Jobb sökes av Jelina Marianne Jordhén

Jobb på 50-75 % sökes! Ni ska anställa men bävar för antalet ansökningar och den tidskrävande processen det innebär att hitta rätt kandidat för jobbet. Ni söker en kommunikatör, presentatör, representant, receptionist, telefonist eller kundtjänstmedarbetare.  Ni vill hitta någon, som snabbt kan sätta sig in i er organisations strukturer och förstå arbetsflödena samt vem som har ansvar om vad. Jag vill finna min jobbidentitet. Ni söker någon som är kreativ och lösningsfokuserad och snabbt kan bli en i teamet, men som samtidigt kan arbeta självständigt och ta egna initiativ och förstå sin roll. Jag tar gärna en koordinerande roll och värdinneroll och jag är en bra samarbetare. Jag kan vara rätt person för er, som vill anställa någon på 50-75 %. 

 

 

 

 

 

Jelina Marianne Jordhén söker jobb - gärna som receptionist, telefonist och kundtjänstmedarbetare, koordinator eller värdinna.
Trygg och mogen, med många perspektiv på livet. Livet har inte stått stilla någon gång för mig, egentligen. Jag har varit på en lång utvecklingsresa i livet.

Vilken typ av arbete söker jag?

Jag är öppen för de flesta typer av jobb, dock inte Network Marketing eller dagens telefonförsäljning, som jag själv tycker är totalt oseriösa verksamheter. Men i övrigt är det viktiga är att komma ut i jobb igen, inte vad jag egentligen jobbar med. Jag vill verkligen få JOBBA igen och längtar efter att bli en i teamet! Och jag kommer att vara tacksam för det jobb jag får!

Jag är tillräckligt bred i min tidigare arbetslivserfarenhet och har tillräckligt mycket erfarenhet för att veta att det flesta arbeten är roliga och utvecklande. Har man ett jobb där man behöver fokusera starkt på arbetsuppgifterna för att de är avancerade, finns det en utmaning och tillfredsställelse i det. Vid enklare och mer enahanda arbetsuppgifter som t ex registreringsjobb, har jag oftast upplevt en fin social interaktion med andra anställda som gör att mitt jobb ändå blivit roligt. Jag är därför inte så orolig eller begränsad i mitt tänkande över vad jag får för arbetsuppgifter, utan är trygg i att veta att jag kommer att trivas vart jag än hamnar i för typ av jobb – och att de jag får till arbetskollegor då troligen också kommer att trivas med mig. Dock tror jag att jag skulle passa bra i en kommunikativ tjänst, t ex i reception, kundtjänst eller som kommunikatör eller utbildare. Jag är inte rädd för att prata inför grupp eller för att prata med okända och jag brukar få höra att jag har en bra telefonröst samt att jag är en duktig värdinna. Jag själv tycker att det är roligt att ge bra service.

 

Med tanke på att jag har varit egenföretagare i 3 års tid, har jag ju inga färska arbetsreferenser. Därför kompenserar jag detta genom att först redovisa den DISC-analys jag gjorde i december 2015 straxt innan jag startade upp mitt företag. Den stämmer ganska bra med den jag är, tycker jag själv. Vill ni läsa mina tidigare arbetsgivares omdömen och få en bild av vad jag utbildat mig inom, ska ni titta vidare här.

Jag har en personlig referens, om ni skulle vilja höra er för ytterligare vem jag är. Han är en god vän men som känner mig väl och han har i många år arbetat i personalledande ställning. Eftersom han ofta sitter i möten och är upptagen på sitt jobb, ber han i så fall om att ni skickar ett SMS, så ringer han upp. Ni får i så fall kontaktuppgift till honom via mig.

2015-12-15 Genomförd DISC-analys

Jelina Marianne Jordhén söker jobb - gärna som receptionist, telefonist och kundtjänstmedarbetare, koordinator eller värdinna.
Jelina Marianne Jordhén har en rolig hobby: jag gillar att showa, spela teater, sjunga och göra musik!

