Den förlorade generationen

Kortfilmen ”Den förlorade generationen” med hälsning från framtiden med tanke på alla vi som är i 40-65-årsåldern, och som hamnat utanför arbetsmarknaden. En stor generation som helt ratas och glöms bort. Man höjer hellre pensionsåldern för pensionärer och propagerar för att anställa lågutbildade immigranter än hjälper oss 40-65-are in i jobb igen. Vi får inte vara sjuka och vi släpps inte in på arbetsmarknaden. Många av oss har fina utbildningar och erfarenheter med oss men vi skulle behöva deltidsanställningar – och hela samhället eftersträvar just att eliminera alla deltidsjobb. Så vart ska vi finnas, vad ska vi göra? Vi har försatts i en situation där vi är livstidsdömda till utanförskap och vi får stora delar av våra liv förstörda, för att vi hamnar i sådan ekonomisk och social misär. Samhällskostnaden blir enorm.

Filmen är tänkt att väcka eftertanke om det samhälle vi har skapat här och nu – och vilka konsekvenser det får på lång sikt.

Hela vårt svenska samhälle liksom staten skulle tjäna på att få in oss i arbete igen. Inte förpassa oss till evigt utanförskap.