Jelina Marianne Jordhéns arbetslivserfarenheter och utbildningar

För att göra mig rättvisa presenterar jag det jag gjort i kronologisk ordning, oavsett om det rört sig om arbete, praktik eller utbildning. Jag vill också poängtera, att jag aldrig skulle ha blivit långvarig i konsultbranschen och fått den typen av uppdrag som jag har haft, om jag inte varit en uppskattad och kvalificerad medarbetare som både konsultfirmorna och kunderna har känt förtroende för. Alla konsulter hade timlön och om man inte var uppskattad, fick man inga uppdrag vilket gjorde att branschen blev självsanerande på de som inte fungerade bra såsom konsulter.

Hur kan jag ha hunnit med så mycket under mitt liv, trots att jag också samtidigt har varit sjuk i 19 års tid? Jo, genom att jag har ett rörligt intellekt och aldrig har givit upp. Jag har hela tiden också varit inställd på att jag ska ta mig tillbaka in i arbete och ett normalt liv igen. Mitt liv är inte över ännu! Medan många försöker minska ner sina åtaganden när de passerat 50 och inte alls känner för att lära sig mer, har jag 19 års sjukdom att ta igen och jag vill fortfarande expandera mitt liv, få leva och uppleva mer! Den kraften jag bär, kan ni som ska anställa kanalisera in i er verksamhet på ett sätt att det kommer er verksamhet till gagn! Om någon av er bara vill ge mig chansen!!! Som person vill jag prestera och producera och vara till nytta, jag trivs inte såsom arbetssökande. Jag vill vara delaktig och få tillbaka en jobbidentitet! Alla mina meriter visar väl om något, att jag alltid har velat detta!

Tidigare arbetslivserfarenhet, aktivitet och utbildningar

Småaktiviteter under mitt arbetssökande i närtid:

 • 2019-04-10 DaVici JP Phillips Endagskurs i presentationsteknik (steg 1): Genomgångna moment: Kroppsspråk, röst, struktur, motivationsmodellen, Death by Powerpoint, hjärnans grunder, krydda och ögonkontakt
 • 2019-04-03 Thomas Eriksons Omgiven av Idioter-föreställning 2019-04-03: Som tack för att jag försvarade Thomas i en social grupp på Facebook, erbjöd han mig 2 gratisbiljetter till hans föreställning om människors beteenden och DISC-analyser.
 • 2019-03-09 Medverkan i Play In A Day : Jag blev utvald att agera skådespelerska under Play In A Day den 9 mars 2019. Play In A Day går ut på att manusförfattare får 12 timmar på sig att skriva en pjäs som ska vara ca 10 minuter lång. Därefter ges varje pjäs till varsitt regissörsteam som får 4 skådisar att regissera från ca 09:30–18.00 för att öva in tilldelad pjäs. Sedan kl 20.00 skulle vi framföra dessa pjäser på Sagateaterns scen inför publik. Ett mycket roligt arrangemang och en spännande utmaning för att testa mina egna gränser!
 • 2019-02-27 Linkstep – Rekryterare för en dag: En endagskurs i Linksteps regi där vi fick sätta oss in i hur rekryterare jobbar.
 • 2019-02-21 PULSANALYS – eftermiddagsseminarium i Jönköping ”Vi är inte omgivna av idioter”: Jag blev inbjuden till detta seminarium för att jag försvarat Thomas Erikson, som skrivit ”Omgiven av idioter” i en social grupp på Facebook. Ett seminarium som handlar om DISC-analyser, personligheter och beteenden.
 • 2019-02-17 Cirkelledarutbildning steg 1 i regi av Studieförbundet Vuxenskolan

 

2018-11–2019-02 Administration- och ekonomiskt efterarbete

Reder upp det administrativa och ekonomiska efterarbetet det innebär att gå från att vara företagare till att bli arbetssökande igen. Mycket kontakter med myndigheter, revisor och en mängd pappersexercis. Samtidigt med att söka jobb.

2016-04–2018-11 Egenföretagare

Såsom egenföretagare under närmare 3 år, har jag hunnit med att dels starta upp en webshop som inte bar sig ekonomiskt, tyvärr. Dels föreläst om hedersvåld, familjevåld och sexuella övergrepp. Jag har också satt samman en egen föreställning samt ett tag också försökt marknadsföra mig såsom reklamfilmsskapare.

