Sverigedemokraterna & Jelina Marianne

Sverigedemokraterna Jelina Marianne Jordhén
Jelina Marianne Jordhén väljer efter mycket överväganden nu att gå in i Sverigedemokraterna. Bråken på riksnivå föranleder att Sverigedemokraterna behöver bli stärkta för att stabilisera svensk politik och samhälle igen.

Sverigedemokraterna & Jelina Marianne Jordhén

Jag heter Jelina Marianne Jordhén och jag har gått Kulturvetarlinjen vid Stockholms Universitet. Jag är född 1966 och har således hunnit passera de 50. Nu tar jag steget in i politiken genom att gå med i Sverigedemokraterna.

Min utbildning

Jag har en fil kand i Historia, med breddning i Projektledning, Ledarskap och Styrning, Internationella Relationer, Socialantropologi, Internationell Migration & Etniska Relationer samt Förvaltningsrätt. Under hösten 2019 kommer jag att studera ytterligare en ledarskapsutbildning. Jag har inkluderat 217,5 hp i min examen.

Praktik på Kungliga Slottet och IT-koordinator på Regeringskansliet

Jag blev den första kulturvetaren vid Stockholms Universitet, som praktiserade på Kungliga Slottet under 10 veckor. Som administrativ kontorskonsult under några år i Storstockholm fick jag en gedigen erfarenhet från olika organisationer och branscher. Under 2 månader verkade jag såsom inhyrd konsult i rollen som IT-koordinator på Regeringskansliet.

Chocken att få bryta konsultuppdraget som IT-Koordinator

När jag var IT-koordinator på Regeringskansliet, nosade journalister upp att Regeringskansliet hade hyrt in många dyra administrativa konsulter. Regeringskansliet valde därför att mycket hastigt och på brutalt sätt göra sig av med oss konsulter genom att bryta sina kontrakt med konsultfirmorna. Jag var en av dem som åkte ut med buller och bång trots att jag hade skött mitt jobb ypperligt och fått mycket beröm för det. Det som hände var mycket ohederligt agerat från Regeringskansliets håll.

Man behandlade oss konsulter mycket illa och stod inte för det man orsakat. Det var en chock och det som hände, har alltid påverkat mig på djupet. Jag visste att jag gjort ett bra jobb. Mina chefer på konsultfirman visade att mina tidigare kunder var mycket nöjda med mig. De sade, att jag var konsultfirmans absolut bästa konsult. Jag hade fått mycket bra omdömen från samtliga kunder dessförinnan. Men denna händelse vid Regeringskansliet trasade ändå sönder mig på djupet. Det knäckte mig att bli behandlad så illa.

Jag förstår de som förlorar sina jobb

Av det som hände mig, kan jag förstå hur andra känner sig, när de hastigt och lustigt får avgå från sina uppdrag och tjänster. Jag vet, att det kanske inte alltid är den som får gå, som har gjort de verkliga felen. Det kan vara de som får stanna kvar, som är de verkliga bovarna i dramat.

Jag har varit företagare

Sista närapå 3 åren (april 2016–november 2018) har jag bedrivit eget företag, där jag har haft fokus på hedersvåld, sexuellt våld, familjevåld och kulturkonflikter. Jag har haft mycket kontakt med muslimer de sista åren ~ och det har skyndat på min process att ta steget in i Sverigedemokraterna. Jag tror inte att vi kommer att lyckas med det mångkulturella projekt som pågår i Sverige. Förr eller senare kommer det att bryta ut konflikter mellan muslimer och icke-muslimer.

Hobbymusiker och teaterapa

På min fritid är jag hobbymusiker och jag gillar att spela teater, göra filmer och jag är inte rädd för att tala inför grupp och befinna mig i fokus för andra på scener. Jag brukar få höra att jag har en bra telefonröst och att jag är duktig på att kommunicera. Jag är registrerad upphovsman vid STIM, har internationellt IMI-nr och finns idag på Soundcloud och Youtube. Mitt huvudinstrument är piano, men jag försöker mig också på att sjunga lite. Jag komponerar egen musik.

Förälder

Jag är mamma till en son som nu är i tonåren. Vi har 2 katter och har tidigare haft hund. Jag har ett hästintresse men är inte aktiv hästmänniska idag. Genom min kontakt med djur har jag lärt mig mycket om hur viktigt det är att avläsa signaler och att kommunicera tydligt. Den kunskapen har jag också nytta av i kontakten med människor.

