Immigration – hur påverkas vi?

Med den massiva migration som just nu pågår, följer förändringar som kan påverka våra staters styrka och organisation och sudda ut våra nationsgränser till viss del. Vissa av dessa förändringar reflekterar inte många över ännu, men effekterna finns där. Vi individer påverkas också på olika sätt. Här följer några exempel:

 

 

Överföringar genom Western Union sätter våra banksystem och nationella ekonomi i gungning. Vår svenska krona blir försvagad för varje krona som förs ut från landet genom överföringar till anhöriga till de immigrerade.

1) Penningöverföringar

Via exempelvis Western Union överför familjemedlemmar och släkter pengar till varandra över i princip hela jordklotet. Detta försvagar den nationella valutan i det land som pengar förs ifrån. Valutan blir alltså mindre värd i det land som pengarna lämnar. I Sverige blir det också en ytterligare effekt av att skattepengar i form av bidrag till migranter förs utomlands för att ofta finansiera några andra familjemedlemmars levnadskostnader i annat land. Det blir alltså en typ av sekundärt bidrag till fattiga och utsatta som inte lever hos oss i Sverige och som egentligen inte är statligt organiserat, utan sker på eget initiativ av dessa migranter för att hjälpa deras anhöriga. Det blir också skatteeffekter, då dessa ”gåvor” sker över en internationell valutahandlare som inte redovisar de enskilda transaktionerna till någon skattemyndighet. Det är alltså frågan om skattebefriade pengar (”tvättade svarta pengar”) som inkommer till den som erhåller transaktionen.

 

2) Många immigranter  lånar i regel inte pengar från någon bank, utan från släkten

Om någon t ex vill starta ett företag, behöver köpa en bil eller en mobil, brukar flera i släkten bidraga med lite pengar vardera. Överföringar sker via t ex Western Union över nationsgränser.

 

Tänk om många svenskar skulle emigrera till Indien och där kräva att de skulle avstå sina buddhistiska traditioner och religion för att bli som vi? Skulle vi någonsin lyckas med det? Nej, troligen inte. Vi skulle snarare få foga oss i deras traditioner och religion. Varför ska vi då själva avstå från våra traditioner och religion i Sverige för att det kommer en invandrargrupp hit som inte vill anpassa sig efter vårt samhälle?

3) Kulturella sedvänjor känner inga landgränser

Starka kulturella sedvänjor och system såsom hedersvåld överförs och kvarstår starkt i släkter även om de splittras upp över många olika landgränser. Man håller fast vid samma system och har svårt för att börja om, svårt att lämna det gamla.

 

4) Religiösa föreställningar känner inga landgränser

Kristendomen är vår religion sedan 1100-talet i Sverige. Det har varit vår huvudreligion i ca 900 års tid. Ingen annan invandrargrupp än den muslimska har krävt att vi Svenskar alltmer ska avstå från de traditioner som hör till vår huvudreligion. Varför är det inte en enda annan grupp som krävt detta av oss svenska medborgare? Och varför går beslutsfattare med på dessa förändringar?

Även om människor flyttar långt från sina hemländer, tar de med sig sina religiösa föreställningsvärldar. Ibland stämmer inte dessa alls överens med det samhälle som utvecklats i det land där de slår sig ned. Religiösa trosföreställningar är ibland så starka att de förhindrar att se hur samhället och världen är uppbyggd, t ex att jorden kretsar kring sin egen jordaxel och är en av de planeter som kretsar kring solen i detta solsystem som vi är en del av. Ett problem är också att religiösa föreställningar ibland berättas från mun till min och inte alltid överensstämmer med vad som står i den heliga skrift som refereras.

 

 

Lagar sätts ur spel när hederskultur och andra påtryckningar från släktingar följer med immigranter över landgränser.

5) Våra lagar sätts ur spel

Med t ex hederskulturen som följer med immigranter in över våran nationella gräns, sätts också vårt rättsliga system ur spel. Dessa immigranter följer de regler som finns i släkten istället för att lära sig våra svenska lagar och följa dem.

 

6) Mattraditioner tas med  – och avvisas

På gott och ont.

På gott på så vis att det nya landet får en vidareutvecklad och berikad mattradition, flera olika typer av rätter och smaker lanseras med de immigranter som kommer hit. Ett exempel på detta är att när svenskar utvandrade till USA, började man importera svenskt kaffe och snus till USA. I Sverige har vi tack vare invandring till exempelvis italienare fått pizza, turkarnas kebab, thailändsk och japans mat av thailändare och japaner, kinesisk mat från Kineser som berikat vårt kök.

På ont kan det innebära att de immigranter som kommer till ett nytt land, aldrig ibland accepterar att äta den lokala mat som finns tillgänglig. Ett sådant problem har t ex uppkommit i skolor, där muslimer ibland krävt att skolor inte alls ska servera griskött. Även yrkanden på att kött ska vara halalslaktat har förekommit i Sverige på senare år, dvs att även de som inte är muslimer ska äta halalslaktat. Jag personligen har aldrig hört talas om att någon annan invandrargrupp någonsin har krävt något liknande vad gäller serveringen av lunch på svenska skolor.