 • Webshop: Under mitt nästan treåriga företagande har jag dels försökt hosta igång en webshop i ett abonnerat program från företaget Sitoo samt kopplat betalrutiner till denna webshop. Jag fotograferade samtliga varor själv för att få dem så fint framhävda som möjligt. Men tyvärr var det mycket svårare än jag trodde att få en bra sökoptimering och det var svårt att marknadsföra min nya webshop med så begränsat startkapital varför den inte bar sig ekonomiskt. Därför har jag tvingats lägga ner den. Men mitt webshopsprojekt lärde mig en hel del om sökoptimering, marknadsföring, hur man bygger en webshop, hur man får fungerande betalrutiner och om exponering. Jag lärde mig också om hur viktigt det är att ha ett bra kundbemötande, inköp och import samt om momsdeklarationer (Guud vad tråkigt!) och företagsekonomi och vad det innebär att synas på sociala media. 
I samband med föreläsningarna om hedersvåld, familjevåld och våldtäkter, blev jag publicerad i Marockos största onlinetidning Hespress i en artikel där jag sökte efter den marockanska familjen i Parisförorten Asnière, som tog hand om mig första veckan efter hedersvåldet och våldtäkten. Mer om denna artikel finner ni här.
 • Föreläsningar: Jag har utifrån min egen erfarenhet föreläst om de tunga ämnena hedersvåld, familjevåld och sexuella övergrepp. Jag ville göra detta för att försöka medla mellan svenskar och immigranter i en tid när konflikterna verkar öka i vårt samhälle. Jag ville öka förståelsen för de strukturer som finns i hedersvåldskontext och förklara de erfarenheter jag bär med mig. Jag har lärt mig att göra allt bättre filmer och utvecklat mitt fotograferande under dessa år. Mer om dessa föreläsningar och varför jag inte jobbar vidare med detta kan du läsa här.

 

 • Sätta samman en egen enmansföreställning: I min föreställning ”Överlevaren – Jokerbruden” berättar jag på ett annat sätt om min bakgrund, med familjevåld och bakomliggande, djupare orsaker till det, hedersvåld och våldtäkt och vad det har gjort med mig som person. Men också om hur det till slut kom ifatt mig och jag hamnade i långvarigt utanförskap i form av att vara arbetslös och sjuk och att leva med sviterna av PTSD. I min historia har jag spelat 5 olika karaktärer som interagerar med varandra genom dels att stå på scenen, dels finnas på förinspelade filmer. De roller jag har karaktäriserat i själva föreställningen är 16-åriga Maria, 50-åriga Maria i personlig kris, 40-åriga Monsieur Luc, min egen far samt 75-åriga internationella showartisten Vera Blom. Jag har komponerat min egen musik, sjungit och spelat piano samt skött all teknik runt föreställningen själv. Biljetthanteringen har jag anlitat Kulturbiljetter för. Lokalbokning och marknadsföring har jag jobbat med själv.

Av att jag tagit detta steg till att utveckla denna föreställning, har jag visat hur mångsidig och kapabel jag är och att jag har vågat möta mina maror. Jag har också insett hur roligt det är att spela teater och göra egen musik och att stå på scenen, något jag hoppas kunna fortsätta med åtminstone såsom hobby. Att slå igenom som skådis eller musiker när man har passerat de 50 är ju kanske inte så troligt, men å andra sidan har jag 19 års sjukdom och arbetslöshet att ta igen och jag har en mycket stark livslust. När andra i min ålder kanske har börjat dra ihop sig och avveckla sina liv för att få en lugnare ålderns höst, är jag snarare benägen att vilja expandera efter år av sjukdom och arbetslöshet som har hållit mig tillbaka. Jag vill verkligen få leva, producera, prestera och få uppleva så mycket som möjligt!

 • Bild & Reklamfilm: Jag försökte mig på att lansera mig själv såsom reklamfilmsskapare/filmskapare. Ett exempel på detta är följande:

 

 

~

2017-06 Fil kand i Historia

Jag tog ut min fil kand examen från Stockholms Universitet i juni 2017, med följande ämnen inkluderade:

 • Historia 90 hp,
 • Kulturvetenskaplig Grundkurs 30 hp,
 • Socialantropologi 30 hp,
 • Internationella Relationer 30 hp,
 • Internationell Migration & Etniska Relationer 10 hp,
 • Förvaltningsrättslig Översiktskurs 15 hp,
 • Projektledning, Ledarskap & Organisation 15 hp

Anledningen till att jag inte har kunnat plocka ut min examen tidigare, är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har förhindrat det medan jag varit sjuk och arbetssökande. Om jag skulle ha plockat ut min examen under tiden jag uppbar ersättning, skulle min ersättning ha dragits in, vilket skulle ha slagit ut mig totalt. Man ville inte förstå, att en examen skulle ha underlättat för mig att få en anställning tidigare. Förändrade regler om hur länge man kan slutföra en kurs (i mitt fall ett ynka 2,5 veckas PM som jag aldrig kunde lämna in) samt att lektorn i det ämnet hade gått i pension, satte stopp för att jag så långt efteråt kunde plocka ut en fil kand från Kulturvetarlinjen, som jag har gått. Men äntligen såsom egen företagare, kunde jag ta ut min examen. Men jag fick då nöja mig med en fil kand från Stockholms Universitet, trots att jag egentligen har gått Kulturvetarlinjen.