 

Tar gärna förtroendeuppdrag

Huruvida Sverigedemokraterna vill ta tillvara på mig och mina erfarenheter, får vi se. Men jag har i alla fall blivit medlem i Sverigedemokraterna nu och jag kliver gärna in i Sverigedemokraterna och tar på mig förtroendeuppdrag ända upp till riksnivå om Sverigedemokraterna tycker att jag passar för det. Jag är även intresserad av andra förtroendeuppdrag som inte kommer att krocka med mitt eventuella engagemang i Sverigedemokraterna.

Det politiska läget 2018

Problem vi har i detta land idag, är att vi har slutat att lyssna på varandra, inte längre tänker lösningsfokuserat och att det på riksnivå förekommer en mängd pajkastning och nästintill häxjakt utövad av vissa specifika politiska partier. Vad jag ser, är i det hänseendet faktiskt de forna mittenpartierna de värsta; Centern och Liberalerna. Dessa partier har ju nu också mer eller mindre klivit över till vänsterblocket. Oron som var vid riksdagsvalet hösten 2018 fick mig att tveka mycket på vad som var det bästa för vårt land. Jag tvekade på om jag överhuvudtaget skulle kunna rösta. Ingen politisk lösning såg hållbar ut. Ingen partiledare i sjuklövern visade pondus och verkligt ledarskap, samtidigt som SDs Jimmie Åkesson blev ratad av dem, trots att han faktiskt har visat mest pondus av dem alla.

Kaoset vid valet 2018 får ej upprepas

Jag vill inte se ytterligare ett val, där det kommer att råda sådan kalabalik på riksnivå, såsom det gjorde hösten 2018. Det får inte hända igen. Enda sättet att kunna förhindra detta, är att också stärka det parti, som sjuklövern har försökt att utesluta ur beslutsprocesserna så mycket som möjligt. Ju fler bra och reko människor som går in i Sverigedemokraterna för att stabilisera upp läget, desto bättre för vårt svenska samhälle.

Min bild av SD-anhängare

Jag har haft en del kommunikation med politiker och väljare från alla politiska läger de sista åren. Min bild av SD-anhängare är att de oftast är ansvarstagande familjeförsörjare och inte sällan egna företagare och att de har uppvisat genomgående mycket sunda reflektioner och tankegångar om Sveriges utveckling. De SD-politiker jag hittills har mött, har verkat helt ok och reko. Varför ska vi stänga ute reko människor som vill kämpa för ett mer hållbart Sverige?

Sverigedemokraterna har en bredd i sin politik

Sverigedemokraterna har en mycket bra EU-politik och de har bra ställningstagande i en mängd frågor, däribland i frågor runt landstingspolitik, småföretagare och vilka insatser man vill göra för sjuka långtidsarbetslösa i vårt samhälle.

Sverigedemokraterna
Jag mötte Jimmie Åkesson i maj 2019 i samband med hans turneringar inför EU-valet. Mycket fin man och människa!

Jimmie Åkesson

Jag mötte Jimmie Åkesson vid ett tillfälle inför EU-valet, i samband med att han turnerade runt i landet. Jag brukar normalt sett kunna läsa av människor ganska bra och jag fick bara positiva vibbar i vårt möte. Jimmie känns äkta, hederlig och pålitlig. Han uppvisade en oväntad ödmjukhet i vårt möte.

Han var som du och jag. Inte konstlad. Inte karriärkåt. Jag upplevde honom som jordnära och saklig, korrekt i sitt bemötande av alla han mötte. Inte oärlig och villig att klättra över lik för att komma dit han vill.

Jag vill se Jimmie Åkesson som statsminister vid nästa val

Jimmie Åkesson är en bra människa och han kan bli en alldeles utmärkt statsminister, om han bara får chansen någon gång. Han skulle kunna förena Sverige om han bara släpptes fram och folk slutade att förtala honom och Sverigedemokraterna. Jag är tacksam att jag fick chansen att möta denna ödmjuka och fina man, om än så kort stund. Jag har bara positivt att säga om honom.

Den pajkastning som förekom under valet 2018

Under valet 2018 fick vi alla erfara en fruktansvärd pajkastning. Jag ber därför dig som läsare att begrunda vad du minns av Centerns och Liberalernas valkampanjer?

Minns du egentligen något av vad Centern eller Liberalerna står för rent politiskt? Vad de vill åstadkomma i Sverige och vad de vill förändra till det bättre? Vilka politiska fokusområden hade de egentligen?