Griskött halalslaktat
Normalt sett brukar våra barn erbjudas flera olika rätter till lunch i våra svenska skolor. Men i vissa skolor har muslimska föräldrar drivit igenom att inget griskött ska serveras och vissa skolor har också valt att vissa dagar BARA servera halalslaktat. Ge barnen och oss föräldrar valmöjlighet istället genom att alltid erbjuda alternativ och tvinga inte på någon något!

Varför ska vi svenska medborgare sedan lång tid anpassa oss och acceptera att inte få äta vår typ av mat – och tvingas på deras sätt att äta och slakta och som har betydligt mer betydelse än vad vi stoppar i munnen och mättar oss med? Jag personligen och som är en stor djurvän, anser att halalslakt är barbariskt för de djur som utsätts och jag tyckte inte om att läsa att min sons skola vissa dagar tidigare serverade BARA halalslaktat. Det är inte ok att kommunfolk fattar sådant beslut över oss föräldrars huvuden, för det handlar om etik och moral såväl som religion och kultur. Det handlar om att visa hänsyn till alla andra grupper i samhället än bara muslimer. Det är vi föräldrar som i det läget borde få avgöra om vi vill att våra barn ska äta sådan mat.

 

7) Ju fler barnimmigranter – desto svårare att ge våra egna barn kvalitet i sin grundskoleutbildning

Alltfler lärare flaggar för att de inte orkar med den ökade belastning som skett i våra grundskolor, där antalet lärare inte ökats och resurserna är allmänt snåla samtidigt som arbetsbördan blivit allt tuffare då det kommit in många immigrerade barn i klasserna och som kräver mer hjälp för att kunna lära sig. Hela klasser blir lidande av att hela gruppen måste vänta in de som är språksvagast och inlärningssvagast i gruppen, men kraven på att prestera ligger ändå högt på varje enskilt barn. Att mixa klasser på detta sätt, innebär att vi sviker samtliga barn. Det vore bättre om vi hade specifika klasser för nyanlända barn och att vi i dessa klasser satte in extra lärarresurser – och att våra egna barn samtidigt kunde få större studiero och möjlighet att följa skolplanen såsom det är tänkt.

 

8) Ju fler immigranter – desto mer tryck på statliga organisationer

Ju fler immigranter som släpps in i vårt land under kort tidsrymd, desto mer krävs det av våra statliga organisationer att de kan ge den service som krävs för att integrera dessa immigranter. Det krävs utbildningar, personnummer, folkbokföring, beslut om uppehålls- och arbetstillstånd, det krävs bostäder, vård och omsorg. De flesta av dessa processer är mycket kostsamma för samhället i stort, vilket innebär att också skattetrycket ökar på övriga samhällets medborgare. Konkurrensen om lediga jobb ökar.

 

9) Fri rörlighet över nationsgränserna i EU ökar brottsligheten i vårt land

I och med att vi gick med i EU och det beslutades om mer fri rörlighet över landgränserna inom EU samt en ökad migration uppstod, har det också följt mer brottslighet i vårt land. T ex vägpirater och sådana som rånar folk på parkeringsplatser vid köpcentrum och på bussar. Inbrotten och stölderna av t ex sadlar i häststall har ökat markant liksom cyklar i källarförråden i flerbostadshus. Innan vi gick med i EU, hade vi inte heller några tiggare från Öst-Europa sittandes utanför varje affärs entréer. Vi behövde inte oroa oss tidigare för att barn skulle kunna komma att skadas om de t ex cyklade mellan en kompis och hemmet. Vi behövde inte oroa oss för att våra ungdomar skulle bli våldtagna. Vi kan också se, att våra fängelser idag är överbelagda och att Kriminalvården försöker flagga för att deras säkerhet är i fara på grund av detta, att de behöver mer resurser och lägre beläggningsgrad på varje fängelse för att inte faror ska uppstå.

Vilka ”nötter” är det egentligen som sitter och beslutar om sådant som arbetssökande ska tvingas utstå? Är de överhuvudtaget medvetna om vad som pågår ute på arbetsmarknadsprogrammen ifråga?? Vissa som deltar på arbetsmarknadsprogram är definitivt inte rumsrena!!

10) Förtur till arbetsmarknadsutbildningar ges numera till – fängelsekunder och immigranter

Runt nyåret 2014 klubbade regeringen igenom att fängelsekunder skulle få förtur till arbetsmarknadsprogram, varför många industriarbetare idag tyvärr har ett brottsligt förflutet. Även immigranter får förtur till dessa utbildningar. Stämningen inne på arbetsmarknadsprogrammen har hårdnat och fler bråk och tumult har uppstått, det är svårare att genomföra utbildningen både utifrån att alltid lägsta pris vinner avtalen vid offentlig upphandling och kvaliteten på utbildningarna blir därefter – och att de elever som kommer in på utbildningen inte alltid har förmågan att lära sig och förmågan att sitta stilla för att ta in information och undervisas. Detta innebär också i förlängningen att säkerheten ute på våra industrier också kan komma att äventyras för att den mänskliga faktorn inte är helt pålitlig.