2015-11-30–2016-01-15 Kurs i Start av egen näringsverksamhet

6 veckors kurs genom AF.

2015-10–11 Coachingperiod om 6 veckor (genom AF)

Varje gång arbetssökande går in i FAS2, avkrävs det att man ska gå en coachingperiod. Jag har hunnit med detta några gånger under de år jag varit arbetssökande sjuk. Man kan såsom arbetssökande inte förhandla bort detta. Ett totalt slöseri med statliga pengar, anser jag, med tanke på att många av oss arbetssökande kommer in i FAS2 flera gånger under vårt arbetssökande. Det blir bara en upprepning. Och i detta fall var det en katastrof, då vi i 6 veckors tid matades med att CV:t är det viktigaste dokumentet och det som rekryterare först tittar på i sin första gallring. Sista dagen, tryckte kvinnan som drev företaget i mig, att jag inte skulle skicka med mitt CV när jag söker jobb, för att jag ”kan skrämma arbetsgivare med att jag har gjort så mycket”. Jag frågade hur hon tänkte då? ”Nu har du sagt dagligen i 6 veckors tid att CV:t är det viktigaste dokumentet och det första som rekryterare tittar på för att se om man uppfyller meriterna. Och nu säger du åt mig att inte skicka mitt CV? Kommer jag inte då att gallras bort direkt?”. Ska jag inte få vara stolt över de meriter jag har samlat på mig genom de år jag levt?

Coachingföretagets ägare (som var mycket ung) uttryckte också till min bestörtning, att hon ansåg att jag skulle undanhålla mina sjukår för arbetsgivare och inte berätta om min sjukdom förrän jag har skrivit under ett anställningskontrakt. Då frågade jag faktiskt om hon inte var riktigt klok och kontrade med att ”Vilken relation tror du att jag skulle få med min arbetsgivare, om jag ljög på det sättet? Dessutom, hur skulle jag kunna dölja mina sjukår?”. Det ligger inte för mig. Jag vill vara ärlig och hederlig. Jag har förvisso varit sjuk, men det har ju hänt en massa saker under den tiden jag varit sjuk och arbetssökande. Livet har inte stått stilla. Jag har gift mig, fått barn, lämnat en destruktiv relation, klarat av att ta mig och min son igenom otroligt många efterspel som varit på grund av det. Jag har gått arbetsmarknadsprogram som jag har stridit mig till att få gå….praktiserat och haft kortare anställningar. Och dessa förbannade (rent ut sagt) värdelösa coachingperioder, som för mig har känts som en ren förvaring som har tagit mig och andra arbetssökande allt längre från arbetsmarknaden!

En kille i sista coachinggruppen kontrade också med en fråga till denna coach, när hon sade att jag skulle hålla tyst om min sjukdom tills jag skrivit på ett anställningskontrakt: ”Så du menar att vi kommer inte att få något jobb, såvida vi inte ljuger?”.

Så kan det gå till med statligt finansierade coachingperioder för arbetssökande!

2015-04–09 Läkarsekreterare

Jag tjänstgjorde såsom timvikarierande läkarsekreterare på en privat klinik i Linköping denna period. I tjänsten ingick det att skriva journalanteckingar, brev och remisser efter diktat samt att såsom extern användare skicka remisser i Cosmic-systemet samt även att sitta i receptionen, svara i telefonen och ta emot patienter.

Receptionsarbete har jag alltid tyckt väldigt mycket om! Det är kul och stimulerande och jag tycker mycket om att ge god service.

2014-08-04–2015-04-07 Verkstadsteknik/skärteknik påbyggnad, Montico, Motala

En mycket bra, praktisk utbildning där jag fick lära mig

 • produktionskunskap
 • ritningsläsning
 • toleranser & passningar
 • form- och lägestoleranser
 • arbetsmiljö
 • hålbearbetningar
 • svarvning och fräsning i manuella maskiner
 • planslip
 • materialkunskap
 • kvalitet
 • maskinelement
 • service- och underhåll
 • yrkesmatematik
 • industriell mätteknik
 • tillverknigsunderlag
 • praktik

2013-10-01–2014-07-31 CNC-teknisk Grundutbildning, ASTAR, Mjölby

Utbildningens innehåll:

 • Verkstadshandboken
 • Skärande bearbetning
 • Ritningsläsning
 • Toleranser och passningar
 • Ytjämnhet
 • Manuell svarvning
 • Manuell fräsning
 • Fakta CNC-teknik
 • MicroTech IsoIntro
 • MicroTech IsoKurs
 • MicroTech CNC-simulering
 • Microtech CamModul

 

2012-07-02–10-26 Administrativ uppfräschningsutbildning genom AF vid Lernia Utbildning AB, Norrköping

 • Personaltjänst, löne-, skattekontering, mötes- och presentationsteknik, lagstiftning inom området
 • Grundläggande kunskaper i Word, Excel och Powerpoint (Jag hade redan avancerade kunskaper i dessa program med mig i botten!)
 • Ekonomi, bokföring, reskontrahantering, avstämningar, skatter, budgetering, nyckeltal
 • Inköp, offert/anbudsförfrågan, lager/logistik, inköpsprocessen
 • Försäljning, marknadsföringens grunder, lagstiftning inom området, e-handel, kunskap om för- och efterkalkyl
 • Visma Administration 2000

Våren 2012 Coaching med fördjupad kartläggning, Arbetslivsresurs (genom AF)

2011-04–10 Vaktmästare/receptionist Linköpings Stift

I arbetsintyget står följande: ”Marianne har genom sitt vänliga och korrekta uppträdande vunnit vårt fulla förtroende. Hon är ärlig och plikttrogen samt mån om sin arbetsgivare. Hon har visat prov på goda kunskaper och har varit väl förtrogen med arbetsuppgifterna. Jag vill ge henne de allra bästa vitsord och det är mig ett nöje att ge henne de allra bästa rekommendationer. Jag önskar henne allt gott i livet. Muntliga referenser lämnas gärna.” (Min notering, har stiftsdirektorn som skrivit detta tyvärr gått i pension och kan pga egen sjukdom ej vara min referens längre.)

Tyvärr drabbades den stiftsdirektorn av cancer och han arbetar inte längre.

2010-10–2011-01 Coaching med fördjupa kartläggning Personalstrategerna (genom AF)

 

2009-12-14–2010-03-13 Förvaltningsassistent/arkivarie, Graflunds Fastigheter AB (nuvarande Willhem)

Jag hade i uppgift att gå igenom gamla felanmälningar för att se om de blivit åtgärdade vad gäller Graflunds Fastigheters fastighetsbestånd i Linköping. Jag satt således i något av en ”baklinje” för kundtjänsten/felanmälan hos dem. De felanmälningar som inte var åtgärdade, fick jag skicka ut felanmälningar till de på ”fältet” så att de kunde åtgärda dessa. Därutöver hade jag ett arkiveringsuppdrag.

2009-05–06 Coaching vid Adecco (genom AF)

2008-08–09-01 Projekt, Organisering, ledning och styrning (15 hp), Handelshögskolan, Umeå Universitet

Betyg: VG för hela kursen (VG på båda kursmomenten som ingick.)

”Målsättningen med kursen är att kursdeltagarna ska ges grundläggande kunskaper i projektarbete, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Områden som kursen kommer att behandla är projekt som organisationsform, projektens relation till linjeorganisationen och kopplingen mellan projekt och företagets övergripande strategi. På projektnivå ger kursen en förståelse för formering av projekt, projektets målformulering, planering, uppföljning och utvärdering. Kursen behandlar även människan i projektet utifrån aspekter som ledning, motivation och bildande av team. Vidare ger kursen grundförutsättningarna för en IPMA (International Project Management Association) projektledarcertifiering.”

2008-02–03 Starta Eget-kurs genom AF (3 veckor)

2007-09–12 Föremålsfotograf Östergötlands Länsmuseum

Utdrag ur tjänstgöringsintyg: ”Marianne arbetar främst med fotografering av länsmuseets samlingar av kulturhistoriska föremål. Till arbetsuppgifterna har, förutom fotografering och därtill hörande redigering, hört att uppordna och identifiera föremålen. Arbetet har stundtals utförts under tämligen besvärliga förhållanden. Arbetet att identifiera föremål är att likna vid ett detektivarbete vilket kräver stor noggrannhet och tålamod. Marianne har utfört sina arbetsuppgifter strukturerat, med stor noggrannhet och lätthet.

2005-01–2007-08 Mammaledig

2004-08–11 Fritidsledarutbildningen vid Valla Folkhögskola, inriktning Natur

Tyvärr blev det ett missförstånd mellan rektorn och AF, där rektorn gav mig en plats på utbildningen i tron att jag skulle kunna studera utbildningen på heltid, vilket blev för mycket för mig i min dåvarande sjukprocess varför jag fick kliva av utbildningen. Jag blev sämre i min sjukdomsbild.