Det enda jag minns, är deras ständiga hetskampanj mot SD samt alla deras konflikter vid regeringsbildningen. De förlorade i princip hela sin partipolitik genom att agera såsom de gjorde – och de gjorde sig själva till enfrågespartier där deras enda fråga som de flesta minns, var att de skulle stoppa SD från att få något inflytande.

Ökat politikerförakt

Sverigedemokraterna
Hur ska vi kunna uppnå fred på vår jord, om vi inte ens kan visa varandra respekt i de politiska processerna i vårt eget land?

Vi har sett ett växande politikerförakt och att förtroendet för politiskt valda har minskat. Nu är det dags att starka politiska ledare kliver fram och med pondus bygger upp ett nytt, starkt förtroende hos väljarkåren.

Ett sätt att göra detta är att medla, tänka konstruktiv och lösningsfokuserat för att kunna nå resultat, som gagnar Sveriges medborgare. Visa respekt för varandra. Och att fokusera mer på sakfrågor än på politisk pajkastning.

En lyckad förhandling gör alla parter nöjda

Om vi ska kunna lösa problem, krävs det att vi tar steg emot varandra istället för att positionera oss i ytterligheter. I en lyckad förhandling ska alla parter känna att de vinner något på de beslut som fattas, det är då som resultatet också blir som mest hållbart.

Om någon part dock försöker dominera någon annan, måste de också sättas på plats. Det är dags att det görs nu. För att det ska kunna ske, behöver fler ansluta till Sverigedemokraterna.

 

Vi går alltmer mot en diktatur

Yttrandefriheten som reglerats i grundlag börjar alltmer åsidosättas. Åsikter förbjuds på sociala media och statliga medier och merparten av mediebranschen är styrda av politisk korrekthet. Youtube och Facebook censureras från innehåll som skulle kunna slå hål på myten om det perfekta Sverige och Europa. Kontrollen över människor ökar. 5G-nätet är ett medel just för att kontrollera människor vart de exakt befinner sig och vad de gör. Det är förbjudet att ha kameraövervakning utan tillstånd, men genom 5G-nätet kan varje individ spåras och kartläggas utan problem.

Försvarsmaktens varningar

Några som varnar för hur sårbara vi blir i vårt samhälle, är Försvarsmakten. De har givit ut tänkvärda filmer, däribland en film om hur spårbara vi är med våra mobiler samt denna film om vad vi delar på sociala media:

 

 

Min egen bakgrund och mina intresseområden

Jag är mycket intresserad av arbetsmarknadspolitik, samhällsförändringar, migration och kulturkrockar samt infrastrukturfrågor. Jag är utbildad volontär vid Linköpings Stadsmission men har aldrig haft något volontäruppdrag genom dem då Arbetsförmedlingen har nekat mig detta i kombination med att jag varit arbetssökande. Dock har jag ett personligt engagemang runt hemlöshet. Däribland har jag hjälp hemlösa Peter i Norrköping och tagit strid för honom en period, varmed han genom mina påtryckningar på Soc i Norrköping fick ett övernattningsrum över vintermånaderna i början av 2019. Soc tilldelade honom ett eget rum samma dag som mitt reportage om Peter kom dem tillhanda. Således går det att påverka om vi är lite envisa och står på oss lite!

 

Historikern Jelina Marianne

Min historiska utbildning höll en hög kvalitet som gav mig grunden till självständigt vetenskapligt tänkande såväl som perspektiv på samhällsförändringar. Jag lärde mig att se strukturer och kausala samband internationellt, nationellt och regionalt men också på rent sociala plan såväl som politiska i vårt samhälle. Jag lärde mig se och granska detaljer. Med kausala samband menar jag orsaker som leder till någon förändring, som i sin tur väcker orsaker som leder till förändring. Dessa förändringar kan spridas på flera plan i vårt samhälle.

Internationella Relationer

Under kursen i Internationella Relationer fick jag lära mig om internationellt säkerhetspolitiskt och ekonomiskt samarbete, strategiskt tänkande, diplomati och hur man bland annat förhandlar fri en gisslan. Jag fick lära mig om militära strategier som slagit totalt fel, såsom då 10.000 amerikanska soldater blev nerskjutna vid Grisbukten på Kuba, för att säkerhetspolitisk info nått fram till Castro innan landstigningen. Dessa kunskaper liksom mina kunskaper om historiska skeenden och mina egna erfarenheter, hoppas jag kan komma väl till pass i mitt engagemang i Sverigedemokraterna.