Mitt grundbeteende

 • Det allmänna mönstret i din profil är sannolikt det mest effektiva när det gäller relationer till andra i vid mening. Du har lätt att umgås otvunget med andra och din lättsamma natur gör att du känner dig komfortabel även med personer du inte känner. Du är ofta övertalande och charmerande. Stabiliteten i din profil gör att du också har förmågan till avspänt lyssnande när situationen så kräver. Vanligtvis har du också ett sympatiskt öra för andra och en beredskap att om möjligt hjälpa till att lösa deras problem. Du kan då vara något mer passivt mottagande av andras tankar och känslor.
 • Du intresserar dig gärna för personliga saker och har förståelse för andra. Du motiveras av sociala kontakter och uppskattar andras stöd och gillanden. Känslor är det som styr mycket av dina kontakter med andra och du har en mycket god kommunikationsförmåga. Du kan inte bara förmedla ditt eget budskap utan också lyssna till andras åsikter. Du har oftast ett säkert uppträdande och är samtidigt varm och vänlig mot din omgivning. Din obesvärade stil och äkta intresse för andras tankar och känslor gör att de gärna vänder sig till dig för råd och stöd.
 • Du är en varm och öppen person, känslig och mottaglig för andras behov, men med en stark tilltro till din sociala förmåga. Du kan vara både aktiv och stödjande i sociala sammanhang. Likaväl som du kan övertyga andra om riktigheten i dina idéer och åsikter, så kan du lyssna på andras problem. Du är ofta den som bidrar till att skapa en positiv atmosfär på arbetsplatsen.

Hur jag förhåller mig till min omgivande miljö:

”För dig är det naturligt:

 • att sällan tappa fattningen även när du känner dig provocerad
 • att kunna lyssna till olika synpunkter innan du bestämmer dig
 • att smälta in i olika sammanhang
 • att finna dig till rätta med både arbetsuppgifter och arbetskamrater
 • att tydligt visa ditt engagemang i en fråga
 • att gärna stå i centrum för uppmärksamheten
 • att få andra med dig på dina tankar
 • att vara en skicklig kommunikatör
 • att tänka igenom hur du ska lägga upp arbetet innan du sätter igång
 • att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete
 • att uppskatta rutiner för hur arbetet ska utföras
 • att tänka igenom konsekvenserna av en förändring, så det verkligen leder till något bättre
 • att stå upp för dina åsikter
 • att ifrågasätta gamla beprövade erfarenheter
 • att kunna tänka utanför givna ramar
 • att sällan vara rådlös

”Det här motiverar dig.”

 • att det är tillåtet att ge uttryck för sina känslor
 • att arbeta med kommunikation och information
 • att få tid att planera ditt arbete
 • att förändringar får ta tid

Så här fattar du ditt beslut:

 • Du är en social och vänlig person, som tar hänsyn till andras åsikter och känslor. Detta gäller även när du fattar beslut. Du försöker alltid minimera de negativa effekterna ett beslut kan ha för kollegor och andra personer. Då mycket av ditt beslutsfattande baseras på personliga känslor, kan det vara nödvändigt för dig att göra en grundligare bedömning särskilt när viktiga beslut ska fattas.

Jelina Marianne Jordhén - kommunikatör, medlare, förmedlare, värdinna och receptionistSå här kommunicerar du med andra:

 • Du använder gärna gester för att understryka ditt budskap.
 • Du är en skicklig kommunikatör
 • Du vill tänka igenom hur du ska lösa en arbetsuppgift innan du sätter igång.
 • Du uppskattar rutiner att hålla dig till.

Värde för organisationen

 • Du har en förmåga att behålla ditt lugn även i upprörda situationer.
 • Ditt sakliga sätt att argumentera bidrar ofta till konstruktiva lösningar.
 • Du har inget större behov av att hävda ditt ego.
 • Du anpassar dig lätt till olika förhållanden.
 • Du är ofta en bra talare.
 • Du har ett rörligt intellekt och blir lätt engagerad i olika frågor.
 • Du är en skicklig kommunikatör
 • Du har förmågan att känslomässigt påverka din omgivning.
 • Du är bra på att planera och vill inte lämna något åt slumpen.
 • Du vill helst att ni i arbetsgruppen gemensamt resonerar er fram till hur arbetet ska utövas.
 • Du vill helst hålla dig till etablerade arbetsrutiner.
 • Du tycker det är viktigt att upprätthålla företagets traditioner.
 • Du säger ifrån när du tycker något är fel.
 • Du kan framföra obekväma åsikter.
 • Du kan tänka utanför givna ramar.
 • Du hittar ofta konstruktiva lösningar på ett problem.

