterade vem han egentligen fötts till att bli.

 

Det autentiska och ärliga

Det är just vikten av det autentiska jag vill lyfta fram istället för en skapad låtsasvärld med perfektion. Om vi inte kan agera autentiskt och ärligt i vårt officiella jag på sociala media, måste vi fråga oss själva om ärlighet, pålitlighet och hederlighet numera ses som negativa egenskaper? Vad är det då för samhälle vi håller på att utveckla? 

Vi bör också fråga oss, om vi genom den ytliga officiella rollen som många tar på sig på sociala media –  påverkar hur äkta och pålitliga individer vi framstår som och om det i sin tur blir avgörande för om vi kan bli aktuella för att bli rekryterade till en ledig tjänst.

Våga var unik! Var ditt sanna jag! Det är först då, som folk runtkomkring dig, kan lita på dig just för att de ser vem du verkligen är. Men utsätt dig inte för onödiga risker. Exponera dig inte för mycket med bilder på internet och sociala media. Speciellt inte om du är kvinna. Jag har erfarenhet av hur illa det kan gå.

 

Här kan ni läsa den konversation som följt av detta mitt inlägg på Linkedin.