 

Den praktiska och intellektuella Jelina Marianne

Genom Arbetsförmedlingens försorg och efter mycket strid från min sida, fick jag genomgå ett arbetsmarknadsprogram i verkstadsteknik. Min tanke var då, att om jag kunde få mer praktiskt kunskaper på pappret, skulle jag kanske kunna ta mig in i ett mer praktiskt jobb såsom t ex vaktmästare eller fastighetsskötare. Jag är född bonnjänta och var händig redan innan och jag har lätt för att förstå teknik och hur saker och ting hänger ihop. Jag är en ”doer”.

Immigranters hat och våldsutövning

Sverigedemokraterna
Detta var den bild som lärarna på industritekniska arbetsmarknadsutbildningarna i Mjölby satte upp på killarnas toalett för att klargöra hur vi förväntas sköta våra behov. Ett sätt att försöka få vissa immigranter att använda toaletten på korrekt sätt utan att det skulle fortsätta vara en sanitär olägenhet. Dessa immigranter struntade i direktiven och fortsatte likadant. Är det då undra på att konflikter blossar upp mellan immigranter och immigranter såväl som mellan immigranter och svenskar? Sådana här händelser tystas ofta ner för att vissa är så rädda för att ta tag i problematiken. Vilket gör att konflikterna i sig ökar över tid. Vi kan inte fortsätta sopa sådana här problem under mattan! Och de som beslutar om att ge förtur till immigranter som inte ens vet hur de ska använda en svensk toalett, har nog aldrig behövt gå in på en toalett som grisats ner så av människoavföring.

Jag fick verkligen strida mig till att genom Arbetsförmedlingen få gå en arbetsmarknadsutbildning till verkstadstekniker. På verkstadstekniska utbildningarna fick jag uppleva en värld som åtminstone inte jag är van med; slagsmål mellan immigranter. Och – vi fick erfara viss grupp av immigranter som klädde av sig helt nakna inne på olåsta toaletter, klättrade upp och ställde sig nakna på toaringen för att därefter kissa och bajsa direkt på golvet. Därefter kastade de ner pappershandukar över sin avföring och klev ut från toaletterna på pappershanddukarna.

Den första gången jag upplevde något liknande var redan 2012 då jagockså stridit mig till att få gå en uppfräschningskurs i administration i Norrköpin. Men då berodde det inte på att immigranter prioriterats till samma utbildning såsom regeringen drev igenom vid årsskiftet 2013/14, utan att det i samma lokaler bedrevs SFI-undervisning. När jag kom och skulle gå in på en toalett kunde jag möta vissa immigrerade kvinnor, som ställde sig med breda ben och kissade direkt på golvet, för att därefter släppa ner sin kjol så att kjolen drog ut delar kisset utanför toaletten. Det gick inte att använda den toaletten efter dessa kvinnor. Är det undra på att folk blir förbannade över denna immigration?

Muslimsk man försökte bränna sönder mig med över 1000-gradiga stålspånor – bara för att jag var kvinna

På ungefär halvtid under verkstadstekniska utbildningen flyttade jag över från en utbildning i Mjölby till Verkstadsteknisk utbildning vid Montico i Motala. Efter någon månad kom det in två immigranter som sade sig komma från Sudan och Somalia. Somaliska killen var vältränad, muskulös och stor, han såg inte ut som en somalier och han hade definitivt levt i fattigdom och svält. Han såg ut att ha ätit proteinpulver och som att han hade tränat mycket på gym.

En dag då jag stod och jobbade vid en manuell fräs och den påstådda somaliska killen stod och jobbade snett bakom mig till höger, fick jag över tusengradiga stålspånor på mig. Det brände sönder mitt hår, min vänsterarm och rygg. Mina kläder. Den somaliska killen hade ställt upp skärhastighet och matningen så att stålspånorna från hans metall skulle träffa mig såsom kvinna för att bränna sönder mig. Jag var den enda kvinnan på utbildningen och enligt den somaliska mannen hade jag såsom kvinna ingenting på verkstadsgolvet och i arbetslivet att göra. Han ville få bort mig därifrån.

Kvinnofientliga immigranter prioriteras

Dessa individer prioriteras alltså av regeringen till arbetsmarknadsprogram och arbete före mig, som såsom svensk kvinna får strida mig till varenda åtgärd för att försöka ta mig in i arbete igen. Dessa individer får till och med hjälp till anställning. Det får inte jag. Muslimer verkar rent ha förtur före alla andra immigranter. De behandlas speciellt och de förväntar sig speciell behandling.