Det här kan din chef behöva:

 • Förstå att du behöver positiv erkänsla för att inte tappa ditt goda självförtroende.
 • Inse värdet av din goda kommunikationsförmåga.
 • Förstå att du kan ha svårt att acceptera ett beslut som fattas på stående fot.
 • Vara medveten om att du gärna vill ha rutiner att hålla dig till.

 

I mitt anpassade beteende säger min senaste DISC-analys följande:

Du är en stabil och pålitlig person med uttalade sociala förmågor och med en säkerhet och vilja att ta initiativ, som är ovanlig i sociala stilar. Du vill samtidigt gärna känna dig fri och obunden. Du går därför helst dina egna vägar och föredrar att ta eget ansvar för dina handlingar. Kombinationen av tålamod och bestämdhet ger dig förmågan att uppnå resultat, men du kan också noga väga olika möjligheter innan du fattar ett slutgiltigt beslut. Din starka känsla av oberoende gör att du är beredd att stå upp för dina egna värderingar och beslut och samtidigt försvara dina åsikter. Denna underliggande ton av beslutsamhet och bestämdhet blir mer framträdande när du befinner dig i svåra och krävande situationer.

Att kunna upprätthålla en viss kontroll över din tillvaro är viktig för dig. Du är social och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Det behöver dock inte handla om direkt samarbete, utan mer om att ha andra personer omkring dig. I t ex en arbetsgrupp eller ett team är du gärna den som tar ledningen. Du har vanligen också det självförtroende som gör att du känner dig bekväm med främlingar och i nya och obekanta situationer.

Personlig framgång och uppskattning är viktig för dig, men du har också en öppenhet och ett tålamod med andra, som gör de självhävdande dragen mindre framträdande hos dig.

Det röda i mig

Jelina Marianne Jordhén - medlare som vill tänka lösningfokuserat och lyssna in alla i varje konfliktsituation.
Jag har många gånger fasthållit under tiden jag försökte nå ut med min historia om hedersvåld, familjevåld och våldtäkt, att vi behöver gå tillbaka till ursprungliga definieringen av hedersvåld, att det är ett kollektivt system där samtliga i kollektivet drabbas. Detta för att möjliggöra att nå fram till flera, hjälpa flera och för att familjer inte ska känna sig ifrågasatta och skuldbelagda i dessa processer. Om inte detta ändras, kommer vi endast att komma åt periferin av problemet, dvs att vi bara kan hjälpa de unga flickor som brukar rymma ut från sina släkter när de är på väg att tvångsgiftas bort. Statistiken som också finns över de samtal som inkommit till nationella stödtelefonen vid Östergötlands Länsstyrelse vad gäller dessa frågor, visar också att den metod som använts en tid och den snedvridning som blivit i definitionen runt hedersvåld, att vi inte kommer åt huvudproblemen runt hedersvåld. Då är det dags att ändra taktik. Min bild är att vi inte kan börja med att först skuldbelägga människor för att sedan kräva samarbete. Det är ALDRIG diplomatiskt att agera så. För att ett problem ska kunna lösas, måste vi alla tänka lösningsfokuserat och undvika skuldbeläggningar och istället ta steg emot varandra. Vi måste öppna upp för en dialog på ett mer ödmjukt sätt istället för mästrande beteende. Och sakfrågor måste få förbli sakfrågor och inte politiseras eller ideologiseras, såsom nu har skett.

 

Grundbeteende: Du är inte den som låter dina känslor rusa iväg med dig. Hetsiga diskussioner leder, enligt dig, sällan till konstruktiva lösningar. Motsättningar löses bäst genom sakliga diskussioner. Du har en förmåga att lyssna på olika synpunkter och kan ofta hitta goda argument för båda sidor. Med ditt lugna uppträdande får du därför ofta rollen som ”fredsmäklare”.

