Receptionist eller vaktmästare, projektanställning 50-75 %

Receptionist, vaktmästare eller projektanställning – kameleont söker anställning 50-75 %

Helst 50-65 %. Gärna receptionist med kundmöten/kundrelationer och med inslag av värdinneskap, då jag tycker om att möta folk. Alternativt i analyserande roll – eller inom äldreomsorgen. Men jag trivs också att jobba praktiskt och jag är en utmärkt organisatör och administratör. Eller varför inte i butik eller såsom vikarierande lärare? Jag kan tänka mig flera olika vägar att gå, det viktigaste är att jag kommer ut i jobb igen, får en jobbidentitet och ett sammanhang och kan få känna en mening i mitt liv igen.

2019-08–pågående Utbildning i Ledarskap – jag och Gruppen vid Linköpings Universitet

En kurs i KASAM, FIRO, Gruppdynamik och gruppers processer, självledarskap samt ledarskap. Om salutogent och patogent förhållningssätt.

2017-06 Fil kand i Historia

Jag har gått Kulturvetarlinjen vid Stockholms Universitet. Jag tog ut min fil kand examen från Stockholms Universitet i juni 2017, med följande ämnen inkluderade:

 

2016-04–2018-11 Egenföretagare

Såsom egenföretagare under närmare 3 år, har jag hunnit med att dels starta upp en webshop som inte bar sig ekonomiskt, tyvärr. Dels föreläst om hedersvåld, familjevåld och sexuella övergrepp. Jag har också satt samman en egen föreställning samt ett tag också försökt marknadsföra mig såsom reklamfilmsskapare. Här en exempelfilm:

 

2015-04–09 Läkarsekreterare

Jag tjänstgjorde såsom timvikarierande läkarsekreterare på en privat klinik i Linköping denna period. I tjänsten ingick det att skriva journalanteckingar, brev och remisser efter diktat samt att såsom extern användare skicka remisser i Cosmic-systemet samt även att sitta i receptionen, svara i telefonen och ta emot patienter.

Receptionsarbete har jag alltid tyckt väldigt mycket om! Det är kul och stimulerande och jag tycker mycket om att ge god service.

 

2014-08-04–2015-04-07 Verkstadsteknik/skärteknik påbyggnad, Montico, Motala

Vaktmästare receptionist linköping projektanställning
Verkstadstekniskt utbildad men inte i CNC utan bara manuella maskiner. Händig – och skulle trivas som vaktmästare eller fastighetsskötare t ex.

En mycket bra, praktisk utbildning där jag fick lära mig

 • produktionskunskap
 • ritningsläsning
 • toleranser & passningar
 • form- och lägestoleranser
 • arbetsmiljö
 • hålbearbetningar
 • svarvning och fräsning i manuella maskiner
 • planslip
 • materialkunskap
 • kvalitet
 • maskinelement
 • service- och underhåll
 • yrkesmatematik
 • industriell mätteknik
 • tillverknigsunderlag
 • praktik

2013-10-01–2014-07-31 CNC-teknisk Grundutbildning, ASTAR, Mjölby

Utbildningens innehåll:

 • Verkstadshandboken
 • Skärande bearbetning
 • Ritningsläsning
 • Toleranser och passningar
 • Ytjämnhet
 • Manuell svarvning
 • Manuell fräsning
 • Fakta CNC-teknik
 • MicroTech IsoIntro
 • MicroTech IsoKurs
 • MicroTech CNC-simulering
 • Microtech CamModul

 

2012-07-02–10-26 Administrativ uppfräschningsutbildning genom AF vid Lernia Utbildning AB, Norrköping

 • Personaltjänst, löne-, skattekontering, mötes- och presentationsteknik, lagstiftning inom området
 • Grundläggande kunskaper i Word, Excel och Powerpoint (Jag hade redan avancerade kunskaper i dessa program med mig i botten!)
 • Ekonomi, bokföring, reskontrahantering, avstämningar, skatter, budgetering, nyckeltal
 • Inköp, offert/anbudsförfrågan, lager/logistik, inköpsprocessen
 • Försäljning, marknadsföringens grunder, lagstiftning inom området, e-handel, kunskap om för- och efterkalkyl
 • Visma Administration 2000

2011-04–10 Vaktmästare/fastighetsskötare och avbytare i receptionen vid Linköpings Stift

Inre och yttre skötsel av fastigheter, trädgårdsarbete, kontorsgöromål, receptionsarbete, städning, ifärdigställande av fika.