Vändpunkten i mitt liv – och utanförskapet

Varför denna vändning, efter så många års akademiska studier? Jo, jag råkade bli sjuk och hamnade utanför arbetsmarknaden just därför. En tumör i mitt huvud och en kraftig hormonell rubbning i min kropp, som gjorde att jag på håret överlevde. Denna sjukdomsbild är förmodligen orsakad av det muslimska hedersvåld och våldtäkt samt det svenska familjevåldet jag genomgått. Chock efter chock som orsakat en kraftig hormonell rubbning i min kropp – som i sin tur givit grogrund till tumören. Jag har ännu inte kommit på hur jag ska kunna läka ut de trauman jag varit med om men jag kämpar på och gör mitt bästa. Min långa frånvaro från arbetsmarknaden gör det svårt för mig att ta mig tillbaka in i arbete igen, trots att jag har fina meriter, erfarenheter och kunnanden med mig. Vilket har varit mycket frustrerande. Jag är inte den som ger upp och jag är definitivt inte den som lägger mig på sofflocket, utan jag fortsätter kämpa på. Med min viljestyrka kan jag bli en tillgång för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna
Vi har alla nu ett stort ansvar att ta för att tillsammans försöka rädda upp det samhälle som håller på att rasa samman på så många fronter. Jag personligen väljer att engagera mig i Sverigedemokraterna då jag inser hur viktigt det är att detta parti får ta plats i det politiska spelrummet.

Sverigedemokraterna värnar om vår demokrati

Vad är det egentligen som i vårt demokratiska land är så farligt med att Sverigedemokraterna tar plats på den politiska arenan? De flesta av oss är uppvuxna och har fått inpräntat i oss att vi ska värna yttrandefrihet och de demokratiska värdena. Det är inte Sverigedemokraterna som hotar vår demokrati, utan de som är demokratimotståndare. Oftast handlar det om fundamentalister från utlandet som vill rasera det demokratiska statsskicket vi har. Inte att Sverigedemokraterna vill göra det. Tvärtom vill ju Sverigedemokraterna värna om vår demokrati och yttrandefrihet.

Ett sätt att värna våra invånare och vår demokrati, är att inom EU-politiken se till att värna om Sveriges autonomi vad gäller rätten att bevaka våra svenska gränser såväl som att stärka EUs yttre gränskontroller, precis såsom Sverigedemokraterna vill i sitt politiska EU-program. Likaså att Sverigedemokraterna inom EU vill utveckla samarbetet för att motverka gränsöverskridande brottslighet, gemensamt bekämpa terrorism, islamism och annan extremism. Sverigedemokraterna vill också värna yttrandefriheten så att inte inskränkningar sker i detta på EU-nivå samt införa offentlighetsprincipen inom EU för att vi ska kunna granska de politiska processerna där. Alla dessa punkter värnar egentligen vår svenska demokrati. Och detta är Sverigedemokraternas partipolitiska ställningstagande på EU-nivå.

Sverigedemokraterna värnar om våra svenska arbetsvillkor

Sverigedemokraterna vill också att svensk arbetsrätt ska ha en fortsatt stark ställning i Sverige och att inte EU ska besluta i dessa frågor. Detta ser jag också såsom ytterst viktigt med tanke på att arbetsvillkoren skiljer sig markant mellan olika EU-länder och där vi med vårt höga skattetryck och dyra levnadsomkostnader kan komma att få svårigheter att anpassa oss till arbetsnormer som gäller i andra EU-länder och där levnadsomkostnaderna är mycket lägre. Arbetsvillkoren och lönelägena skiljer sig markant mellan olika EU-länder. Om ska vi ha kvar den standard vi har i vårt svenska samhälle, behöver vi skydda just arbetsrätten och det samspel som finns mellan fackförbund och arbetsgivare. Behålla det växelspelet med beslutanderätten mellan dessa parter inom vårt eget land.

Löneläge som i Grekland

Kan ni föreställa er om EU övertar beslutandet om detta, och lönelägena hamnar som i Grekland, Spanien och Portugal samtidigt som levnadsomkostnaderna och skatterna är fortsatt höga, skatterna på resor och bensin är fortsatta höga? Om vi svenskar får sänkta löner när många har tagit höga lån för att köpa sig bostäder?

Att låta EU eliminera detta skulle vara en katastrofal utveckling, anser jag. Vi har kommit så långt i vårt arbete med att skapa regelverk som inger trygghet för de som är i arbete, därför är det också viktigt att vi värnar om dessa spelregler.