Anpassat beteende: Bakom nästan allt du företar dig finns en målinriktad beslutsamhet. När du åtagit dig eller påbörjat en uppgift vill du också se till att den blir slutförd. Du har kraft och uthållighet att inte tappa målet ur fokus. Ibland kan du dock bli så engagerad att du driver både dig själv och andra väl hårt. Glöm inte att unna dig lite avkoppling ibland.

Det gula i mig

Grundbeteende: Du visar mycket livfullt vad du tycker om olika frågor. Du blir lätt engagerad och gestikulerar gärna när du talar. Du trivs med att stå i centrum för uppmärksamheten. Om du känner dig ignorerad eller avvisad kan du dock tappa något av ditt goda självförtroende och känna dig nedslagen och missmodig.

Anpassat beteende: I arbetsgruppen är det ofta du som skapar en positiv stämning. Du är generös med både uppmuntran och beröm och kan tillföra ny energi när arbetet går trögt. Ibland är du kanske lite väl positiv och vill helst undvika att kritisera dina kollegor även om det kan vara befogat.

 

Det gröna i mig

Grundbeteende: Du är en person som sällan fattar ogenomtänkta beslut. Innan du tar itu med en arbetsuppgift vill du ha tid att tänka igenom och planera hur du ska gå tillväga. Ofta blir resultatet ett väl utfört arbete, men en baksida kan vara att det tar lite längre tid.

Anpassat beteende: Du föredrar ett lugnt och stillsamt liv. Du är inte den som hetsar upp dig i onödan. Du tänker dig gärna för innan du tar ställning i en fråga och uppskattar att få arbeta i din egen takt utan att behöva känna dig jäktad och stressad. Du kan ha svårt att handskas med alltför pressande tidsgränser och oplanerade förändringar.

 

Det blåa i mig

Grundbeteende: Du är inte rädd för att sticka ut hakan när du tycker någonting är fel. För att kunna lösa svåra problem kan man inte ducka. Du drar dig inte för att framföra obekväma åsikter och är ofta den som för gruppens talan. Ibland kan du kanske bli besviken när det visar sig att gruppen som helhet inte ger dig det stöd som du trodde att du hade.

Anpassat beteende: Du har ofta en tydlig och bestämd uppfattning och saker och ting. När du har fattat ett beslut vill du gärna genomföra det också. Du låter dig inte gärna påverkas av andra åsikter. Ibland kan din bestämda inställning göra att du missar nyanser och ser världen i alltför mycket svart eller vitt.

Framträdande egenskaper i din beteendestil

Egenskaper som är märkbara både i ditt grundbeteende och i ditt anpassade beteende utgör egenskaper som du ofta använder dig av. Dessa egenskaper är ofta bestående över tid.

 • Påverkande: För personer som är påverkande är kommunikation viktig. Till sitt sätt är de öppna och utåtriktade, men kan ha svårt för att koncentrera sig på vardagliga uppgifter. De blir lätt distraherade när tillfälle till social interaktion ges. De ger ett tryggt och säkert intryck och med sitt livliga sätt har de lätt att påverka andra utan att för den skull vara påstridiga.
 • Självsäker: Självsäkra personer har gott självförtroende och tvivlar sällan på sig själva när det gäller kontakter med andra människor. De uppskattar sociala situationer och interagerar gärna med andra på en mer personlig nivå. De kan umgås otvunget även med främlingar och är ofta den som tar initiativ till sådana kontakter. De är inte nödvändigtvis påstridiga till sin natur utan föredrar oftast att hålla saker på en öppen och vänlig nivå.
 • Principfast: Principfasta personer står vid sitt ord och vill gärna hålla vad de lovat. De kan ha svårt att anpassa sig till nya situationer och vill gärna ha fasta rutiner och arbetsmetoder att hålla sig till. De är mycket lojala med det innevarande och de människor som finns i deras närmiljö. Inför förändringar kan de vara motspänstiga och behöver tid att anpassa sig.
 • Entusiastisk: Entusiastiska personer är vänliga och utåtriktade. De håller gärna ett högt tempo. Med sin ivriga framtoning visar de tydligt sitt engagemang i en fråga. Deras entusiasm bidrar ofta till att skapa arbetsglädje och motivation hos människor i deras omgivning.