 

receptionist telefonist vaktmästare administratör Linköping Polismyndigheten
En dröm jag haft i många år, är att få arbeta som civilanställd inom Polisen eller inom Rättsmedicin.

2008-08–09-01 Projekt, Organisering, ledning och styrning (15 hp), Handelshögskolan, Umeå Universitet

Betyg: VG för hela kursen (VG på båda kursmomenten som ingick.)

”Målsättningen med kursen är att kursdeltagarna ska ges grundläggande kunskaper i projektarbete, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Områden som kursen kommer att behandla är projekt som organisationsform, projektens relation till linjeorganisationen och kopplingen mellan projekt och företagets övergripande strategi. På projektnivå ger kursen en förståelse för formering av projekt, projektets målformulering, planering, uppföljning och utvärdering. Kursen behandlar även människan i projektet utifrån aspekter som ledning, motivation och bildande av team. Vidare ger kursen grundförutsättningarna för en IPMA (International Project Management Association) projektledarcertifiering.”

 

1999-08-12–2000-08-11 Ämneslärare SV/SO/Eng Upplands Väsby Kommun

Jag undervisade 87 sjundeklassare i svenska, engelska och SO. Jag älskade att jobba med ungdomar.

 

1999-01–08 Kontorskonsult vid Olsten Personalkraft (nuvarande Adecco)

Under dessa 8 månader som jag jobbade på Olsten, hann jag med 28 uppdrag på 8 månaders tid.

Några av mina konsultuppdrag:

1998-10–1999-01 Praktik inom Kulturvetarlinjen – Kungliga Slottet, Stockholm

Som en led i min akademiska utbildning praktiserade jag såsom förste Kulturvetare från Stockholms Universitet under tio veckor vid Kungliga Slottets visningsavdelning.

Sommaren 1996–98 Kontorskonsult – Manpower Teamwork samt Olsten Personalkraft (nuvarande Adecco)

Några av mina konsultuppdrag:

 

Våren 1993 Intensivkurs i Engelska, Eurocentre School, Cambridge UK

Jag studerade genom Eurocentre School i Cambridge och tenterade av Proficiency- och First Certificateexamen vid Cambridge University i Cambridge, UK

 

Därutöver fick jag följande omdöme från Eurocentre School (…och jag upplever att min engelska har blivit ännu bättre sedan dess!):

 • She can understand a wide range of live, recorded or broadcast standard spoken English, and som non-standard usage. She can identify finer points of detail including implicit attitudes and relationships between speakers. (Level 9 out of 10 possible)
 • She can read with ease and interpret accurately a very wie range of complex written English, appreciating subtle distinctions of style and implicit meaning. (Level 10 out of 10 possible)
 • She can speak fluently, using a wide range of language to express herself clearly and effectively in well-structured language with a high degree of accuracy and appropriacy. (Level 9 out of 10 possible)
 • She can employ a range of expressions and stylistic variation to present complex information and describe opinions and experiences. Her writing is clear and well-organized. (Level 8 out of 10 possible)

 

1990-12–1992-08 Chefssekreterare – Kraft General Foods AB/Gevalia

Jag innehade ett långtidsvikariat som chefssekreterare på Gevalias försäljningsavdelningen Kaffe Konsument. I mina huvudsakliga arbetsuppgifter hörde att avlasta och ge service till
försäljningsdirektör och tre försäljningschefer i deras dagliga arbete. Där ingick även att boka konferenser var 6:e vecka, mötesplanering samt att föra och skriva protokoll.

1988-12–1990-11 Advokatsekreterare/sekreterare/receptionist CM Office Kontorskonsulter AB

Utdrag ur mitt arbetsintyg: ”Att vara anställd hos CM Office innebär att ständigt konfronteras med nya arbetsuppgifter och miljöer. Kravet på flexibilitet och servicekänsla är därför mycket
stort. Marianne har skött sina arbetsuppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt och till belåtenhet för både oss och våra kunder.”