 

Sverigedemokraterna måste visa bredden i sin politik

Sverigedemokraterna behöver fortsätta jobba för att visa sin verkliga bredd i sitt politiska program. Man har redan kommit långt där, även om många väljare aldrig har tagit sig tid att se den bredd som faktiskt redan finns inom Sverigedemokraternas partiprogram. Där hänvisar jag vidare till Sverigedemokraternas hemsida.  Jag personligen hoppas också genom att gå in i Sverigedemokraterna kunna göra skillnad i andra frågor såsom arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor. Hjälpa till att sprida Sverigedemokraternas EU-politik, där partiprogrammet är bra.

Kommunernas ekonomiska utveckling

Johan Wilson från Danderyd har på Linkedin publicerat ett inlägg om kommunernas situation och vilken utveckling han ser runt detta. Denna artikel har Katerina Janouch publicerat vidare på sin hemsida:

http://katerinamagasin.se/valfardskraschen-manga-svenska-kommuner-star-infor-ett-ekonomiskt-skrackscenario-pa-grund-av-ansvarslos-migration/

Jag har inte hunnit kontrollera de uppgifter som Johan har lämnat i detta inlägg, men det scenario han målar upp visar hursomhelst vilken riktning vi är på väg mot. Vi vet ju redan att flera kommuner redan går med röda siffror och har svårt att klara av att balansera upp sina kostnader. Kommuner får ju inte gå med röda siffror mer än maximalt 3 år i rad, de måste hinna åtgärda röda siffror inom den tiden. Med den belastning kommuner nu har runt den massiva immigrationen och vilka konsekvenser det får för alla övriga kommunala funktioner, bör vi verkligen fråga oss vad anhöriginvandringen i sin tur nu kommer att innebära. Vi har nu fått klart för oss att statens stöttning till kommunerna kommer att minskas när det gäller omkostnader för invandring. Vilket gör att kommunernas ekonomiska problem kan komma att eskalera. Ett sätt att rädda upp situationen, kan vara att kommunalskatterna kommer att höjas markant, vilket inte befolkningen i stort kommer att uppskatta. Många invånare går redan på knäna och har svårt för att gå runt i sina ekonomier.

Icke trovärdig prognos från Migrationsverket om kommande anhöriginvandring

Migrationsverket släppte 2019-07-29 sin nya prognos ” Verksamhets- och utgiftsprognos 2019-07-29”, gällande bland annat asyl- och anhöriginvandring, för perioden 2019-2022. Migrationsverket beräknar att antalet asylsökande kommer att uppgå till 84 000, medan antalet anknytningsärenden (anhöriginvandring) förväntas hamna på 222 000. Totalt väntas 306 000 asyl- och anhöriginvandringansökningar göras hos Migrationsverket mellan 2019 till 2022.

Dessa siffror måste vara långt underskattade, med tanke på att många muslimer har invandrat till Sverige sista åren och de flesta muslimer har stora familjer. I värsta fall kan det i princip röra sig om att t ex en somalisk man kan ha 8 fruar och varje fru kan ha 8 barn med honom, vilket kan innebära att 64 personer kan komma att vilja anhöriginvandra till enbart en enda somalisk man som kommit hit tidigare. Att endast totalt 222.000 skulle anhöriginvandra under de närmaste 3 åren måste vara en felberäkning med tanke på hur många som invandrat till Sverige/år de sista åren. Regeringens frikostiga beslut om anhöriginvandring kommer att tära ännu mera på kommunernas finanser. Kommunalskatterna kommer förmodligen att behöva höjas rejält för att finansiera kostnaderna runt detta. Nedskärningar i kommunala verksamheter kan bli ett faktum.

 

Lagstiftning om upphävande av uppehållstillstånd

För att komma tillrätta med problemen runt utbredningen av extremismen, behöver vi sätta hårdare motkrav på prestation. En möjlig väg att gå skulle kunna vara att endast ge tillfälliga uppehållstillstånd och att all extremistisk och kriminell aktivitet leder till förverkande av de uppehållstillstånd man tilldelats såsom immigrant, med omedelbar utvisning till hemlandet. Ja, det kan vara att gå till ytterligheter men det kanske är det som faktiskt krävs för att vi ska kunna få de som inte vill anpassa sig och bidraga till vårt samhälle, att verkligen försöka anstränga sig för att bli en del av det svenska samhället?

Vi har ett så pass starkt rättssystem i Sverige att det är få oskyldiga som blir dömda till brott. Vi måste kunna nyttja och förlita oss på att det finns en stabilitet i vårt svenska rättssystem och det borde kunna nyttjas i högre grad för detta. Och om vi inte kan åstadkomma detta i Sverige, ja då är det kanske EU-nivå som dessa beslut bör fattas i för att skydda Europa?