Sommaren 2003 Ljungsbro 4H

2000-08–2005-01 Sjuk

1999-08-12–2000-08-11 Ämneslärare SV/SO/Eng Upplands Väsby Kommun

Jag undervisade 87 sjundeklassare i svenska, engelska och SO. Jag älskade att jobba med ungdomar.

 

1999-01–08 Kontorskonsult vid Olsten Personalkraft (nuvarande Adecco)

Under dessa 8 månader som jag jobbade på Olsten, hann jag med 28 uppdrag på 8 månaders tid, trots att jag tjänstgjorde såsom IT-koordinator på Regeringskansliet under 2 månader. Övriga uppdrag som jag minns: Salcom (receptionist), Beroendecentrum Nord (Körkortsenheten på St Görans Sjukhus) såsom läkarsekreterare, Försäkringsbolaget Zürich (receptionist/telefonist, Goldstar-växel), Assi Domän (telefonist, MD 110 Operation Workstation OWS), Elektronikgruppen (receptionist, Fenixväxel), Arkitektfirman VAB Väg- och Järnväg AB (receptionist, Alcatel-växel), Guide Datakonsult AB (receptionist, Fenixväxel 250), Vällingby Stadsdelsförvaltning (MD 110 Workstation OWS), Agrokraft (registreringsuppdrag), Siemens Nixtdorff (Bevakningsjobb på SPADAB för att se till att så många Minutenapparater som möjligt fungerade, fick jobba 16 timmar, 7 dagar/vecka den perioden), Det Norske Veritas (koordinatorstjänst för att koordinera konsulternas arbete), Fastighetsbolaget Piren AB (receptionist), ELEF (registrering/fakturering/bokföring) samt Multicom Security (registering + ekonomiansvar/betalningar.

Utdrag ur mitt arbetsintyg: ”Marianne har arbetat såsom projektassistent, receptionist, sekreterare, koordinator samt läkarsekreterare på våra kunders kontor med varierande arbetsuppgifter under både korta och längre uppdrag. (- – – ) Att arbeta i ett bemanningsföretag ställer mycket höga krav på kompetens, flexibilitet samt förmåga att snabbt kunna sätta sig in i de olika företagens rutiner och arbetssätt. Marianne är en väldigt duktig medarbetare och har varit mycket uppskattad av våra kunder för sitt effektiva och trevliga sätt och sin breda kompetens. Nu när Marianne avslutar sin anställning i Olsten på egen begäran vill jag tacka för ett mycket bra arbete och ger henne mina allra bästa rekommendationer.”

Jag vill poängtera, att när man har en anställning som administrativ konsult, har man oftast många olika uppdrag, men man är hela tiden anställd av konsultfirman och har således EN arbetsgivare, i detta fall Olsten (Adecco).

Jag personligen tycker att receptionistjobb är otroligt roligt jobb att ha. Jag trivs väldigt bra i reception där jag får chansen att ge en god service på flera olika sätt.

1998-10–1999-01 Praktik inom Kulturvetarlinjen – Kungliga Slottet, Stockholm

Som en led i min akademiska utbildning praktiserade jag såsom förste Kulturvetare från Stockholms Universitet under tio veckor vid Kungliga Slottets visningsavdelning.
Utdrag ur mitt intyg: ”Marianne har med stort intresse deltagit i avdelningens arbete och vi kan ge henne våra varmaste rekommendationer.”

Detta är en merit som jag själv är mycket stolt över då jag fixade praktiken själv.

Sommaren 1998 Kontorskonsult – Olsten Personalkraft (nuvarande Adecco)

Denna sommar jobbade jag inhyrd som sekreterare/administratör på rekryteringsföretaget Heidrick & Struggle på Kungsgatan i Stockholm (mycket trevligt företag!) samt såsom advokatsekreterare på Advokatfirman Cederqvist. Utdrag ur mitt arbetsintyg: ”Nu när Marianne på egen begäran avslutar sin anställning i Olsten Personalkraft vill jag tacka för ett mycket bra arbete och jag ger henne mina bästa rekommendationer.”