De nya generationernas arbetare som utbildas genom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram och som finns ute på industrierna idag, fungerar inte alltid riktigt som arbetare gjorde förr. De skulle knappast kalla sig ett ”redigt folk”, som min egen far en gång i tiden kallade sig. Förmodligen skulle våra tidigare generationer som arbetat inom industrin, vända sig i sina gravar om de kunde se vad som sker på arbetsmarknadsprogram och industrigolv idag. Eftersom också alltfler immigranter kommer in på utbildningarna, finns också ett hinder för kvinnor att gå dessa utbildningar då det finns immigranter som inte anser att kvinnor har på industrigolvet eller på arbetsmarknaden att göra. Jag själv drabbades av en sådan man då jag gick på industriprogrammet genom Arbetsförmedlingen 2013-15. Han beslutade för att bränna sönder mig med över 1000-gradiga stålspånor bara för att han ansåg att kvinnor inte hade på industrigolvet att göra. Mannen påstod sig komma från Somalia men var troligen snarare från Sudan med tanke på storlek. Han var välmusklad varför jag misstänker att han antingen vistats i ganska många år inom Europa innan han kom till Sverige – alternativt hade tränat upp muskler under fängelsevistelse. Dagen innan han brände sönder mig med över 1000-gradiga stålspånor, slogs han tydligen med en svensk fd fängelsekund på industrigolvet. Det visste jag inte om då jag gick ner för att jobba på industrigolvet den dagen då jag skadades.

 

11) Kulturkrockar uppstår på arbetsmarknadsprogram

Under de arbetsmarknadsprogram som jag fick strida mig till att få gå, möttes jag av en värld jag inte trodde kunde existera i Sverige:

 • * Somaliska kvinnor som ställde sig bredbent i omklädningsrum och inne på toaletterna för att kissa direkt på golvet.
 • Somaliska män som klädde av sig helnakna, tvättade sina fötter och sedan klev upp på toaringarna för att kissa och bajsa på golvet – för att därefter kasta ner pappershanddukar på golvet för att kliva över alltsammans och lämna det så. Städerskor sade till slut upp sig och vägrade att städa dessa toaletter för att det var så fruktansvärt äckligt.
 • Jag har varit med om immigranter som börjat slåss på arbetsmarknadsprogram, somalier och muslimer från mellanöstern.
 • Jag har varit med om immigranter som tagit sig friheten att kladda på mig och kyssa mig i nacken, fastän jag sagt ifrån, som inte har respekterat mig som kvinna.
 • Jag har varit med om immigranter som inte har ansett att jag såsom kvinna ska få utbilda mig för att komma ut i arbetslivet igen.
 • När jag själv praktiserade en period såsom SFI lärarassistent var jag med om att en vietnamesiska irriterade sig på en äldre kvinna från Irak och därför till slut studsade över golvet i datarummet för att börja puckla på henne bakifrån. Läraren sprang efter hjälp medan jag hoppade in för att skydda den irakiska kvinnan, som inte alls var beredd på det som skedde.
 • Jag har också varit med om att svenskar har fryst ut en immigrant som var jättetrevlig, men som aldrig fick chansen att visa det för dem (Han är ännu idag min vän – och han är muslim!).
 • Jag har varit med om en immigrerad lärare som agerat som en despot, vilket skrämde mina immigrantvänner på utbildningen ifråga.
 • Jag har varit med om immigranter som försökt att fuska sig till bättre resultat på prov genom att ändra felaktiga svar i redan rättade prov för att sedan försöka sig på att få högre poäng av lärarinnan.
 • Jag har varit med om turkar som hatat judar i ett rum.
 • Jag har varit med om immigranter som slagit på sina högtalartelefoner på mobilen för att gå runt och störa alla medan de pratar i telefonen.
 • Jag har varit med om skrikande muslimska kvinnor och män i lärosalar och som stört alla i salarna intill.
 • Jag har varit med om åtskilliga immigranter som inte visat hänsyn när de rökt eller skräpat ner, när de grisat ner i köksregioner.

Värst har det varit när somalierna har grisat ner toaletterna – och när jag brändes sönder med över 1000-gradiga stålspånor på min rygg, i mitt hår och min högerarm samt mina kläder när jag helt fokuserat stod och jobbade vid min fräsmaskin.

Hur mycket ska vi tvingas acceptera?

 

//Jelina Marianne Jordhén

Fil kand i Historia från Kulturvetarlinjen, Stockholms Universitet

Breddning i Internationella Relationer, Socialantropologi, Grundkurs i kulturvetenskap, Internationell Migration & Etniska Relationer, Projektledning samt Förvaltningsrätt

Med ett intresse för samhälleliga förändringar, migration, internationell säkerhetspolitik, kulturella skillnader & kulturkrockar, kraft- och motkrafter, arbetsmarknadsfrågor, sakfrågor och ej politiserade frågor