Det vi vet, är ju att tidigare policy runt immigration och integration/assimilering, har inte fungerat. Nu måste vi börja fundera i nya banor och åstadkomma förändringar för att åtgärda dessa problem.

 

Det som till slut fick mig att bli medlem i Sverigedemokraterna

Jag har berättat om mitt möte med en mycket otäck muslimsk fundamentalist och mördare, starkt styrd av hedersvåldstänket. Han lever mitt ibland oss i Sverige och han har en förkärlek för att måla porträtt på svenska kvinnor som han stjäl bilder på från nätet. Sedan erbjuder han sig att personligen leverera detta porträtt till den kvinna han målat. Han tar sig således på detta sätt in i ensamma, svenska kvinnors hem.

Denne man hade avrättat sina släktingar mycket brutalt och han stod och berättade om det i mitt kök – i mitt hem. Detta hände i slutet av april 2019 och jag väntar på traumabearbetning för detta och andra trauman jag gått igenom under mitt liv. Jag var ensam i mitt hem med denne mördare. Detta möte fick mig att förstå allvaret i den migration som sker och det väckte en rädsla i mig över hur många sådana individer vi har släppt in i vårt land. Han hade lika gärna kunnat avrätta mig med en av mina köksknivar i mitt kök. Vilket skulle ha inneburit att min tonårsson skulle ha hittat mig så. Det fick mig att förstå hur godtrogna de flesta av oss svenskar är runt detta och hur farligt det är för mig såsom svenska att ha samröre med muslimer. Det groteska och horribla våldet som den mördaren beskrev är inget som vi svenskar normalt överhuvudtaget kan föreställa oss. Det han berättade, påminner om den avrättning som vi kunde se i den film som figurerade på sociala media ett tag och som visade avrättningen av en av de skandinaviska unga kvinnorna i Marocko tidigare i år. Det våldet vill nog ingen av oss uppleva i vårt eget land. Men det är få av oss svenskar som ens kan föreställa oss den typen av våld.

Denna händelse blev droppen som rann över för mig och det fick mig att gå med i  Sverigedemokraterna. Vi måste få stopp om denna muslimska invandring till Sverige. Riskerna är för stora med den invandringen.

Våga stå för den du är

Det finns starka krafter som vill tysta dem som är missnöjda med utvecklingen i Sverige. Yttrandefriheten inskränks inte bara på sociala media utan också i fackförbund, på arbetsplatser, i föreningar och i skolor. Men det kommer till slut till en vändpunkt, där folk får nog. Vi är mycket nära den vändpunkten nu. Förändringen kommer oftast först i de delar av samhället där konsekvenserna blir starkast, dvs i detta fall i invandrartäta områden. Därefter kommer det att sprida sig ut i samhället i stort, tills media, höga politiker och folk på vänsterkanten inser att de inte längre kan dominera och förtrycka resten av folket på detta sätt.

Mingla med rätt människor!

Jag har funderat mycket över detta, med att inte våga berätta vart man står. Vi minglar med mängder av människor idag som vi egentligen inte står nära. Vi låter oss tystas och försöker spela med i tystnadskulturen, men blir samtidigt inte sanna mot oss själva. Vi blir marionetter som dansar efter andras pipa.

Ju fler som vågar stå för sina åsikter, desto snabbare kommer pendeln att vända och maktbalansen att förändras så att det blir ok att uttala vad vi tycker.

Var sann mot dig själv – slipp var orolig!

Det handlar om att våga stå för den man är, för att också kunna finna en harmoni i att vara sann mot sig själv. Våga därför följa din inre röst om vem du är och vad just du tycker är viktigt! Om det handlar om t ex att du tvekar om du vågar tala om att du sympatiserar med Sverigedemokraterna, är det 20 % av väljarkåren som minst sympatiserade med Sverigedemokraterna vid valet 2018. Det innebär att du har 20 % av väljarkåren att lära känna och sympatisera med och som delar dina värdegrunder. Det är fler människor än vad någon enskild ens hinner och orkar mingla med i verkligheten. Sök dig därför till dem som kan acceptera dig för den du är!