Somrarna 1996 och 1997 Kontorskonsult – Manpower Teamwork, Stockholm

Jag arbetade som ambulerande sekreterare under mina akademiska studier. Första sommaren som VD-sekreterare och assistent till ledningsgruppen vid Essve Produkter AB (mycket trevlig ledningsgrupp!), andra sommaren som chefssekreterare, registrator och receptionist/telefonist. För andra gången såsom konsult, blev jag inhyrd vid Pripps Bryggerier, fast på en annan avdelning, utköraravdelningen (där jag råkade upptäcka att Pripps dubbelkrediterade sina restaurangkunder, ett svinn de själva inte hittat trots ISO-certifieringen de genomgått). De på personalavdelningen mindes mig fortfarande och blev glada över att få möta mig igen. Sommaren 1997 arbetade jag såsom chefssekreterare åt Nordenchefen på IBM. Utdrag ur mitt arbetsintyg: ”Arbetet ute hos våra kunder kräver att personen är mycket flexibel, serviceinriktad, har mycket god samarbetsförmåga samt ett gediget yrkeskunnande. Att ta ansvar, kunna arbeta självständigt och tycka om att arbeta med andra människor samt ha en utpräglad förmåga att anpassa sig till olika miljöer och krav är förutsättningen för att klara arbetet.”

Sommaren 1994: Sommarkurs i ”Internationell Migration & Etniska Relationer” vid Uppsala Universitet (7,5 hp)

”Kursen syftade till att ge ökad kunskap om minoritets- och invandrarfrågor ur ett europeiskt och svenskt perspektiv. Särskilt beaktades framväxten av minoritetsstatus som ett resultat av nationsbyggen och till följd av internationell migration. Minoritets- och invandrarpolitik, etniska motsättningar, rasism och främlingsfientlighet samt folkmord var olika fenomen som behandlades.”

1994-08–1999-01 Kulturvetarlinjen, Stockholms Universitet

Se min fil kand examen ovan!

Hösten 93 Spanska intensivkurs, Jakobsbergs Folkhhögskola

Jag läste in åk 2 på gymnasiets C-spanska under 1 termin under en termin på denna folkhögskola.

Våren 1993 Intensivkurs i Engelska, Eurocentre School, Cambridge UK

Jag tenterade av Proficiency- och First Certificate vid Cambridge University i Cambridge, UK.

Därutöver fick jag följande omdöme från Eurocentre School (…och jag upplever att min engelska har blivit ännu bättre sedan dess!):

 • She can understand a wide range of live, recorded or broadcast standard spoken English, and som non-standard usage. She can identify finer points of detail including implicit attitudes and relationships between speakers. (Level 9 out of 10 possible)
 • She can read with ease and interpret accurately a very wie range of complex written English, appreciating subtle distinctions of style and implicit meaning. (Level 10 out of 10 possible)
 • She can speak fluently, using a wide range of language to express herself clearly and effectively in well-structured language with a high degree of accuracy and appropriacy. (Level 9 out of 10 possible)
 • She can employ a range of expressions and stylistic variation to present complex information and describe opinions and experiences. Her writing is clear and well-organized. (Level 8 out of 10 possible)

1992-08–1993-02 Egen företagare – Euroma – Hemnära tjänster

När mitt långtidsvikariat som chefssekreterare tog slut i augusti 1992 vid ”Gevalia”, hade den stora lågkonjunkturen kommit. Det var fler sekreterare och administratörer som plötsligt stod arbetslösa än vad det var byggnadsarbetare, men det var byggnadsarbetarna som det fokuserades helt på i media. Jag beslutade mig för att starta upp ett eget företag för att försöka kunna försörja mig den vägen och jag delade lappar i villaområdena i Bromma, där jag bodde, för att få jobb. Med andra ord var jag långt före min tid vad gäller hemnära tjänster, men på den tiden fanns det inte något Rut-avdrag att nyttja. Jag fick ihop skapligt så att jag kunde klara min ekonomi vidare. I sysslorna jag tog på mig, var det dels hemstäd, men också skötsel av trädgårdar. Jag hjälpte också till med att skifta däck på bilar och att justera vedpannor i husen. En av mina kunder blev en av mina allra bästa vänner. Han var 79 år och jag var 26 när vi möttes, och när jag gifte mig för första gången, var just han min hedersgäst på bröllopet. Fina Karl-Erik, som tidigare i livet hade jobbat såsom hovrättsdomare. Vi fann varandra och jag saknar honom fortfarande.

1990-12–1992-08 Chefssekreterare – Kraft General Foods AB/Gevalia

Jag innehade ett långtidsvikariat som chefssekreterare på försäljningsavdelningen Kaffe Konsument. I mina huvudsakliga arbetsuppgifter hörde att avlasta och ge service till
försäljningsdirektör och tre försäljningschefer i deras dagliga arbete. Där ingick även att boka konferenser var 6:e vecka, mötesplanering samt att föra och skriva protokoll. Utdrag ur mitt
arbetsintyg: ”Befattningen kräver terminal&PC-vana samt goda färdigheter i maskinskrivning. Vidare krävs ordningssinne, god planerings- och organisationsförmåga samt förmåga att kunna
prioritera, gott omdöme samt förmåga att samarbeta och skapa goda relationer inom och utom avdelningen och företaget. Marianne har utfört sina arbetsuppgifter på ett lojalt och
noggrannt sätt. Vi vill speciellt framhålla hennes goda samarbetsförmåga och hennes ordningssinne. Hon har alltid lagt sig vinn om att göra sitt allra bästa.”