Några av mina konsultuppdrag:

 

1987-11–88-11 Sekreterarutbildning, AMU Uppsala

 • Svenska med affärskommunikation
 • Engelska med affärskommunikation
 • Franska med affärskommunikation
 • Företagsekonomi
 • Kontors- och sekreterarkunskap
 • Maskinskrivning
 • ADB
 • Arbetslivsorientering
 • Stenografi

Saxat ur mitt studieintyg:

Marianne har genom praktiska arbetsuppgifter visat att hon kan

 • efter koncept och dikteringsmaskin skriva ut dokument på svenska enligt svensk standard
 • efter koncept skriva ut dokument på engelska enligt svensk standard
 • efter koncept skriva ut dokument på franska enligt svensk standard
 • göra en korrekt utskrift av en text på 3000 nedslag under 20 minuter
 • skriva maskin med en hastighet av 737 nedslag på 3 minuter
 • formulera affärsdokument på svenska
 • utforma rutinmässiga affärsdokument på engelska
 • utforma rutinmässiga affärsdokument på franska
 • läsa, förstå och förmedla avancerad engelsk text
 • läsa, förstå och förmedla medelsvår fransk text
 • översätta avancerad text från engelska
 • översätta medelsvår text från franska
 • översätta medelsvår text till engelska
 • föra samtal på engelska
 • ta emot och vidarebefordra muntliga meddelanden på engelska
 • formulera PM
 • formulera rapporter
 • formulera kallelser och dagordning samt föra protokoll
 • redovisa muntligt inför grupp och därvid använda AV-hjälpmedel
 • behandla in- och utgående post och föra diarium
 • utföra sekreterarservice i samband med resor, konferenser och besök
 • utföra arbete i reception och ge sekreterarservice
 • med hjälp av elektronisk bordsräknare utföra fakturering, löneberäkning, omräkning av valutor samt ränteberäkning
 • kontrollera betalningsunderlag och betala svenska och utländska fakturor via post och bank
 • ta fram information från allmänt förekommande informationskällor
 • kontrollera, kontera och registrera allmänt förekommande verifikationer manuellt och med hjälp av ADB-utrustning
 • arbeta med registerprogram på terminal
 • arbeta med ord- och textbehandlingsprogram på persondator
 • arbeta med ordbehandlare, IBM Serie 80
 • ur lagar och avtal ta fram uppgifter som rör anställnings-, medbestämmande-, arbetstids- och arbetsmiljöfrågor
 • använda stenografi som anteckningsskrift

 

Hobby

Som hobby gillar jag att spela teater, göra musik samt att göra filmer. Jag är registrerad vid STIM och har internationellt IMI-nummer samt finns på Soundcloud under mitt namn Jelina Marianne Jordhén. Våren 2019 medverkade jag såsom skådespelerska i Play-in-a-day vid Sagateatern här i Linköping. Jag finns registerad vid Statist.se, Filmcafe.se samt Stagepool.se. Jag är idag ej svarthårig längre utan har bytt look, efter viss hotbild jag utsatts för.

receptionist vaktmästare projektanställd Linköping
Jag bloggade tidigare om hästar och har drömt mycket om att åter kunna äga en häst en dag. Hästen Boss hade jag gärna ägt, för vi fick en fantastisk kontakt han och jag. En drömhäst men som aldrig kommer att bli min tyvärr. Jag tycker mycket om markhantering och kommunikation djur-människa och vill ha en sådan naturlig kontakt som möjligt med de djur jag möter. Jag tror mig vara ganska bra på att läsa av djurs signalspråk och Hempfling är en favorit inom hästvärlden, jag tycker att hans metoder är äkta och tydliga. Honza Blaha är en annan favorit som håller på med hästar.

Jag gillar att vistas i naturen och föredrar en aktiv fritid samt att se filmer. Jag tycker mycket och djur, men har idag endast en katt. Är nog ganska mycket tävlingsmänniska till min mentalitet. Har tidigare varit både pistol- och bågskytt. Tycker om att författa och skriva samt att berätta historier genom de filmer jag gör.

Dator- och internetkunskaper

Jag är mycket snabb på PC-program och snabblärd i allt som har med kontorsteknik att göra, både mjukvara och hårdvara. Jag räknar mig som avancerad användare av Microsoft Office-paketet samt kan en del fotoredigering, filmskapande, ljudteknik samt kan bygga hemsidor i WordPress. Duktig på sociala media men har idag valt att gå ur Facebook.

 

Personlighet

Som person är jag extrovert snarare än introvert, jag gillar att se till att alla trivs och mår bra. Vill dock ändå att alla ska känna sig bekväma och avslappnade och jag tror att jag har en lugnande inverkan på stressade och nervösa personer. Jag bibehåller mitt eget lugn även i krissituationer och blir extremt fokuserad på det jag måste göra. Är både intellektuellt och händigt lagd.