Att förlora jobbet för att man säger vem man är

Det enda man ska väga in, är om man riskerar att förlora sitt jobb för att man öppet talar om vart man står. Det förekommer nu att anställda får skriva på sekretessbelagda handlingar där de får avsäga sig sin yttrandefrihet. Detta ska vägas mot värdet i att kunna få vara sann mot sig själv och andra. Istället för att spela en roll som man egentligen kanske inte vill ha och ingå i en grupp som man kanske inte passar i. Kanske att det i så fall är värt att förlora jobbet och uteslutas ur det fackförbund som inte längre tar tillvara på sina medlemmars röst i relation till arbetsgivare utan istället har givit sig in i politiken. Då kan man fråga sig vart samhället är på väg? Då är man inte längre ett traditionellt fackförbund.

Det kommer alltid att finnas andra grupper att mingla med. Andra människor att lära känna och som tycker om en för den man är. Andra organisationer där man kommer att accepteras för den man är. Om inte Sverigedemokrater välkomnas i vissa organisationer, får vi se till att Sverigedemokrater hjälper Sverigedemokrater till arbete i organisationer där det är ok att vara Sverigedemokrat! Välj bort de organisationer som förtrycker och tystar anställda! De är inte värda att arbeta för och de är definitivt inte värda att företräda! Våga stå på dig och dina rättigheter. Yttrandefriheten är en grundlag, organisationers värdegrunder är det inte. Lär organisationer att de ska foga sig i det som sägs i våra grundlagar! Våga stå upp för dig själv!

 

Arbetsmarknaden utesluter människor

Sjuklövern har cementerat sjuka deltidsarbetssökande i ett bidragsberoende och utanförskap på livstid. De har redan svikit många av oss i många herrans år. Mycket beror det på förändringarna i socialförsäkringen och som Reinfeldt införde 2006. Förändringarna i socialförsäkringen innebar att arbetsgivare sedan 2006 ansvarar för sjuk- och rehabkostnader för sina anställda. Vi som redan är sjuka men deltidsarbetssökande har således mycket svårt att kunna få en nyanställning. Vilken arbetsgivare skulle riskera att dra på sig extra omkostnader för att anställa någon som redan är sjuk?

Dessutom har deltidstjänsterna minskat i vårt samhälle. Man strävar alltmer efter att det endast ska finnas heltidstjänster och skyller på att det är en kvinnofälla att jobba deltid. Men vi som inte har annat än deltidsutbud behöver deltidsjobb! Annars tar vi oss aldrig ur utanförskapet, utan är cementerat i det på livstid!

Jag har inget att förlora

Jag har inte mycket att förlora på att öppet gå ut med att jag nu är medlem i Sverigedemokraterna. Jag har sökt arbete i totalt 10 års tid utan att släppas in på arbetsmarknaden. Trots allt mitt driv och mina fina erfarenheter och kunskaper, kommer jag inte ens till intervju. Någon anställning i ett vanligt jobb, tvivlar jag skarpt på att jag någonsin kommer att få igen. Det låter föga lockande att vara bidragsberoende och leva på maximalt existensminimum i 25-30 års tid till. Jag har mer driv i mig än så. Alltfler tvingas nu att prostituera sig för att kunna överleva, där vill jag inte heller hamna.

Jag lever redan med en hotbild, med tanke på det jag har utsatts för sista åren. Att bli öppet Sverigedemokrat lär knappast öka hotbilden jag redan lever med. Tvärtom kan den komma att minska för att jag får en hel, stark organisation som stödjer mig. Jag står inte längre ensam i att möta hotbilden.

Om jag släpps in i politiken, kan jag göra en insats och hitta min roll i detta samhälle. Jag skulle ta mig ur mitt utanförskap och kanske kunna hjälpa andra människor ut ur utanförskapet.

 

Min roll i Sverigedemokraterna

Jag hoppas kunna bli förtroendevald och få en medlande och ledande roll i Sverigedemokraterna. Den som kan lyssna in flera olika parter, resonera och bli en bro mellan Sverigedemokraterna och sjuklövern. Jag vill ena Sverige, svenskarna och de som invandrat hit och som vill leva i fred och trygghet. Jag vill försöka nå ett mer konstruktivt samtalsklimat där vi kan nå positiva resultat som kan vara till gagn för så många som möjligt. Nu är det viktigt att vi försöker stabilisera läget i Sverige. Att vi bygger ett tryggare Sverige. Jag är fullt medveten om det rävspel som kan förekomma i de politiska korridorerna. Men jag kan vara den diplomatiska medlaren, om jag bara släpps fram i politikens korridorer. Den som kan åstadkomma ömsesidig respekt till det bästa för Sverige och de medborgare i Sverige som vill leva i trygghet och fred.