Autentiska jaget – var ärlig och sann

ditt autentiska jag
Var sann mot dig själv och andra. Var ditt autentiska jag. Våga var dig själv!

Ditt autentiska jag

Ditt autentiska jag… och om att vara ärlig och pålitlig.

”Tänk på att allt du skriver på sociala media blir del av ditt personliga varumärke. Skriv bara om positiva händelser.”

 

Ytlighet

Detta har jag funderat mycket på. Om vi bara skriver om positiva händelser halkar vi lätt in i ytlighet & skryt och förlorar oss själva, vi förlorar förmågan att vara autentiska. Precis det som gör att människor väljer bort Facebook för, då de inte orkar med den överdrivna perfektion som positivitet ofta medför. Alla är nog medvetna om bilder på ”den ständigt perfekta, galanta middagstallriken”.

Möjligheter till interaktion och kommunikation

Är det dit vi vill nå? Jag vill gärna se interaktion på sociala media såsom Linkedin som ett professionellt nätverkande där vi ges möjlighet att framhäva våra styrkor såväl som svagheter samt ge viktig information både om oss själva & de organisationer vi företräder. En möjlighet till fina kontakter & kommunikation.

Våga visa vem du är

Våga visa vem du är, våga lyft djupare frågeställningar för att också kunna lyfta lösningsfokuserat tänkande & analys. Servera inte bara den där perfekt arrangerade tallriken som sällan överensstämmer med den faktiska vardagen de flesta av oss befinner sig i, det gör dig icke trovärdig och visar en projicerad förnekelse och falsk bild av vem du är. Ett perfekt yttre utan innehåll är ointressant. Ju fler som visar endast ett perfekt yttre, desto mindre syns ni i mängden.

Är vi inte autentiska både i relation till andra och oss själva, är det troligt att det till slut leder till bakslag, ohälsa och misslyckanden. Vi pressar i så fall på oss en falsk roll som ”duktiga flickor och pojkar” och blir inte sanna mot oss själva.Vi lever i så fall ett liv som inte var menat för oss.

De falska föreställningarna om vem vi måste vara

Vårt kollektiva samhälle fungerar som en kollektiv fostran av varje individ. Men det är inte alltid säkert, att det som en enskild individ tror att de måste bete sig som och vara, är det som samhället i sig efterfrågar och vill se. Vi lever alla med föreställningsvärldar utifrån de erfarenheter vi har samlat på oss genom åren. Och detta som vi TROR att vi måste göra och vara, blir ofta också avgörande för vad vi lyckas åstadkomma i våra liv.

Hjärnan går att lura

Det finns idag ett antal gurus inom personlig utveckling, som menar att det går att påverka vår hjärna genom positiva affirmationer. Detta har i sin tur också förmodligen lett till en misstolkning om att vi alltid måste tänka och uttrycka positiva tankar för att bli accepterade. Vi visar upp den perfekta ytan utan innehåll. Vågar inte vara oss själva, vågar inte visa vår skörhet, vågar inte blotta oss. Och naturligtvis är det en självbevarelsedrift. Men är den självbevarelsedriften överensstämmande med vad andra förväntar sig av oss? Eller lurar vi oss själva på ett sätt, att vi förminskar oss själva och begränsar oss i vad vi kan göra, vilka vi skulle kunna bli och vara?

Exempel på hur vi kan påverkas

En kvinna identifierar sig med att vara en ”fin flicka”. Hon drömmer om att ta MC-kort och köra MC, men vet att familjen och anhöriga, då skulle se ned på henne. En annan flicka vågar inte pierca sig utan att förlora sitt nya jobb. En pojke skulle vilja tatuera sig, men vet att hans föräldrar anser att det bara är forna fängelsekunder som håller på med sådant och avstår därför, fastän han känner att tatueringarna skulle vara en viktig del av hans identitet och den han egentligen är. En flicka växer upp i en släkt, där de flesta är högt utbildade akademiker, men hon själv skulle egentligen vilja bli bagare. Hon gör inte som hon själv vill utan vill att hennes föräldrar ska bli nöjda med henne så hon utbildar sig till jurist. En värld där hon egentligen känner sig helt malplacerad.

 

Autentiska jaget – var ärlig och sann! Våga visa djupet inom dig och finn dig själv och andra!

En ung pojke sjunger. Han vill ut på scenen och söker till Idol. Han kvalar in och vinner hela tävlingen. Han har vågat följa sitt autentiska jag, trots att alla i hans närhet har sagt, att han aldrig kommer att lyckas slå igenom med sin sång. Hans anhöriga fortsätter trots hans vinst att säga, att han kan ju inte försörja sig på det där och borde istället satsa på en utbildning. Han hinner ge ut två skivor, sedan orkar han inte längre kämpa för att få vara den han egentligen känner att han är. Relationerna till de nära anhöriga blir ansträngda och han blir hånad för att han vill gå en annan väg i livet än de flesta andra. Till slut ger han upp. Han accepterar att foga sig i ledet och utbildar sig till snickare, precis som hans pappa och bröder har gjort. Han ger inte ut fler skivor, men känner att han inte är sitt sanna jag. Han känner sig malplacerad. Det tar 30 år innan han vågar ta upp sitt musikintresse. Musikskapandet tar fart, och plötsligt när han vågar vara i sitt autentiska jag och inte längre låter sig styras av vad andra anser, slår han igenom och blir den musiker han från början var ämnad att bli. Men det tog 30 år innan han kom dithän. Just för att andra talade om för honom hur de förväntade sig att han skulle vara och inte accepterade vem han egentligen fötts till att bli.

 

Det autentiska och ärliga

Det är just vikten av det autentiska jag vill lyfta fram istället för en skapad låtsasvärld med perfektion. Om vi inte kan agera autentiskt och ärligt i vårt officiella jag på sociala media, måste vi fråga oss själva om ärlighet, pålitlighet och hederlighet numera ses som negativa egenskaper? Vad är det då för samhälle vi håller på att utveckla? 

Vi bör också fråga oss, om vi genom den ytliga officiella rollen som många tar på sig på sociala media –  påverkar hur äkta och pålitliga individer vi framstår som och om det i sin tur blir avgörande för om vi kan bli aktuella för att bli rekryterade till en ledig tjänst.

Våga var unik! Var ditt sanna jag! Det är först då, som folk runtkomkring dig, kan lita på dig just för att de ser vem du verkligen är.

 

Här kan ni läsa den konversation som följt av detta mitt inlägg på Linkedin.