1988-12–1990-11 Advokatsekreterare/sekreterare/receptionist CM Office Kontorskonsulter AB

Utdrag ur mitt arbetsintyg: ”Att vara anställd hos CM Office innebär att ständigt konfronteras med nya arbetsuppgifter och miljöer. Kravet på flexibilitet och servicekänsla är därför mycket
stort. Marianne har skött sina arbetsuppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt och till belåtenhet för både oss och våra kunder.”

 • Kundomdöme 3 från Pripps Bryggerier AB (1990-10–11): ”Marianne hyrdes in som sekreterare för att avlasta utbildningsenheten med utskrifter och sammanställning av kursmaterial med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Word Perfect 4.2. Pga sjukdomsfall inom personalavdelningen har dock Marianne också tagit hand om inkommande post, telefonpassning och i övrigt på en personalavdelning förekommande allmänna sekreterargöromål.”
 • Kundomdöme 2 från Advokatfirman Lagerlöf AB (Nordens då största advokatbyrå, Lagerlöf & Leman på Strandvägen i Stockholm och där jag jobbade 1990-04–08): ”Vid advokatfirman tillämpas den principen att inte avge värdeomdöme vid kortare anställningar. Det förtjänar dock att anmärkas att Marianne alltid utfört sina åligganden tjänstvilligt och med ett glatt humör.”
 • Kundomdöme 3 från fastighetsbolaget Anders Nisses AB (där jag var inhyrd som sekreterare/receptionist 1989-06–1990-01): Anders Nisses är ett börsnoterat fastighetsbolag (tidigare AP Fastigheter) som inriktat sin verksamhet på att bygga upp och förvalta ett kommersiellt fastighetsbestånd med hjälp av egna projektledningsresurser men med inhyrda konsulter och entreprenörer. I arbetsuppgifterna har det ingått att ansvara för företagets växel (Tellus 15), posthantering, allmänna sekreterargöromål, allmän service till besökare, ordbehandling på Philips ordbehandlare P5040, inköp av kontorsmaterial mm. Marianne har på egen begäran slutat sitt arbete hos oss.”  Mitt arbete vid Anders Nisses var alltså såsom projektsekreterare/receptionist under deras bygge av kontorsfastigheter vid Alviks Strand i Bromma.

Några andra uppdrag jag hade under denna anställning var såsom marknadssekreterare vid dåvarande SJ Resebyrå, kund- och leverantörsreskontra på Nymans & Schultz resebyrå, Finvik AB (såsom receptionist/telefonist, fakturering, jag fick leta bokföringsfel en period tillsammans med Vice VD:n, kundservice), Advokatfirman Ekelund såsom advokatsekreterare, receptionist på Öhrlings Redovisningsbyrå, Citibank och på SHB satt jag dels vid ett uppdrag för att producera deras kataloger (layoutare) för deras aktie- och räntefonder, dels för att omregistrera aktie- och värdepappersinnehav vid gåvor från t ex far- och morföräldrar till barnbarn.

1988-03–10 Kontorist BBM Fyris Golv AB

Jag timanställdes under min sekreterarutbildning på detta företag för att avlasta inom administrationen.
Utdrag ur mitt betyg: ”Marianne har skött sina arbetsuppgifter med stor inlevelse och noggrannhet som väl stämmer överens med företagets krav, hon har varit mycket positiv och har haft lätt att samarbeta med alla inom företaget.”

1987-11–88-11 Sekreterarutbildning, AMU Uppsala

 • Svenska med affärskommunikation
 • Engelska med affärskommunikation
 • Franska med affärskommunikation
 • Företagsekonomi
 • Kontors- och sekreterarkunskap
 • Maskinskrivning
 • ADB
 • Arbetslivsorientering
 • Stenografi

Saxat ur mitt studieintyg:

Marianne har genom praktiska arbetsuppgifter visat att hon kan

 • efter koncept och dikteringsmaskin skriva ut dokument på svenska enligt svensk standard
 • efter koncept skriva ut dokument på engelska enligt svensk standard
 • efter koncept skriva ut dokument på franska enligt svensk standard
 • göra en korrekt utskrift av en text på 3000 nedslag under 20 minuter
 • skriva maskin med en hastighet av 737 nedslag på 3 minuter
 • formulera affärsdokument på svenska
 • utforma rutinmässiga affärsdokument på engelska
 • utforma rutinmässiga affärsdokument på franska
 • läsa, förstå och förmedla avancerad engelsk text
 • läsa, förstå och förmedla medelsvår fransk text
 • översätta avancerad text från engelska
 • översätta medelsvår text från franska
 • översätta medelsvår text till engelska
 • föra samtal på engelska
 • ta emot och vidarebefordra muntliga meddelanden på engelska
 • formulera PM
 • formulera rapporter
 • formulera kallelser och dagordning samt föra protokoll
 • redovisa muntligt inför grupp och därvid använda AV-hjälpmedel
 • behandla in- och utgående post och föra diarium
 • utföra sekreterarservice i samband med resor, konferenser och besök
 • utföra arbete i reception och ge sekreterarservice
 • med hjälp av elektronisk bordsräknare utföra fakturering, löneberäkning, omräkning av valutor samt ränteberäkning
 • kontrollera betalningsunderlag och betala svenska och utländska fakturor via post och bank
 • ta fram information från allmänt förekommande informationskällor
 • kontrollera, kontera och registrera allmänt förekommande verifikationer manuellt och med hjälp av ADB-utrustning
 • arbeta med registerprogram på terminal
 • arbeta med ord- och textbehandlingsprogram på persondator
 • arbeta med ordbehandlare, IBM Serie 80
 • ur lagar och avtal ta fram uppgifter som rör anställnings-, medbestämmande-, arbetstids- och arbetsmiljöfrågor
 • använda stenografi som anteckningsskrift

 

Våren 1986 Lägerledarkurs vid Bäcksäters 4H (2 helger)

VT 1985 Komvux maskinskrivning, Uppsala

Somrarna 1983 och 1986 Huvudledare och lägerledare – Bäcksäters 4H, Tierp

Jag arbetade inom organisationen 4H som lägerledare respektive huvudledare på en bondgård där vi anordnade och planerade veckoläger för barn mellan 7-14 år. Sommaren 1986 var jag huvudansvarig på dessa läger, vilket innebar personalansvar om ca 3-4 underanställda lägerledare, ansvar om 20-25 barn samt ansvar om gårdens djur och lägrens genomförande från
planering till genomförande till uppföljning. Jag var även ansvarig för inköp och bokföring. Detta har lagt grunden till att jag älskar att vara ”lekledare” och jag har ofta förmåga att få med
mig både ung som gammal i mina lekar.

1982–85 3-årig ekonomisk linje, Westerlundska Gymnasiet, Enköping

Kameral gren, C-språk: Spanska

Somrarna 1982 och 1983 – Kyrkans besökstjänst/guide vid vägkyrka, Övergrans Pastorat, Bålsta

Utdrag ur mitt intyg: ”Marianne har visat stort intresse i sitt arbete med människor, hon har gjort hembesök hos äldre och handikappade, varit med och hjälpt till vid utflykter med äldre och handikappade, som kyrkans besökstjänst har ansvarat för. Marianne har också hjälpt till vid Vägkyrkan i Yttergran, hon har med sitt glada och spontana sätt fått god kontakt med både äldre och yngre människor samt utfört sina uppgifter till stor belåtenhet, varför jag på det varmaste kan rekommendera henne.”

Här vill jag, att ni som orkat ta er igenom min redogörelse för mina tidigare arbeten och utbildningar, att ni ska reflektera över hur jag beskrivs på dessa två första sommarjobb inom Svenska Kyrkan. Bara någon vecka innan jag började sommarjobba sommaren 1982, hade jag utsatts för hedersvåld och våldtäkt i Frankrike. I juni 1983 kom jag ensam hem till vår bostad, och skrämde tydligen flera tjuvar på flykt. De måste ha varit minst 3 tjuvar i huset när jag kom hem. Denna händelse utlöste nya reaktioner på hedersvåldet och våldtäkten jag hade genomgått året innan och ännu inte fått någon hjälp för. Sommaren 1983 var familjelivet i min svenska familj mycket turbulent. Min mor skuldbelade mig för våldtäkten mycket hårt och i oktober 1983 fick jag enligt en överenskommelse mellan Soc och min ungdomskärleks mor flytta in hos min ungdomskärleks familj för att undvika att hamna i ett familjehem bland okända. Med den bakgrunden, är det väl egentligen ganska otroligt att jag klarat av att kämpa mig igenom alla utbildningar och jobb och ändå fortfarande står upp? Men jag är en överlevare. Och jag bär en otrolig livskraft inom mig.

Jul/nyår 1981 Inventeringsjobb på en VVS-firma