Mina drivkrafter enligt DISC-analysen

Visst brukar jag hitta kreativa lösningar inom befintliga resurser. Som detta med mitt skapande (foto, film, musikskapande, teater, komponerande….)…

 

Gul person med praktiskt drivkraft har en förmåga att hitta kreativa lösningar inom befintliga resurser. De är ofta roade av hantverk och kan ha en konstnärlig ådra. De vill gärna visa upp sina alster för andra.

Gula personer med självförverkligande som drivkraft trivs i kreativa miljöer där det finns utrymme för nytänkande och experimentlusta. Kanske inte alltid så inriktade på att ”experimentet” också ska vara ekonomiskt bärkraftiga eller praktiskt användbara.

Gula personer med ekonomisk drivkraft har sinne för den ekonomiska avkastningen som deras idéer kan generera. De använder ofta detta som argument för att påverka andra att stödja deras projekt och ser gärna att projektet genererar egen vinning.

Gula personer är av naturen goda kommunikatörer. Med drivkraften makt – inflytande vill de gärna vara med där besluten fattas. De har en fallenhet för att skapa nätverk av inflytelserika personer.

En grön person med praktisk drivkraft har ofta en god förmåga att planera och organisera arbetet i den egna arbetsgruppen. De har blick för hur resurser kan användas på bästa sätt i t ex ett projekt.

Gröna personer med självförverkligande som drivkraft är ofta intresserade av ”den mänskliga” aspekten i livet. De kan t ex ägna sig åt egen utveckling/utbildning, gärna tillsammans med andra. Mentalt välbefinnande är även viktigt.

Gröna personer med ekonomisk drivkraft föredrar att göra genomtänkta och säkra investeringar. De är sparsamma med resurser och tänker noga igenom hur de ska ge bästa möjliga avkastning.

Gröna med drivkraften makt – inflytande kan vara mycket dugliga ledare. De är ofta konsekventa i sitt sätt att styra och kan vara mycket envisa och uthålliga. De fattar ofta hänsynsfulla beslut.

 

För att ge er en jämförelse med min utveckling över tid, vill jag redovisa den mycket kortare och begränsade DISCUS personprofilsanalys jag gjorde 2008:

2008-03-02 DISCUS Personprofilanalys; Kommunicerande planerare (tillmötesgående och öppen)

 • Marianne har sitt fokus inställt på ett positivt samspel med andra människor, långt mer än på frågor som rör effektivitet och formalitet. Kommunikation, sympati och utveckling av relationer är nyckelfaktorer i hennes sätt att vara, och hon kommer troligen att visa sig öppen och mottaglig i de flesta sammanhang. Den här kombinationen av faktorer gör henne särskilt lämpad för stödjande funktioner.
 • Starka sidor: ”Även om många socialt-orienterade personer har svårt att handskas med att bli avvisade, så är Marianne inte bara en duglig kommunikatör utan hon har även den personliga förmågan att kunna anpassa sig, även till denna typ av bakslag. Hon är vanligtvis utåtriktad och socialt dristig, vilket ibland motsäger hennes förmåga att arbeta stabilt och ihärdigt, när så krävs.”
 • Relationsskapande förmåga: ”Marianne är en positiv och öppen person, som alltid är beredd att delta i en kommunikation. Hon tycker om att skapa sociala relationer med andra människor oavsett sammanhang och även i situationer där ämnet är rent faktabetonat, kommer hon likväl att lägga lika stor vikt vid den personliga sidan av konversationen som vid det faktiska ämnet i diskussionen.”
 • ”Även om hon är både självsäker och utåtriktad, är hon också samtidigt lyhörd, vilket gör att hon är speciellt effektiv som kommunikatör, både på ett personligt plan och sett i ett vidare sammanhang, som talesman eller presentatör av information till ett större auditorium.”
 • Organisation och planering: Marianne är stabil och metodisk och uppfattas nog ofta som relativt organiserad i sitt förhållningssätt.
 • Starka sidor: uthållighet, social förmåga, teknisk förmåga, ståndaktighet

 

 

Kontakt:

Jelina Marianne Jordhén

Tfn +46 768 72 99 66 (Jag undanber mig telefonsäljare och Network Marketing-samtal.)

Mail: info@mariannejordhen.se